Børnesår

Information om børnesår.

Børnesår er en almindelig og ufarlig sygdom i barnealderen. Børnesår skyldes bakterier i huden (stafylokokker eller streptokokker). Børnesår forekommer hyppigere hos børn med eksem, fordi huden er sart og mere modtagelig, men alle børn kan blive smittet. Fugtighed og varme øger risikoen for børnesår. Sygdommen varer typisk et par dage.

Hvordan ser børnesår ud?

Det starter oftest som en lille rød knop, som efterhånden bliver væskende. Så kommer gule eller grønbrunlige skorper. Børnesår giver let kløe. En speciel type børnesår har væskefyldte blærer, som især rammer småbørn.

Billedet viser en gulligt sår ved undermunden på et barn.
Billedet viser et typisk børnesår og dets placering.

Smitter børnesår?

Ja. Smitten sker via sårvæsken og skorpen, som indeholder bakterier. Fordi det klør, smitter man nemt både sig selv og andre ved hudkontakt og indirekte via genstande, fx håndklæder. Så længe sårene væsker, og der er skorper, er der risiko for smitte.

Hvordan stilles diagnosen?

Lægen stiller diagnosen på det typiske udseende af børnesår. I nogle tilfælde vil lægen tage en prøve fra sårene for at se, hvilken type bakterie der er årsagen.

Hvordan behandles tilstanden?

God håndhygiejne er det vigtigste forebyggende tiltag. Hvis sårene tildækkes med plaster, nedsættes smitterisikoen.
Milde udbrud behandles med sæbevask og smøres med Klorhexidincreme, oftest 3 gange dagligt. Svære udbrud kan evt. behandles med antibiotika som tabletter eller mixtur (receptpligtig).

Børnehave/dagpleje

Børn i daginstitution holdes hjemme, indtil sårene er tørret ind, og skorperne er faldet af. Børn i skolealderen må komme i skole, hvis barnet er i behandling, og sårene er tildækkede.

Kontakt læge

Hvis ikke behandlingen hjælper inden for 3 dage, skal I kontakte egen læge.

Redaktør