Fjernelse af hæmorider

Formålet med operationen er at bortoperere hæmorider.

Du har fået fjernet hæmorider. Her kan du læse mere om, hvordan selve indgrebet foregik, og hvad du skal være særligt opmærksom på i tiden efter.

Hvordan foregik operationen

Ved indgrebet bortskæres hæmorider, som oftest findes i 3 søjler. Der efterlades et åbent sår, som skal hele af sig selv, hvilket sker i løbet af 3 uger.

Kan der opstå gener/komplikationer?

Hos under 5% opstår der i det første døgn efter operationen blødning, som nødvendiggør eftersyn og standsning af blødningen.

Hvordan forebygger jeg infektion?

Forebyg infektion ved at undgå karbad, svømmehal og havvand til såret er lægt.

Smerter efter operationen?

De tabletter, du har hentet på apoteket, er i de fleste tilfælde tilstrækkelige til at behandle smerterne efter operationen.

Det er vigtigt, at du indtager den smertestillende medicin i de første 3 dage efter operationen, så forløbet kan blive med færrest mulige gener. Selvfølgelig kan du ophøre med medicinen, hvis der ikke er smerter.

Hvis du har kvalme, kan du få medicin for dette.

Efter operationen

 • Der skal der være en voksen person hos dig den første nat.
 • Det første døgn må du ikke køre bil.
 • Umiddelbart efter operationen kan du drikke og spise normal kost. Ved forstoppelse anbefales HUSK eller Magnesia og rigelig væske.
 • Dagen efter operationen må du genoptage almindelige aktiviteter, som gang, cykling, og husarbejde, samt seksuelt samvær.
 • Sportsudøvelse kan genoptages efter 1 uge.
 • Arbejdet må genoptages få dage efter operationen, hvis smerterne tillader det. De fleste er klar til at genoptage arbejdet efter 1 uge.
 • Der er ikke påvist nogen risiko ved at genoptage selv hårdt fysisk arbejde.
 • Der tilbydes ambulant kontrol 8 uger efter operationen.

Hvornår skal jeg tage min medicin?

Du har aftalt med opvågningssygeplejersken, at du skal tage smertestilende medicin første gang:

Kl._______________________________________________________________________________

Vi anbefaler, at du tager den receptudleverede medicin og evt. udleverede medicin på følgende faste tider:

Tablet Ibuprofen (f.eks. Ipren) à 400 mg 1 tablet, tages:
Kl. 08.00    Kl. 12.00    Kl. 16.00    Kl. 22.00

Tablet paracetamol (f.eks. Pamol) á 500 mg 2 tabletter, tages:
Kl. 08.00    Kl. 12.00    Kl. 16.00    Kl. 22.00

Tablet Morfin á 10 mg 1 tablet, tages:
Ved behov (max. x 3 i døgnet)

Hvad gør jeg, hvis jeg får det dårligt?

Du bør søge lægehjælp, hvis:

 • Du bliver utilpashed.
 • Du får feber på mere end 38 grader.
 • Du får tiltagende smerter.
 • Du får kraftig blødning.

Ved problemer inden for det første døgn, kan du kontakte:

 • I dagtiden fra kl. 08:00 - 15:00 Dagkirurgisk Afdeling på telefon 3862 1041.

Ved problemer uden for åbningstiden eller dagene efter kan du kontakte:

 • Kirurgisk Akutmodtagelse på telefon 3862 5762.
Redaktør