Fjernelse af kondylomer

Ved operationen fjernes kondylomerne med laser.

Du har fået fjernet kondylomer. Her kan du læse mere om, hvordan selve indgrebet foregik, og hvad du skal være særligt opmærksom på i tiden efter.

Hvordan fjerner man kondylomer?

Kondylomer fjernes ved hjælp af laserstråler, som brænder og ødelægger vortevævet.

Kan der opstå gener/komplikationer?

Der er en lille risiko for infektion, som behandles med antibiotika.

Hvordan undgår jeg infektion?

 • Undgå karbad, svømmehal og havvand, så længe sårene væsker.
 • Undgå samleje uden kondom, så længe sårene ikke er helet.
 • Brus sårene med lunkent vand flere gange dagligt.
 • Uparfumeret sæbe kan anvendes ved urene sår, efterfulgt af grundig skylning.

Smerter efter operationen?

 • Ved svie og smerte kan sårene smøres med lokal bedøvende salve (kan fås på apoteket).
 • De tabletter, du køber på apoteket, er i de fleste tilfælde tilstrækkelige til at behandle smerterne efter operationen.
 • Tabletterne kan suppleres med de udleverede tabletter fra Dagkirurgisk Afdeling. Se anvisning på længere nede.

Efter operationen

 • Der skal være en voksen person hos dig den første nat.
 • Det første døgn må du ikke køre bil.
 • Efter operationen kan du spise og drikke normal kost.
 • Sidder sårene ved endetarmsåbningen, bør du sørge for at undgå hård afføring, evt. tage lidt afføringsmiddel.
 • Du må nogle dage efter operationen genoptage almindelige aktiviteter, gang, løb og husarbejde.
 • Arbejde må genoptages efter nogle dage.
 • Efter operationen vil der være sår, hvor kondylomerne er fjernet.
 • Hvis sårene er på huden, behandles de bedst ved at bruse med lunkent vand flere gange dagligt. Se iøvrigt under forebyggelse af infektion.
 • Ambulant tid aftales inden udskrivelsen, enten i Gynækologisk Ambulatorium eller hos egen læge.

Hvornår skal jeg tage min medicin?

Du har aftalt med opvågningssygeplejersken, at du skal tage smertestilende medicin første gang:

Kl._______________________________________________________________________________

Vi anbefaler, at du tager den receptudleverede medicin og evt. udleverede medicin på følgende faste tider:

Tablet Ibuprofen (f.eks. Ipren) à 400 mg 1 tablet, tages:
Kl. 08.00    Kl. 12.00    Kl. 16.00    Kl. 22.00

Tablet paracetamol (f.eks. Pamol) á 500 mg 2 tabletter, tages:
Kl. 08.00    Kl. 12.00    Kl. 16.00    Kl. 22.00

Tablet Morfin á 10 mg 1 tablet, tages:
Ved behov (max. x 3 i døgnet)

 

Hvem er min kontaktsygeplejerske?

_________________________________________________________________________________

Yderligere bemærkninger:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hvad gør jeg, hvis jeg får det dårligt?

Du bør søge lægehjælp, hvis:

 • Du bliver utilpas.
 • Du får feber på mere end 38 grader.
 • Du får tiltagende smerter, hævelse og rødme.
 • Du får pudsansamling.

Ved problemer inden for det første døgn, kan du kontakte:

 • I dagtiden fra kl. 08:00 - 15:00 Dagkirurgisk Afdeling på telefon 3862 1041.

Ved problemer uden for åbningstiden eller op til 3 dage efter kan du kontakte:

 • Gynækologisk Afdeling på telefon 3862 3191.
Redaktør