Foranliggende moderkage

Information om foranliggende moderkage.

Ved ultralydundersøgelsen er der fundet en foranliggende moderkage. Her kan du læse mere om, hvad dette har af betydning og hvilke undersøgelser, du nu vil blive tilbudt.

Foranliggende moderkage (Placenta prævia)
Foranliggende moderkage (Placenta prævia). Illustration af Randi Iversen

Betydning af foranliggende moderkage

Hvis moderkagen dækker udgangen fra livmoderen (livmodermunden) helt, kan barnet ikke fødes gennem skeden, men må i stedet fødes ved et kejsersnit.

Moderkagen er et meget blodfyldt organ. Nogle gravide med foranliggende moderkage vil derfor opleve blødning fra moderkagen i løbet af graviditeten. Du skal altid tage blødning alvorligt og kontakte Fødemodtagelsen, afsnit 346, mhp. undersøgelse, hvis du bløder.

Oftest stopper blødningen, og du kan udskrives, når du ikke har blødt i 24 timer. Blødningen kan dog være så kraftig, at det er nødvendigt at lave kejsersnit før tid. Afhængigt af barnets alder og vægt ved fødslen kan der være problemer med vejrtrækning, spisning og gulsot, hvilket kan betyde, at barnet har behov for indlæggelse på børneafdelingen.

Samtale med fødselslæge

Ved en samtale hos en fødselslæge, vil I sammen lave en individuel plan for dig med forholdsregler, kontroller i graviditeten og plan for fødslen.

Forholdsregler

Blødning kan opstå helt uprovokeret, men ses af og til efter samleje, tunge løft eller motion. Vi anbefaler, at du er forsigtig og i nogle tilfælde helt ophører med dette frem til fødslen. Afhængigt af dit arbejdes karakter kan det være nødvendigt, at du sygemelder dig.

De fleste gravide med foranliggende moderkage kan opholde sig hjemme, hvis der er mulighed for hurtig transport til sygehuset i tilfælde af blødning. I nogle tilfælde (f.eks. ved lang afstand til sygehuset vil vi tilbyde indlæggelse i den sidste del af graviditeten.

Ved fødslen

Under kejsersnittet, er der også øget risiko for blødning. Det betyder, at det efter fødslen er nødvendigt at give dig medicin, der trækker livmoderen sammen og stopper blødningen. Det kan også blive nødvendigt at give dig blodtransfusion.

Hvis du ikke bløder for meget i graviditeten, vil vi planlægge dit kejsersnit til ca. 2 uger før terminen. Hvis moderkagen kun er delvist foreliggende vil vi skanne før kejsersnittet, idet moderkagen i nogle tilfælde kan vokse sig væk fra livmodermunden. Hvis dette skulle være tilfældet kan kejsersnittet aflyses og en normal fødsel afventes.

Ved blødning

Ring til Fødemodtagelsen afsnit 346 på tlf: 38 62 28 33.

Hvor skal jeg til undersøgelse?

Undersøgelsen foregår i Ultralydklinikken (Afdeling 449). Du finder Ultralydklinikken i ambulatorieetagen i Center 4 (Se kortet).

Ultralydsklinikken 449 ligger i center 4
Redaktør