Carpaltunnel (åben)

Du skal have lavet en Carpaltunneloperation i din hånd.

Operationens forløb

På den udleverede operationsbeskrivelse kan du se nøjagtigt, hvilken type operation du har fået foretaget.

Komplikationer få dage efter operationen

 • Få procent får sårinfektion, der behandles med antibiotika.

Undgå infektion

 • Forbindingen skal holdes ren og tør, og skal pakkes ind når du bader.
 • Ved kraftig gennemsivning skal forbindingen skiftes i ambulatoriet.

Smerter og hævelse efter operationen

Hånden holdes højt i det første døgn, evt. i en slynge, for at undgå blødning, hævelse og smerter.

De tabletter, du har hentet på apoteket, tages efter anvisning på næste side.

Det er vigtigt, at du indtager den smertestillende medicin i de første 3 dage efter operationen, så forløbet kan blive med færrest mulige gener. Selvfølgelig skal du ophøre med medicinen, hvis der ikke er smerter.

Efter operationen

 • Den inderste forbinding fjerner du selv efter aftale med kirurgen (se operationsbeskrivelse).
 • Såret holdes rent og tørt med plaster indtil trådene er fjernet.
 • Trådene fjernes efter 12-14 dage hos egen læge eller i Ortopædkirurgisk Ambulatorium 333.
 • Du må ikke lave vinkebevægelser i de tre første uger efter operationen, men det er vigtigt, at du træner bevægeligheden af fingerne.
 • Du taler med lægen om, hvornår du kan forvente, at du er klar til at gå på arbejde. Det afhænger af, hvilken type arbejde du har.
 • Det er ikke forsvarligt at køre bil, så længe der anvendes bandage.

Hvornår skal jeg tage min medicin?

Du har aftalt med opvågningssygeplejersken, at du skal tage smertestilende medicin første gang:

Kl._______________________________________________________________________________

Vi anbefaler, at du herefter tager den receptudleverede medicin og evt. udleverede medicin på følgende faste tider:

Tablet Ibuprofen á 400 mg 1 tablet, tages:
Kl. 08.00 Kl. 12.00 Kl. 16.00 Kl. 22.00

Tablet Pamol á 500 mg 2 tabletter, tages:
Kl. 08.00 Kl. 12.00 Kl. 16.00 Kl. 22.00

Hvem er min kontaktsygeplejerske?

_________________________________________________________________________________

Yderligere bemærkninger:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hvad gør jeg, hvis jeg får det dårligt?

Du bør søge lægehjælp, hvis:

 • Du bliver utilpas.
 • Du får feber på mere end 38 grader.
 • Du får tiltagende smerter i hånden.
 • Du oplever, at fingerne bliver kolde og følelsesløse.
 • Der er kraftig gennemsivning af forbindingen.

Ved problemer inden for det første døgn, kan du kontakte:

 • I dagtiden fra kl. 08:00 - 15:00 Dagkirurgisk Afdeling på telefon 38 62 10 41.
 • Efter kl 15:00 det første døgn skal du kontakte Akuttelefonen 1813.

Ved problemer opstået efter første døgn kontaktes:

 • I dagtiden fra kl. 08:00 - 15:00 Ortopædkirurgisk Ambulatorium på telefon 38 62 22 44.
 • Efter kl 15:00 skal du kontakte Akuttelefonen 1813 eller egen praktiserende læge.
Redaktør