Fæcestransplantation

Ved en fæcestransplantation overføres tarmbakterier fra en rask person til en patient.

FMT er en overførsel af tarmbakterier fra en rask person til en patient. Behandlingen udføres på Hvidovre Hospital i et samarbejde mellem Gastroenheden og Infektionsmedicinsk Afdeling.

FMT foretages ved gentagen infektion med tarmbakterien Clostridium difficile.

Clostridium difficile kan medføre alvorlig tarmbetændelse, især efter en periode med antibiotikabehandling eller almen svækkelse. Ved første tilfælde af clostridie-infektion behandler vi med en særlig type antibiotika, som normalt er effektiv. Nogle patienter oplever dog, at infektionen kommer tilbage.

Forskning viser at overførsel af tarmens mikroflora fra en rask person efter behandling med antibiotika er effektiv til at forebygge, at infektionen kommer igen.

Hos hvem er FMT en mulighed?

FMT kan være relevant ved ethvert tilfælde af gentagen infektion med Clostridium difficile. Fordele og ulemper ved behandlingen drøftes med den behandlende læge.

Er det farligt?

Der er ingen kendte bivirkninger eller senfølger hos patienter, som ikke har anden tarmsygdom. Hos en enkelt patient med aktiv kronisk tarmbetændelse (Crohns sygdom) er der beskrevet spredning af tarmbakterier til blodet efter FMT.

Behandlingen betragtes internationalt som ufarlig, men observation for bivirkninger eller senfølger indgår som en nødvendig del af behandlingen.

Hvordan foregår FMT?

Afføring fra den raske person (donormateriale) kan fås fra en pårørende, typisk ægtefællen, eller fra en anonym giver (donor).

Donor undersøges for smittefarlige sygdomme og sygdomsfremkaldende tarmbakterier, for at mindske risikoen for overførsel af sygdomme. Donor må ikke have modtaget antibiotika 3 måneder inden donation og må ikke lide af kroniske betændelsessygdomme.

Indgift af donormaterialet til tarmen kan ske via en kikkertundersøgelse af tyktarmen (sigmoideoskopi) eller via en sonde i endentarmen. Valg af metode sker i samråd mellem læge og patient.

Hvad skal du gøre som donor?

Som donor skal du efter samtale med lægen have taget blodprøver og sende afføringsprøver til undersøgelse. Du får udleveret materiale til at opsamle afføring til undersøgelse og til donormateriale i ambulatoriet.

På dagen for transplantation er det vigtigt, at du kan indlevere donationsmaterialet i ambulatoriet så tidligt som muligt og senest en time inden indgift med henblik på klargøring i laboratoriet. Det kan kræve, at du aftenen forinden har taget et mildt afføringsmiddel, fx 2 stk tablet Toilax a 5 mg.

Ved kvittering af afføringen i den udleverede beholder bør denne beklædes indvendigt med en plasticpose, som efterfølgende lukkes forsigtigt inden låget til beholderen sættes på. På beholderen sættes navnemærkat med dit eget navn på.

Hvad skal du gøre som patient/modtager?

Alt efter indgiftsmåde skal du forberedes hertil, dette sker efter aftale med lægen. Som regel skal du i 7 til 10 dage op til indgiften have antibiotika. Efter indgift skal du observeres i ambulatoriet i en time, hvorefter du må tage hjem.

Hver uge i de første 4 uger efter behandlingen skal du indsende afføringsprøve til undersøgelse for clostridie-bakterier. Får du feber eller almen sygdomsfølelse, bør du kontakte ambulatoriet eller vagtlægen.

Du bliver tilbudt en samtale i ambulatoriet ca. 4 uger efter transplantationen og ellers efter nærmere aftale. Du skal ikke tage antibiotika efter transplantationen.

Billedet viser at Infektionsmedicinsk afdeling, afsnit 144 ligger i center 1.
Redaktør