Efterfødselstjek efter hjemmefødsel

Senest 72 timer efter fødslen vil et efterfødselstjek afholdes.

Tillykke med jeres nyfødte! I denne pjece kan I finde forskellige praktiske informationer og gode råd om den første tid med jeres nyfødte barn.

Efterfødselstjek, hælprøve (PKU) og hørescreening
_________ dag d. ______ / ______ -______ kl.__________

I Efterfødselsambulatoriet, center 4, 2. sal.

Vent på reposen udenfor barselafsnit 426.

Praktiske oplysninger

Telefonopringning

Vi ringer til jer dagen efter fødslen og hører hvordan det går.

Efterfødselstjek

Senest 72 timer efter fødslen får du en tid til kontrol af dig, snak om fødsel og amning, samt hælprøve (PKU) og hørescreening.

Sundhedsplejersken

Sundhedsplejersken planlægger besøg hos jer i løbet af de første dage efter fødslen. Før besøget vil sundhedsplejersken ringe eller sende en SMS for at lave en aftale.

Afdelingens pjecer

I kan læse alle vores pjecer om tiden efter fødslen på www.hvidovrehospital.dk/baby

Film

Se vores informationsvideoer på www.hvidovrehospital.dk/efterfoedslen eller se de små film på www.trygmedbarn.dk.

 

https://www.hvidovrehospital.dk/afdelinger-og-klinikker/foedeomraadet/Efter-foedslen/Sider/informationsvideoer-om-den-foerste-tid-efter-foedslen.aspx
Skan QR-koden med din mobiltelefon og se vores informationsvideoer om tiden efter fødslen.

Barnet

Vandladning

Inden for de første 24 timer skal barnet tisse, som tegn på at nyrerne fungerer korrekt. Det er normalt at finde små orange-røde pletter i bleen, som skyldes et affaldsstof fra nyrerne, kaldet urater. Det skal ophøre inden for den første uge.

Afføring

Barnets første afføring kommer inden for 48 timer efter fødslen. I de første dage er afføringen grønlig-sort og klæbrig. I løbet af 4-6 døgn ændres afføringen til en gullig, grynet, blød afføring. Dette er et tegn på, at mælken er løbet til og barnet spiser godt. Afføringen hos børn, der ikke ammes, vil ændre farve og konsistens på tilsvarende måde.

Navle

Barnets navle skal holdes ren og tør. Navlestumpen tørrer ind og falder af i løbet 1-2 uger. Når navlen løsner sig, er det normalt at navlen bløder lidt.

Negle

Neglene bør ikke klippes de første 3 måneder, da nervebanerne i neglene ligger meget yderligt. Neglene ”nulres” af med dine fingre.

Påklædning

Man kan mærke, om barnets temperatur er passende ved at mærke på brystet eller nakken. Hænder og fødder kan føles kølige, selv om barnets temperatur er tilpas. Når barnet ikke ligger hud mod hud, skal det være påklædt. Barnet har som udgangspunkt ikke behov for hue indendørs.

Bad

Det er ikke nødvendigt at bade barnet de første dage efter fødslen - evt. fosterfedt beskytter barnets hud.

Billedet viser babyfødder.
Fødderne kan være kølige den første tid efter fødslen

Gulsot

Nogle børn kan efter et par dage blive lidt gullige i huden. Det er en normal fysiologisk proces som ofte aftager, når mors mælk er løbet til og barnet får lidt mere mad.

Hvis I oplever at jeres barn bliver tiltagende gult, ikke vågner til måltiderne, er svær at vække og generelt virker sløv, så kan det være et tegn på, at jeres barn har gulsot.

Man kan tjekke, om barnet har behandlingskrævende gulsot ved hjælp af en blodprøve. Hvis et barn har gulsot er det vigtigt, at det får nok mad. Om nødvendigt må det vækkes til måltiderne, og man skal være særlig opmærksom på, at barnet har vandladning og afføring.

Gylp

Det er normalt, at barnet er forkvalmet efter fødslen og gylper fostervand op. Hvis barnet har svært ved at komme af med fostervandet, kan I vende det om på siden og stimulere det ved at gnide det op og ned ad ryggen. Læg mærke til om det trækker vejret normalt efterfølgende.

Mor

Blødning fra livmoderen

Efter fødslen er det normalt at bløde svarende til en kraftig menstruation. Blødningen aftager dag for dag i løbet af den første uge. Herefter vil der være barselsudflåd, der ophører 6-8 uger efter fødslen. Undgå swimmingpools, badekar og havvand, så længe blødningen står på.

Ved toiletbesøg anbefaler vi, at du skyller dig forneden med tempereret vand, så længe du bløder fra skeden.

Efterveer

Efter fødslen er det normalt at livmoderen trækker sig sammen, især når barnet dier. Smerterne kan afhjælpes med varmepude eller smertestillende medicin. Ved behov for smertestillende medicin anbefaler vi 1 g paracetamol max 4 x dagligt, evt. sammen med 400 mg ibuprofen max. 3 gange dagligt.

Bristning og syning

Sørg for at holde din syning ren ved hyppige skift af bind og skyl med bruser efter toiletbesøg. I syningen anvendes en tråd, som opløser sig selv efter 10-14 dage.

Amning

Gode råd til ammeetablering

Hvis barnet får lov at ligge hud mod hud og mave mod mave mest muligt i ammeetableringsfasen - dvs. indtil mælken løber til, vil de fleste naturligt gå i gang med at søge brystet og die af sig selv.

Billedet viser er barn få bryst.

Raske nyfødte børn har som regel ikke behov for modermælkserstatning. Lad barnet have ubegrænset adgang til brystet og sørg for et roligt miljø med så få afbrydelser og forstyrrelser som muligt.

Det første døgn må barnet have én lang søvnperiode på op til 7 timer. Fra barnet er 24 timer gammelt, anbefales det, at barnet dier 8-10 gange i døgnet.

Hvis barnet ikke har diet indenfor de første 6 timer efter fødslen, kan mor med fordel stimulere brysterne. Dette kan gøres med hænderne og få minutter ad gangen, gerne hver time hvis det føles okay, indtil barnet begynder at die Evt. udmalket råmælk kan gives straks til barnet og opsamles enten med en ren finger, en lille sprøjte eller kop.

Mælken løber typisk til på 3.-5. døgn. I forbindelse med at mælken løber til, kan brysterne blive spændte og ømme, og det kan være sværere at lægge barnet til.

Dette kan afhjælpes med håndudmalkning, et varmt bad, blid massage og varmepude.

Ammeabulatoriet

Hver dag mellem kl. 8.00-10.00 kan du tale direkte med en ammespecialist på tlf.: 38 62 34 34.

På andre tidspunkter kan du kontakte Barselsafsnittet på tlf.: 38 62 24 10.

I Ammeambulatoriet kan vi vejlede dig omkring efterveer, blødning og opheling af bristning eller syning, indtil i har lavet en aftale med sundhedsplejersken.

Derudover kan vi give dig råd og vejledning:

 • hvis du er usikker på, om du producerer nok mælk
 • hvis barnet er uroligt, og du er i tvivl, om der er forhold omkring amningen, der er årsag
 • hvis barnet er sløvt og ikke vil spise eller falder hurtigt i søvn ved brystet
 • hvis brysterne er varme, spændte og røde
 • hvis der er sår på brystvorterne, eller de er meget ømme
 • hvis barnet ikke kan få fat på grund af brystspænding, når mælken er ved at løbe til.
Billedet viser en mor kysse sit barn

Vigtigt at vide

 • Det er sundt, at barnet ligger hud mod hud – også for forældrene
 • Barnet skal ammes 8-10 gange i døgnet efter det første døgn
 • I skal ringe, hvis barnet bliver sløvt, ikke vil spise eller bliver gult i huden
 • I skal ringe, hvis mor får tiltagende eller meget klumpet blødning
 • Hvis mor får feber over 38°, skal I henvende jer til egen læge eller Akuttelefonen 1813
 • I kan ringe til Ammeambulatoriet efter udskrivelsen, indtil I har fået kontakt sundhedsplejersken 
 • I skal kun ringe til Barselsafsnittet ved akut behov
 • I kan via www.sundhed.dk læse jeres journal efter ca. 14 dage
Redaktør