Fjernelse af hæmorider

Formålet med operationen er at fjerne hæmorider gennem en ultrasonde.

Du har fået fjernet hæmorider. Her kan du læse mere om, hvordan selve indgrebet foregik, og hvad du skal være særligt opmærksom på i tiden efter.

Hvordan foregik operationen

Ved operationen anvendes en ultralydssonde til at lokalisere de indvendige blodkar, der forsyner hæmoriderne med blod. Derefter afsnøres de største blodkar, så blodgennemstrømningen i hæmoriden nedsættes. Hæmoriden vil herefter gradvist skrumpe og symptomerne aftage. Hvis der er fremfald i hæmorider gennem endetarmsåbningen, vil de blive trukket op på plads og syet fast. Den overordnede succes ved behandlingen er ca. 70 - 90 %, og hos de resterende er symptomerne aftaget.

Kan der opstå gener/komplikationer?

 • Kortvarig fornemmelse af afføringstrang 12 % oplever kortvarige lettere blødninger fra endetarmen.
 • Hos 1 % kan der opstå kraftig blødning umiddelbart efter operationen. Dette kan kræve en ny operation.
 • 18 % oplever smerter af varierende styrke de første døgn efter operationen.
 • Risiko for rift i endetarmen er 1 %.

Hvordan undgår jeg infektion?

Forebyg infektion ved at undgå karbad, svømmehal og havvand indtil trådene er fjernet.

Smerter efter operationen?

De tabletter, du har hentet på apoteket, er i de fleste tilfælde tilstrækkelige til at behandle smerterne efter operationen.

Det er vigtigt, at du indtager den smertestillende medicin i de første 3 dage efter operationen, så forløbet kan blive med færrest mulige gener. Selvfølgelig kan du ophøre med medicinen, hvis der ikke er smerter.

Hvis du har kvalme, kan du få gives medicin for dette.

Efter operationen

 • Der skal der være en voksen person hos dig den første nat.
 • Det første døgn må du ikke køre bil.
 • Umiddelbart efter operationen kan du drikke og spise normal kost. Ved forstoppelse anbefales HUSK eller Magnesia og rigelig væske.
 • Dagen efter operationen må du genoptage almindelige aktiviteter, som gang, cykling, og husarbejde, samt seksuelt samvær.
 • Sportsudøvelse kan genoptages efter 1 uge.
 • Arbejdet må genoptages få dage efter operationen, hvis smerterne tillader det. De fleste er klar til at genoptage arbejdet efter 1 uge.
 • Der er ikke påvist nogen risiko ved at genoptage selv hårdt fysisk arbejde.

Hvornår skal jeg tage min medicin?

Du har aftalt med opvågningssygeplejersken, at du skal tage smertestillende medicin første gang:

Kl._______________________________________________________________________________

Vi anbefaler, at du tager den receptudleverede medicin og evt. udleverede medicin på følgende faste tider:

Tablet Ibuprofen (f.eks. Ipren) à 400 mg 1 tablet, tages:
Kl. 08.00 Kl. 15.00 Kl. 22.00

Tablet paracetamol (f.eks. Pamol) à 500 mg 2 tabletter, tages:
Kl. 08.00 Kl. 12.00 Kl. 16.00 Kl. 22.00

Tablet Morfin à 10 mg 1 tablet, tages:
Ved behov (max. 3 gange i døgnet)

Hvem er min kontaktsygeplejerske?

_________________________________________________________________________________

Yderligere bemærkninger:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hvad gør jeg, hvis jeg får det dårligt?

Du bør søge lægehjælp, hvis:

 • Du bliver utilpashed.
 • Du får feber på mere end 38 grader.
 • Du får tiltagende smerter.
 • Du får kraftig blødning.

Ved problemer inden for det første døgn, kan du kontakte:

 • I dagtiden fra kl. 08:00 - 15:00 Dagkirurgisk Afdeling på telefon 3862 1041.

Ved problemer uden for åbningstiden eller i dagene efter kan du kontakte:

 • Kirurgisk Akutmodtagelse på telefon 3862 5762.
Redaktør