Børnehofter - ultralydsskanning med henblik på hoftedysplasi

Ved undersøgelsen får barnet undersøgt hofterne.

Facts vedrørende børnehofter:

I Danmark bliver alle børn undersøgt for medfødte hoftefejl ved den såkaldte ”klik-test”.
Ved medfødt hofteskred eller hofteluksation forstår man løshed i hofteleddet, som bevirker at hoften let går ud af led.
Uden behandling kan lidelsen betyde, at barnet får hofteskred, kommer til at gå dårligt, og/eller senere i livet udvikle sig til slidgigt i hoften.
På Hvidovre Hospital, Radiologisk Sektion har man i 2010 foretaget 3450 ultralydsundersøgelser. Ud af de undersøgte børn har Hvidovre Hospitals Ortopædkirurgiske ambulatorium behandlet ca. 60 med en Dennis Brown skinne. Det vil sige ca. 1,7% af de undersøgte børn.

Hvilke børn bliver undersøgt?

De børn, der bliver henvist til ultralydsskanning af hofterne repræsenterer følgende risikogrupper og bliver derfor undersøgt:

  • Flerfoldsbørn, dvs. tvillinger eller flere.
  • Børn, der har ligget i sædestilling i den sidste del af graviditeten.
  • Børn med for lidt fostervand under graviditeten (oligohydramnion).
  • Ved positiv ”klik-test”, foretaget lige efter fødsel af jordemoder eller læge
  • Børn med familiær disposition.
  • Eller hvis lægen af andre grunde skønner, at der er grund til undersøgelsen.

Selve undersøgelsen:

Undersøgelsen foretages med barnet liggende på siden. Begge hofter bliver altid undersøgt.
Barnet skal ligge nogenlunde stille. Det er derfor en god ide at medbringe en sut, sutteflaske eller lignende, der kan berolige barnet.
Selve undersøgelsen gør ikke ondt på barnet. Undersøgelsen tager som regel 15-20 minutter. I får altid svar efter endt undersøgelse.
Hvis behandling er påkrævet, sættes denne som regel i gang samme dag. Behandlingen plejer at tage 6 uger.
I sådanne tilfælde, henvises I til Ortopædkirurgisk ambulatorium, afsnit 333, som står for den videre behandling.
På Radiologisk Sektion 334 følger vi dog barnet, til det fylder 1 år med jævnlige ultralydsskanninger og en afsluttende røntgenundersøgelse af hofterne.

Hvor foregår undersøgelsen?

Radiologisk Sektion ligger i det gule center 3, i ambulatorieetagen. Når du kommer til Radiologisk Sektion, skal du henvende dig ved ekspeditionen.

Redaktør