Dupuytrens kontraktur

Formålet med operationen er at rette kontrakturene i fingerens grundled ud.

Operationens forløb

Der anlægges et vinklede snit fra håndfladen ud på fingeren. Karrene og nerverne til fingeren frilægges og skånes, hvorpå arvævet fjernes. Efterfølgende lukkes operationssåret med nylontråde, og der bliver lagt en stor forbinding på.

Komplikationer få dage efter operationen

 • Få procent får sårinfektion, der behandles med antibiotika.

Undgå infektion

 • Forbindingen skal holdes ren og tør, og skal pakkes ind når du bader.
 • Ved kraftig gennemsivning skal forbindingen skiftes i ambulatoriet.

Smerter og hævelse efter operationen

Hånden holdes højt i det første døgn, evt. i en slynge, for at undgå blødning, hævelse og smerter.

De tabletter, du har hentet på apoteket, er i de fleste tilfælde tilstrækkelige til at behadle smerterne efter operationen. Ved behov for yderligere smertebehandling, vil du få udleveret morfintabletter eller der vil blive lagt en recept på apotekets server.

Det er vigtigt, at du indtager den smertestillende medicin i de første 3 dage efter operationen, så forløbet kan blive med færrest mulige gener. Selvfølgelig skal du ophøre med medicinen, hvis der ikke er smerter.

Efter operationen

 • Der skal være en voksen person hos dig den første nat.
 • Forbindingen skiftes efter 4-6 dage i Ortopædkirurgisk Ambulatorium 333.
 • Såret skal holdes rent og tørt med plaster indtil stingene er fjernet.
 • Efter 12-14 dage fjernes stingene i Ortopædkirurgisk Ambulatorium. Herefter sendes du samme dag videre til Ergoterapeutisk Afdeling 234, hvor du får lagt en skinne.
 • Skinnen skal bæres døgnet rundt de første 14 dage, herefter skal den kun benyttes om natten.
 • Du taler med lægen om, hvornår du kan forvente, at du er klar til at gå på arbejde. Det afhænger af hvilken type arbejde du har.

Hvornår skal jeg tage min medicin?

Du har aftalt med opvågningssygeplejersken, at du skal tage smertestilende medicin første gang:

Kl._______________________________________________________________________________

Vi anbefaler, at du herefter tager den receptudleverede medicin og evt. udleverede medicin på følgende faste tider:

Tablet Ibuprofen (f.eks. Ipren) á 400 mg 1 tablet, tages:
Kl. 08.00    Kl. 12.00    Kl. 16.00    Kl. 22.00

Tablet paracetamol (f.eks. Pamol) á 500 mg 2 tabletter, tages:
Kl. 08.00    Kl. 12.00    Kl. 16.00    Kl. 22.00

Hvem er min kontaktsygeplejerske? 

_________________________________________________________________________________

Yderligere bemærkninger: 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hvad gør jeg, hvis jeg får det dårligt?

Du bør søge lægehjælp, hvis:

 • Du bliver utilpas.
 • Du får feber på mere end 38 grader.
 • Du får tiltagende smerter i hånden.
 • Du oplever, at fingerne bliver kolde og følelsesløse.
 • Der er kraftig gennemsivning af forbindingen.

Ved problemer inden for det første døgn, kan du kontakte:

 • I dagtiden fra kl. 08:00 - 15:00 Dagkirurgisk Afdeling på telefon 38 62 10 41.
 • Efter kl 15:00 det første døgn skal du kontakte Akuttelefonen 1813.

Ved problemer opstået efter første døgn kontaktes:

 • I dagtiden fra kl. 08:00 - 15:00 Ortopædkirurgisk Ambulatorium på telefon 38 62 22 44.
 • Efter kl 15:00 skal du kontakte Akuttelefonen 1813 eller egen praktiserende læge.
Redaktør