Fjernelse af K-tråde eller Ten-nails hos børn

Fjernelsen af K-tråde eller Ten-nails hos børn foregår ofte ved, at der skæres et lille hul i huden, som trådene trækkes ud gennem.

Jeres barn har fået fjernet K-tråde eller Ten-nails i sin arm eller sit ben. I kan her læse, hvad I skal være særligt opmærksomme på i tiden efter.

Operationens forløb

Hvis trådene sidder under huden, skæres et lille hul. Trådene trækkes ud med en tang. Hvis der er lavet et hul, sys dette med et par sting efterfølgende.

Hvordan forebygger I infektion?

 • Barnet skal undgå karbad, svømmehal og havvand, til trådene er fjernet eller såret er lægt.
 • Forbindingen må ikke blive våd, så I skal sætte en plastikpose om forbindingen under bad.

Hvornår må I fjerne forbindingen?

Forbindingen må fjernes om _______ dage. Hvis der er syet med selvopløselige tråde, er der sat små plastre på såret under forbindingen. Disse kan blive siddende, til de falder af. De må godt blive våde.

Fjernelse af tråde

_____ Hos egen læge om 10-14 dage.

_____ Trådene er selvopløselige, og skal derfor ikke fjernes.

_____ Der er ikke syet.

Må barnet bruge armen/benet?

Jeres barn må gerne bruge sin opererede arm eller ben. I nogle tilfælde anbefales det at holde sig fra kontaktsport, ridning el. lign. i en periode. Se operationsbeskrivelsen angående dette. Hvis der har været gips på, kan muskler og led føles stive i starten. Efter gipsen er taget af, kan der gå nogle uger, før barnet kan bevæge armen eller benet som før bruddet.

Smerter og smertestillende medicin

Jeres barn kan få ondt de første døgn efter operationen. Hvis barnet får ondt, anbefaler vi Panodil som tablet eller mikstur. (Se bagsiden)

Efter operationen

 • Der skal være en voksen person hos barnet den første nat.
 • Umiddelbart efter operationen kan barnet drikke og spise normal kost.
 • Hvis jeres barn skal komme til kontrol i ambulatoriet efterfølgende, vil det fremgå af operationsbeskrivelsen.

Panodil tabletter eller mikstur

Hvilken dosis jeres barn skal have, afhænger af barnets vægt. Børn må få 50 mg Panodil pr. kg pr. døgn fordelt på 3-4 doser.

Evt. anden medicin:

_________________________________________________________________________________

Hvornår skal jeres barn tage sin medicin?

I har aftalt med opvågningssygeplejersken, at jeres barn skal tage smertestilende medicin første gang:

Kl._______________________________________________________________________________

Yderligere bemærkninger:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hvad gør I, hvis jeres barn får det dårligt?

I bør søge lægehjælp, hvis jeres barn:

 • Bliver utilpas.
 • Får feber på mere end 38 grader.
 • Får tiltagende smerter i det opererede område.
 • Operationssåret bliver rødt, varmt, hævet eller ømt.

Ved problemer inden for det første døgn kan I kontakte:

 • I dagtiden fra kl. 08:00 - 15:00 Dagkirurgisk Afdeling på telefon 38 62 10 41.
 • Efter kl. 15:00 det første døgn skal I kontakte 1813.

Ved problemer opstået efter første døgn kan I kontakte:

 • I dagtiden fra kl. 08:00 - 15:00 Ortopædkirurgisk Ambulatorium på telefon 38 62 22 44.
 • Efter kl. 15:00 skal I kontakte 1813 eller egen praktiserende læge.
Redaktør