Fremfald af endetarm – Altemeiers operation

Information om Altemeiers operation for fremfald af endetarm

Patientinformation

Fremfald (prolaps) af endetarmen skyldes svaghed i bækkenbundens muskulatur og i endetarmens lukkemuskel. Herved kan der, i stående stilling og ved brug af bugpressen, (f.eks. ved toiletbesøg) forekomme fremfald af endetarmen. Endetarmen kan i de fleste tilfælde skubbes på plads med flad hånd, men kan også i enkelte tilfælde sidde fast uden for endetarmsåbningen. Kan tarmen ikke umiddelbart skubbes på plads, kræver tilstanden akut indlæggelse. Når endetarmen er faldet frem, vil det i langt de fleste tilfælde medføre, at man ikke kan holde på afføringen (inkontinens).

Symptomer

Udover at tarmen kan føles og ses uden for endetarmsåbningen er de hyppigste symptomer:

  • Manglende evne til at holde på afføring og/eller luft
  • Besvær med at komme af med afføring
  • Tendens til forstoppelse
  • Afgang af slim og eller blod i afføringen
  • Smerter

Undersøgelser

I ambulatoriet vil du blive bedt om at fremprovokere fremfaldet mens du sidder på en bækkenstol, således at fremfaldets størrelse og art kan vurderes. Før stillingtagen til operation for endetarmsfremfald skal der som regel foretages kikkertundersøgelse af den nederste del af tyktarmen (sigmoideoskopi) for at udelukke sygdomme i denne del af tarmen. Endvidere skal der foretages en vurdering af lukkemusklens funktion. 

Før operation

Forud for indlæggelsen, evt. på indlæggelsesdagen, skal du tale med en sygeplejerske i den afdeling, hvor du skal være indlagt i forbindelse med din operation. Her får du grundig gennemgang af forløbet samt afstemt gensidige forventninger til din indlæggelse. Samme dag skal du tale med en narkoselæge. Derfor vil det være en god idé at have en af dine pårørende med. Du bliver indlagt dagen før operationen, evt. på operationsdagen. For at undgå blodpropper vil du få en indsprøjtning med blodfortyndende medicin og sædvanligvis få støttestrømper på. Begge dele skal du fortsætte med til du bliver udskrevet.
Aftenen før operationen og om morgenen på operationsdagen skal du tage et klyx/lavement for at tømme den nedre del af tarmen.

Operationen

Operationen foregår i rygbedøvelse eller fuld bedøvelse. Operationen foregår nedefra således, at der ikke skal opereres inde i maven. Ved operationen deles endetarmen svarende til fremfaldet og trækkes frem, hvorefter tarmenderne syes sammen igen.

Efter operationen og udskrivelse

Som smertebehandling gives Panodil 1 gram, 3 til 4 x dgl. samt evt. morfintabletter ved behov. Blærekateteret fjernes første dag efter operationen om morgenen. Er der anlagt epiduralkateter - fjernes dette 2 dage efter operationen. Gastroenheden -Kvalitet hele vejen rundt 5 Der er ingen specielle restriktioner for aktiviteter efter operationen, og du kan således foretage de samme gøremål som før operationen.

Det er vigtigt at undgå at presse i forbindelse med afføring, særligt i de første 3 til 4 uger efter operationen. Af den grund bør du indtage en slaggerig kost, evt. med tilskud af HUSK eller Visiblin. Derudover anbefaler vi at du tager 1 til 2 stk. Magnesiatabletter 2 x dgl. for at holde afføringen i en passende konsistens samt drikke 2 til 3 liter væske dgl..

Udskrivelse planlægges normalt ligeså snart der har været afføring, medmindre specielle forhold taler imod dette. Udskrivelse planlægges til 2. dagen efter operationen. Mange patienter med fremfald af endetarmen har svært ved at holde på afføringen. Ofte hjælper operationen også på dette, men i en del tilfælde har man fortsat dette problem efter operationen.Hvis der, 3 til 6 mdr., efter operationen fortsat er besvær med at holde på afføringen, kan man evt. blive behandlet for dette.

Kontrol

Du skal møde til ambulant kontrol ca. 2 mdr. efter operationen, hvor vi vil spørge dig om symptomer og evt. vurdere endetarmens lukkemuskelfunktion ligesom før operationen.

Komplikationer

Der er få komplikationer. Infektion i såret kan ses. Meget sjældent kan der opstå blødning der kan kræve blodtransfusioner. En anden meget sjælden komplikation er, at sammensyningen af tarmenderne springer "læk" fordi de ikke vil hele. Sker dette skal man muligvis opereres igen.

Problemer

Hvis du har andre spørgsmål efter din udskrivelse, er du velkommen til at kontakte afdelingen.

Redaktør