For patienter med erhvervet hjerneskade - fagprof - Hjerneskader, klinik 098

Information til fagprofessionelle og samarbejdspartnere om patienter med erhvervet hjerneskader.

For fagprofessionelle og samarbejdspartnere

Hvem kan henvise:

Egen læge, speciallæge og andre hospitalsafdelinger (eventuelt på foranledning af kommunale samarbejdspartnere) kan henvise. Henvisning skal sendes via den Centrale Visitation CVI syd.

Målgruppe:

I klinikken kan vi modtage patienter med erhvervet hjerneskade:

 • Traumatisk Hjerneskade
 • Apopleksi
 • Subaraknoidal blødning (SAH)
 • Metabolisk encephalopati (f.eks. toksisk eller følger efter anoxi ifm. hjertestop)
 • Følger efter meningitis/encephalitis/hjernetumorer
 • Følger efter aneurismer / AV malformationer

Vi yder rådgivning og støtte til patient, pårørende, hjælpepersoner, praktiserende læge og kommunale samarbejdspartnere.

To læger og en patient

Hvad kan vi tilbyde:

 • tværfaglig vurdering af rehabiliteringsbehov, patientens samlede livssituation og specialiseret genoptræningsplaner
 • vurdering mhp. udarbejdelse af tværfaglige specialiserede genoptræningsplaner.

Typiske problemstillinger:

 • Kognitive, adfærdsmæssige eller emotionelle problemer.
 • Dysfagi: Vanskeligheder ved at synke eget mundvand, nedsat spise/drikkefunktion, mistanke om aspiration eller (funktionsmæssige) ernæringsproblemer. Evaluering af synkefunktionen vil ofte ske via en fiberoptisk endoskopisk evaluering af synkefunktion (FEES) samt en klinisk undersøgelse af de facio-orale funktioner.
 • Spasticitet og dystoni, som er smertefuld og/ eller hvor der er risiko for udvikling af kontrakturer, og hvor ovennævnte kan medføre funktionshindring ift. dagligdags aktiviteter og hygiejne. Behandling kan f.eks. være i form af botulinum toxin, udarbejdelse af individuelle hvileskinner og udarbejdelse af genoptræningsplan med henblik på samtidig træning.
 • Nedsat bevidsthedsniveau, herunder vegetativ og - minimal bevidsthedstilstand, hvor der er behov for vurdering af bevidsthedsniveau.
 • Svært påvirket kommunikation/adfærd i kommunikation. F.eks. udredning af de kognitive kommunikationsforstyrrelser, som i højere grad handler om adfærden i kommunikationen end om en sproglig forstyrrelse. Desuden udredning af kommunikationsmuligheder hos den minimalt bevidste patient.
 • Neurogene smerter ved f.eks. speciallæge og fysioterapeut, hvor smerter er komplikation efter moderat til svær hjerneskade.

Optageområde

Det samlede optageområde for klinikken er Østdanmark (Region Hovedstaden og Region Sjælland). For regionalt specialiserede funktioner er Region Hovedstaden optageområdet. Der henvises til visitationsmeddelelsen, som findes på afdelingens hjemmeside : https://www.hvidovrehospital. dk/afdelinger-og-klinikker/hjerneskader/for-fagfolk/Sider/henvisning-til-klinikken.aspx

Kort over Hvidovre Hospital, samt hvor pavillon 2 findes.
Kort over Hvidovre Hospital, samt hvor pavillon 2 findes.
Redaktør