Celleforandringer på livmoderhalsen

Information om celleforandringer pålivmoderhalsen.

Hos nogle kvinder kan der forekomme celleforandringer på livmoderhalsen. Disse er ikke kræftceller, men kan skyldes en infektion med HPV. Her kan du læse mere om dette.

Billedet viser en sygeplejerske tale med en patient.

Hvad er celleforandringer?

Celleforandringer på livmoderhalsen er ikke kræftceller, men de kan være forstadier til livmoderhalskræft. Hos nogle kvinder udvikler cellerne sig til livmoderhalskræft, hvis de ikke behandles. Hos andre forsvinder celleforandringerne af sig selv.

Celleforandringerne inddeles i følgende stadier: Lette celleforandringer, moderate celleforandringer og svære celleforandringer. Endnu sværere forandringer kaldes carcinoma in situ. Disse celleforandringer er stadig ikke kræftceller.

Celleforandringerne findes i slimhinden på livmoderhalsen. Først når celleforandringerne vokser ned i det underliggende væv, er der tale om kræft.

Celleforandringerne kan udvikle sig over de forskellige stadier. Denne udvikling tager oftest flere år.

Hvorfor opstår celleforandringer?

Celleforandringer på livmoderhalsen skyldes en infektion med HPV (Human Papilloma Virus). Infektionen giver ingen symptomer.

I de fleste tilfælde kurerer kroppen selv HPV-infektionen, men hos få kvinder kan infektionen blive kronisk. Det er disse kvinder, der har særlig risiko for at udvikle celleforandringer.

HPV er et virus, der overføres ved seksuelt kontakt. Rygning giver øget risiko for udvikling af celleforandringer på livmoderhalsen.

Hvordan opdages celleforandringer?

Celleforandringer opdages ved en celleprøve fra livmoderhalsen. Prøven udføres med en lille børste, som opsamler celler fra livmoderhalsen. Denne celleprøve kaldes også smear.

Kvinder mellem 23 år og 49 år tilbydes en smearundersøgelse hvert tredje år. Kvinder mellem 50 og 65 år tilbydes en smear-undersøgelse hvert femte år.

Hvad så nu?

Hvis der er celleforandringer, skal der foretages en grundigere undersøgelse, som kaldes KBC.

KBC består af flere mindre undersøgelser:

  • En kikkertundersøgelse, hvor lægen ser på livmoderhalsen med et forstørrelseapparat (Kolposkopi)
  • En vævsprøve fra overfladen af livmoderhalsen (Biopsi)
  • Vævsprøver fra livmoderhalskanlen (Cervix skrab)

Hvordan foregår KBC-undersøgelsen?

Din livmoderhals vil blive lokalbedøvet inden KBC-undersøgelsen. Alligevel vil nogle kvinder opleve en murrende, menstruationslignende smerte i forbindelse med undersøgelserne.

Smerter og blødning efter KBC

Den første dag efter KBC kan der være lette smerter. Du kan tage smertestillende paracetamol (2 x 500mg) og Ibuprofen (2 x 200 mg) max. 4 gange i døgnet.

For at mindske blødningen ved vævsprøverne, kan lægen have lagt en gazestrimmel op i skeden. Denne gazestrimmel fjerner du efter et par timer. Du kan sidde på toilettet og langsomt trække gazestrimlen ud. Bemærk at gazestrimlen er ca. 1 meter lang og kan være lidt blodig. Smid ikke gazestrimlen i toilettet. Du bør ligge ned i ca. ½ time umiddelbart efter gazestrimlen er fjernet.

Det er normalt med lidt blødning dagene efter, men hvis der er kraftig blødning med klumper, skal du henvende dig.

Du bør undgå

Du bør undgå karbad, svømning i pool eller hav, og at bruge tampon, indtil din blødning er ophørt pga. infektionsrisikoen.

Hvornår får jeg svar på undersøgelsen?

Vævsprøverne sendes til mikroskopisk undersøgelse. Du vil efter ca. 3 uger få et brev med svaret på undersøgelsen. I brevet vil du få besked om, hvad vi anbefaler fremover.

Skal celleforandringerne behandles?

Ikke alle celleforandringer behøver behandling. Celleforandringer kan forsvinde af sig selv.

De lette celleforandringer vil blive kontrolleret med KBC efter 6 måneder. Hvis de lette forandringer ikke forsvinder efter mange kontroller, kan de fjernes ved et keglesnit. Ved et keglesnit fjernes den del af livmoderhalsen, hvor celleforandringer sidder.

Ved moderate celleforandringer og svære celleforandringer anbefaler vi, at celleforandringerne fjernes ved et keglesnit. I nogle tilfælde vil vi dog også anbefale kvinder med moderate celleforandringer kontrol med nye vævsprøver efter 6 måneder.

Henvendelse

Hvis du oplever gener eller har spørgsmål, kan du i løbet af de første 72 timer efter udskrivelsen henvende dig til os.

Telefon: 38 62 26 02 (ml. 8-13)
Telefon: 38 62 31 91 (resten af døgnet)

Når der er gået mere end 72 timer efter udskrivelsen, skal du ved behov henvende dig hos egen læge eller ringe til Akuttelefonen 1813.

Redaktør