Børnebrok - hvad bør I vide?

Vejledning til forældre vedrørende barnets operation for brok.

Denne pjece indeholder praktisk information om operationen. Personalet vil også informere jer mundtligt.

Hvad er et brok og hvordan viser det sig?

Mens man endnu er foster, findes der en åben kanal fra bughulen og ned i lysken. Hos drenge går kanalen ned i pungen og hos piger ned til skambenet. Drengenes testikler bevæger sig igennem kanalen ned til pungen.

Normalt lukker kanalen sig inden fødslen. Hvis kanalen ikke når at lukke sig, kan noget af tarmen eller tarmfedtet bane sig vej ned i kanalen og så får man et lyskebrok. En anden type brok hos børn er navlebrok. Det viser sig som en bule i navlen. En anden, mere sjælden broktype er lårbrok. Brok ses hos op til 4 % af alle børn, og hyppigst hos drenge.

De fleste børn med brok er ikke særlig generet af det. Nogle børn kan dog opleve ubehag og måske også smerte, og det bliver ofte værre, når barnet græder. Mange forældre oplever, at de med et forsigtigt, konstant tryk kan skubbe brokket på plads igen.

Der er en sjælden komplikation, man som forældre bør kende. Det kan ske, at tarmen sætter sig fast i brokket og kan tage skade. Det viser sig ved smerte, og ofte kommer der også opkastninger og evt. afføringsstop. I disse tilfælde skal barnet indlægges og vurderes af en læge med henblik på, om der er behov for akut operation.

Hvad sker der på hospitalet?

1) Først henviser jeres praktiserende læge jeres barn til hospitalets mavekirurgiske afdeling (Gastroenheden).

2) Indenfor en uges tid vil i modtage en indkaldelse til undersøgelse på Mavekirurgisk Ambulatorium. Hvis I sammen med den kirurgiske læge beslutter jer for operation, bliver jeres barn skrevet op til operation.

3) Har I fået en operationsdato ved ambulatoriebesøget skal I tale med narkoselægen enten på operationsdagen eller samme dag, som I har været i ambulatoriet. Det aftales med den kirurgiske læge.

4) På operationsdagen møder I på det aftalte tidspunkt i receptionen i Dagkirurgisk Afdeling, afsnit 141

___________ dag ___________ / ___________ 20 , kl. ___________

Jeres barn må ikke spise 6 timer før operationen (spædbørn må dog ammes indtil 4 timer før). Jeres barn må drikke små mængder vand eller saft indtil 2 timer før operationen.

EMLA plastre/creme skal sættes på venstre håndryg og i venstre albuebøjning 2 timer før operationen.

Dit barn skal have

__________ mg paracetamol hver _______ time, efter operationen, herefter gives smertestillende efter behov.

Dosis er 15 mg./kg. op til 4 gange dagligt med minimum 4 timer imellem.

Hvordan forbereder I jer inden operationen?

 • Forbered jeres barn ved at fortælle, hvad der skal ske. Lad fx barnet lege operation og lad en bamse eller dukke falde i søvn (bedøves). Lad barnet sætte plaster på lysken af bamsen.
 • Husk at medbringe barnets favorit-bamse, - dukke eller sovedyr.
 • Hvis jeres barn får fast medicin, så må barnet godt sluge piller eller mikstur om morgenen før operationen med en lille smule vand, indtil 2 timer før operationen.
 • I forbindelse med bedøvelsen, får barnet lagt et lille plastik-rør (drop) i en blodåre. Derfor kan man ikke undgå et stik i hånden. Det bør I fortælle jeres barn; men I kan fortælle, at der kan komme ”bedøvende” creme på, så stikket næsten ikke mærkes. I skal give jeres barn den ”bedøvende” creme på venstre håndryg og i albuebøjningen, to timer før I skal møde.
 • I bør planlægge, at en forælder eller anden voksen person er hos barnet under hele hospitalsopholdet og ledsager det hjem bagefter. Husk også, at barnet ikke må være alene hjemme det første døgn efter operationen.

Hvad sker der på operationsdagen?

 • På operationsdagen møder I i receptionen ved Dagkirurgisk operationsafsnit 141 på det aftalte tidspunkt. Når I ankommer, vil jeres barn blive forberedt til bedøvelsen og operationen.
 • I får udleveret ”operationstøj”, da man ikke må færdes på operationsgangen i sit eget tøj.
 • Vi forventer, at en forælder følger med ind på operationsstuen og er der, indtil barnet sover.
 • Lige før jeres barn sover får det lagt droppet i en blodåre.
 • Bedøvelsen er nøje udvalgt med henblik på, at jeres barn vågner hurtigt op med så få bivirkninger som muligt. Bedøvelsen gives direkte i droppet i blodåren. Når barnet sover, lægges der lokalbedøvelse omkring operationsområdet.
 • Operationen efterlader et par cm langt ar i lysken eller navlen.
 • Under operationen kan I vente i venteområdet på Opvågningsafdelingen.
 • Efter operationen kommer jeres barn til Opvågningsafdelingen. Her kan en og højest to voksne personer komme ind til barnet.
 • Når jeres barn er helt vågent igen, må det drikke og spise, som det har lyst. Derefter kan I tage hjem. På afdelingen er der kun kiks og saft, så I må gerne tage en madpakke med til jeres barn.

Hvad skal I gøre, når I er kommet hjem?

Hvis jeres barn har kvalme eller er svimmel, må I lade det hvile sig - men de fleste børn kvikker overraskende hurtigt op.

Vi anbefaler smertedækkende behandling med paracetamol (Panodil, Pamol, Pinex) på operationsdagen og dagen efter. Medicinen kan gives som almindelige tabletter, brusetabletter, stikpiller eller som mixtur. Hvis I skulle få brug for det, så er der klargjort en recept på smertestillende medicin på apoteket.

 • Jeres barn må spise og drikke normalt.
 • Plasteret bør fjernes efter 24 timer. Hvis der er brugt steristrips skal disse blive siddende et par dage.
 • Tråden i huden opløses af sig selv. I skal altså ikke til lægen for at få fjernet tråde.
 • Jeres barn må få brusebad eller ”etagevask” allerede dagen efter operationen. Karbad og svømning bør vente til ca. 10 dage efter operationen.
 • Jeres barn må være så fysisk aktiv, som det plejer og må f.eks gerne komme i daginstitution eller skole efter et par dage, hvis det ellers virker rask.

Er der risiko for komplikationer?

Der er altid en risiko for uventede komplikationer ved bedøvelse og operation, men den er meget lille. Der kan fx ses:

Blødning: Der kan evt. også sive lidt blød fra såret. Hvis der er vedvarende blødning skal i søge læge.

Infektion: Det viser sig ved varme, hævelse og rødme omkring såret, evt. med feber. Får I mistanke om infektion, eller hvis der kommer smerter, som ikke kan klares med Panodil eller som varer ved mere end et par dage, bør I henvende jer til hospitalet eller egen læge.

Tilbagefald: Det er meget sjældent, at et børnebrok kommer igen.

Opstår der problemer inden for de første døgn efter operationen kan I henvende jer i Kirurgisk Ambulatorium i dagstid på tlf. 38 62 16 00 (#1) og ellers kan I kontakte Børnemodtagelsen på tlf. 38 62 10 00 (#2).

Skal vi til kontrol?

Det er ikke nødvendigt med kontrol, men dagen efter operationen bliver I ringet op af Dagkirurgisk Afdeling. Husk derfor, at vi skal have jeres telefonnummer. Vi vil spørge, hvordan det går og svare på eventuelle spørgsmål.

Yderligere oplysninger om børn, som skal opereres kan findes på: https://www.hvidovrehospital.dk/afdelinger-og-klinikker/dagkirurgisk-afdeling/Sider/Dagkirurgisk-Afdeling.aspx

Narkoseafdelingen (38 62 24 34).
Kirurgisk Afdeling (38 62 27 14).

Redaktør