Fjernelse af brok

Ved operationen fjerner vi brok, enten ved snit i huden eller kikkert.

Du har fået bortopereret brok (hernier). Du kan her læse om, hvordan selve operationen foregik, og hvad du skal være særligt opmærksom på i tiden efter.

Hvordan foregik operationen?

Ved operationen lægges et snit i huden ved selve brokket eller også opereres brokket gennem en kikkert via 3 små huller. Derefter løsnes brokket fra omgivelserne og skubbes tilbage til bughulen. Hullet i bugvæggen lukkes oftest ved, at der indsættes et kunststofnet som forstærkning. Huden lukkes enten med tråd, der forsvinder af sig selv, eller med nylontråd, der skal fjernes. Kunststofnettet går ikke i opløsning, og bliver siddende som forstærkning resten af livet.

Kan der opstå gener/komplikationer?

 • Der kan forekomme blodansamlinger under såret, dette forsvinder efter 1 uge.
 • Der kan forekomme væskeansamling, hvor brokket før har siddet, dette kan vise sig som en bule, der forsvinder efter nogle måneder.
 • Hos færre end 5 % kan brokket gendannes.
 • Hos omkring 3 % kommer der overfladisk betændelse i et af operationssårene.
 • Sjældent kan der opstå kronisk smerter. Hvis der opereres med kikkert, er der en meget lille risiko for blødning, og hul på tarmene.

Hvad gør jeg med forbinding og tråde?

 • Forbindingen må fjernes dagen efter operationen, og du må tage brusebad.
 • Trådene fjernes hos egen læge 8 - 10 dage efter operationen.
 • Selvopløselige tråde forsvinder af sig selv over nogle uger.

Smerter efter operationen?

De tabletter, du har hentet på apoteket, er i de fleste tilfælde tilstrækkelige til at behandle smerterne efter operationen.

Du kan evt. opleve smerter i skulderregionen. Det skyldes en særlig smerterefleks udløst af den luft, der har været pustet ind i bughulen. Det vil aftage over nogle dage.

Det er vigtigt, at du indtager den smertestillende medicin i de første 3 dage efter operationen, så forløbet kan blive med færrest mulige gener. Selvfølgelig kan du ophøre med medicinen, hvis der ikke er smerter. Hvis der er kvalme, kan der gives medicin herfor.

Efter operationen

 • Der skal være en voksen person hos dig den første nat.
 • Det første døgn må du ikke køre bil.
 • Umiddelbart efter operationen kan du drikke og spise normal kost. Ved forstoppelse anbefales HUSK og rigelig væske.
 • Undgå karbad og svømmehal til trådene er fjernet, eller til såret er lægt.
 • Dagen efter operationen må du genoptage almindelige aktiviteter som gang, cykling og husarbejde samt seksuelt samvær. Anstrengende sport begrænses af eventuelle smerter.
 • Fysisk aktivitet øger ikke risikoen for gendannelse af brok.
 • Arbejde må genoptages dagen efter operationen, hvis smerterne tillader det. De fleste er klar til at genoptage arbejdet efter 1 uge.
 • Der er ikke påvist nogen risiko ved at genoptage selv hårdt fysisk arbejde.

Hvornår skal jeg tage min medicin?

Du har aftalt med opvågningssygeplejersken, at du skal tage smertestillende medicin første gang:

Kl._______________________________________________________________________________

Vi anbefaler, at du herefter tager den receptudleverede medicin og evt. udleverede medicin på følgende faste tider:

Tablet Ibuprofen à 400 mg 1 tablet, tages:
Kl. 08.00    Kl. 15.00    Kl. 22.00

Tablet Pamol à 500 mg 2 tabletter, tages:
Kl. 08.00    Kl. 12.00    Kl. 16.00    Kl. 22.00

Tablet Morfin à 10 mg 1 tablet, tages:
Ved behov (max. 3 gange i døgnet)

Hvem er min kontaktsygeplejerske? 

_________________________________________________________________________________

Yderligere bemærkninger:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hvad gør jeg, hvis jeg får det dårligt?

Du bør søge lægehjælp, hvis:

 • Du bliver utilpas.
 • Du får feber på mere end 38 grader.
 • Du får tiltagende smerter.
 • Dit operationssår bliver rødt, varmt, hævet eller ømt.

Ved problemer inden for det første døgn, kan du kontakte:

 • I dagtiden fra kl. 08:00 - 15:00 Dagkirurgisk Afdeling på telefon 3862 1041.

Har du problemer uden for vores normale åbningstid eller i dagene efter, kan du kontakte:

 • Kirurgisk Akutmodtagelse på telefon 3862 5762.
Redaktør