Ernæringsbog - for flaskeetablering

Vejledning og skemaer til hjælp til at etablere flaske for dit for tidligt fødte barn.

At spise er en aktiv handling og en social begivenhed. Samspillet mellem dit barn og dig er også betydningsfuld under måltiderne, uanset om barnet får sonde, flaske eller bryst.

Navn:  ____________________________________________

Uge: ___________________

Sid med barnet under måltidet

Vi anbefaler, at I sidder med jeres barn under måltiderne. Hvis barnet får sondemad i vuggen, kan I sidde med en hånd barnet. På den måde kan barnet mærke jer, og I kan mærke barnet.

At spise er en aktiv handling og en social begivenhed. Samspillet med jeres barn er betydningsfuldt også under måltiderne, uanset om barnet får sonde, flaske eller bryst.

Skærm barnet under måltidet

Vær opmærksom på at skærme jeres barn for lys og støj i form af snak, telefoni, iPad osv. under måltidet.

Lys, lyd og aktivitet omkring barnet påvirker, hvordan det formår at spise og fordøje sin mad.

Giv barnet noget at holde i

Tilbyd dit barn noget at holde i, f.eks. en sprutte. Dette hjælper barnet til at kunne finde ro og fordøje maden bedre.

Tilbyd barnet bryst eller sut

Når dit barn spiser via sonde, skal du samtidig tilbyde barnet bryst eller en sut med mælk på. Det er vigtigt, da:

 • Fordøjelsesprocessen starter i munden.
 • Det opfylder dit barns suttebehov.
 • Det giver barnet en oplevelse af sammenhæng mellem at sutte og blive mæt.

Du giver dit barn sondemad med en sprøjte. Personalet oplærer dig i hvordan.

Læs barnets tegn

Hvis dit barn er uroligt, kan det være fordi, det er sultent og har behov for at få den første del af måltidet hurtigere.

Sådan viser dit barn dig, at det har brug for en pause under sondemåltidet:

 • Barnet trækker vejret hurtigere eller langsommere, eller vejrtrækningen bliver anstrengt.
 • Barnets hudfarve ændrer sig.
 • Barnets iltmætning eller hjerterytme falder.
 • Barnet begynder at hikke, gylpe eller presse.
 • Barnet skærer ansigt, spjætter eller gentagende gange strækker ud i fingre, arme, ben eller krop.

Hvis dit barn gentagende gange viser tegn på at være udfordret under sondemåltidet, overvej da om barnet ikke magter eller ikke kan rumme mere mad.

Ernæringsinstruks

Når jeres barn er klar til at gå på ernæringsinstruks, betyder det, at I skal tilbyde barnet bryst eller flaske i dag- og aftentiden og supplere med sondemad efter nedenstående skema.

I kan vælge at veje barnet før og efter brystmåltidet for at se, hvor meget barnet har spist, eller mor kan vurdere amningen og ud fra vurderingen give enten et helt måltid, et halvt måltid eller ikke noget i sonden.

Det er en god ide at lægge barnet til brystet eller tilbyde flaske, når det viser tegn på at ville sutte. Hvis jeres barn falder i søvn undervejs, kan I prøve at vække barnet ved at tale til det, skifte ble og pakke barnet ud af dynen.

Når barnet spiser under 10 ml suppleres på sonden til fuldt behov______ml.

Når barnet spiser mellem 10-____ ml gives ½ måltid på sonden svarende til _____ml.

Når barnet spiser over ____ ml gives der ikke noget i sonden.

Dato: ______ Vægt: _______ Døgnbehov: _______

Klokken:           
ASP/Gylp           
Amning           
Sonde           
Kop/sprøjte           
Flaske           
Hjælpemidler           
Vægt før           
Vægt efter           

Bleskift

Klokken:           
Urin           
Afføring           

Udmalkning

Klokken:           
Minutter           
Antal ml           

Dato: ______ Vægt: _______ Døgnbehov: _______

Klokken:           
ASP/Gylp           
Amning           
Sonde           
Kop/sprøjte           
Flaske           
Hjælpemidler           
Vægt før           
Vægt efter           

Bleskift

Klokken:           
Urin           
Afføring           

Udmalkning

Klokken:           
Minutter           
Antal ml           

 

Dato: ______ Vægt: _______ Døgnbehov: _______

Klokken:           
ASP/Gylp           
Amning           
Sonde           
Kop/sprøjte           
Flaske           
Hjælpemidler           
Vægt før           
Vægt efter           

Bleskift

Klokken:           
Urin           
Afføring           

Udmalkning

Klokken:           
Minutter           
Antal ml           

 

Dato: ______ Vægt: _______ Døgnbehov: _______

Klokken:           
ASP/Gylp           
Amning           
Sonde           
Kop/sprøjte           
Flaske           
Hjælpemidler           
Vægt før           
Vægt efter           

Bleskift

Klokken:           
Urin           
Afføring           

Udmalkning

Klokken:           
Minutter           
Antal ml           

 

Dato: ______ Vægt: _______ Døgnbehov: _______

Klokken:           
ASP/Gylp           
Amning           
Sonde           
Kop/sprøjte           
Flaske           
Hjælpemidler           
Vægt før           
Vægt efter           

Bleskift

Klokken:           
Urin           
Afføring           

Udmalkning

Klokken:           
Minutter           
Antal ml           

 

Dato: ______ Vægt: _______ Døgnbehov: _______

Klokken:           
ASP/Gylp           
Amning           
Sonde           
Kop/sprøjte           
Flaske           
Hjælpemidler           
Vægt før           
Vægt efter           

Bleskift

Klokken:           
Urin           
Afføring           

Udmalkning

Klokken:           
Minutter           
Antal ml           

 

Dato: ______ Vægt: _______ Døgnbehov: _______

Klokken:           
ASP/Gylp           
Amning           
Sonde           
Kop/sprøjte           
Flaske           
Hjælpemidler           
Vægt før           
Vægt efter           

Bleskift

Klokken:           
Urin           
Afføring           

Udmalkning

Klokken:           
Minutter           
Antal ml           

 

Videndeling for dig, der fortsat udmalker

Har du for meget mælk i forhold til, hvad dit barns behov er, kan du nedtrappe din udmalkning med 1 minut pr dag, indtil du oplever den rette mængde mælk. Spørg altid personalet før du gør det.

Dit barn skal have ca. 500 ml pr. døgn, når barnet er omkring termin, du skal derfor ikke begynde udtrapning, før du er over dette.

Oplever du, at din mælkeproduktion er for lille eller faldende, er det vigtigt med søvn, alsidig kost og der anbefales fisk flere gange om ugen.Det er også vigtigt at ligge hud mod hud med din barn og regelmæssig udmalkning 7-8 gange i døgnet.

Powerudmalkning

Du kan også øge mælkeproduktionen ved powerudmalkning.

Powerudmalkning varer knapt en time. Du kan gøre det om aftenen, hvor du kan sidde i ro.

Sådan laver du en powerudmalkning:

 • Udmalk i 15 min.
 • Hold 10 min. pause, hvor du masserer og lægger en varmehandske på brystet
 • Udmalk i 10 min.
 • Hold 10 min pause, hvor du gentager med varme og massage
 • Slut af med 10 min udmalkning.

Du skal fortsætte med at malke ud, indtil dit barn er omkring termin eller lidt over. Det er for at hjælpe dit barn med at holde mælkeproduktionen oppe, indtil barnet selv har kræfter til det.

Redaktør