Fjernelse af brok hos børn

Ved operationen for fjernelse af brok hos børn fjernes brok (hernie) i enten lysken eller ved navlen.

Jeres barn har fået bortopereret et brok (hernie) i enten lysken eller ved navlen. I kan her læse om, hvad I skal være særligt opmærksomme på i tiden efter operationen.

Operationens forløb

Operationen foretages ved at der lægges et få centimeter langt snit og brokket løsnes og skubbes tilbage i bughulen. Detaljerne for den enkelte operation fremgår af den udleverede operationsbeskrivelse.

Kan der opstå gener/komplikationer?

Som altid ved en operation er der risiko for komplikationer, men den er meget lille. Der kan forekomme let siven eller blødning fra såret i de første par dage efter operationen, ligesom hævelse, eller mørk misfarvning omkring såret kan ses. Dette fortager sig i løbet af et par uger. Begge dele er normalt og uskadeligt.

I meget sjældne tilfælde kan brokket gendanne sig.

Forebyggelse af infektion

Såret skal holdes tørt og rent og plastret skiftes, hvis der er gennemsivning. Jeres barn må brusebade 24 timer efter operationen og der sættes nyt plaster på. Når såret er tørt er det ikke længere nødvendigt med plaster. Karbad og svømmehal skal undgås i ca. 10 dage, til såret er helet.

Fjernelse af tråde

Er der anvendt selvopløselige tråde forsvinder disse af sig selv i løbet af et par uger. Nylontråd skal fjernes hos egen læge efter ca. 10 dage. I jeres tilfælde er der brugt:
_______ Selvopløselig tråd
_______ Nylontrå

Mobilisering

Når I vurderer at barnet er frisk nok til det – efter et par dage – kan det starte på daginstitution eller skole igen.

Efter operation

Der skal være en voksen person hos barnet den første nat.

Jeres barn kan have let kvalme, svimmelhed og have brug for at hvile sig, men de fleste børn er hurtigt friske igen.

Barnet må spise og drikke normalt og være fysisk aktivt som det plejer og har lyst til.

Smertebehandling

Ofte er der i forbindelse med operationen lagt en blokade ved operationsstedet og området kan opleves smertefrit og følelsesløst i timerne efter.

Vi anbefaler smertebehandling med paracetamol (Panodil, Pinex, Pamol) de første dage efter operationen. Paracetamol fås som mikstur, brusetabletter, tabletter og stikpiller.

Doseringen er efter barnets vægt.

Jeres barn skal have: Paracetamol __________________________________________ mg.
4 gange i døgnet, kl.: ____________________________________________________________
Andet: __________________________________________________________________________

I bør søge lægehjælp hvis jeres barn:

  • Bliver utilpas.
  • Får feber på mere end 38 grader.
  • Får tiltagende smerter der ikke kan tages med den planlagte medicin.
  • Bliver rødt, varmt, hævet eller ømt ved operationssåret.

Ved problemer indenfor det første døgn kan I kontakte:

  • I dagtiden mellem kl 08.00-15.00 Dagkirurgisk Afdeling på telefon: 38 62 10 41.
  • Efter kl. 15.00 Kirurgisk Akutmodtagelse på telefon: 38 62 57 62.

Ved problemer eller spørgsmål opstået efter første døgn kan I kontakte:

  • Egen læge eller Kirurgisk Ambulatorium på telefon: 38 62 22 37.
Redaktør