Behandling med Sulfasalazin

Sulfasalazin bruges blandt andet til behandling af tarmsygdommene colitis ulcerosa og Crohns sygdom.

Du kan her læse om virkning og evt. bivirkninger samt hvad du skal være opmærksom på under behandling med Sulfasalazin. Er du i tvivl om noget, må du meget gerne spørge din faste læge og sygeplejerske. Yderlige information kan ses i indlægssedlen.

Hvad er sulfasalazin?

Sulfasalazin blev udviklet i 1950’erne og anvendes til behandling af colitis ulcerosa og Crohns sygdom i tyktarmen.

Sulfasalazin virker ved at hæmme den betændelseslignende reaktion i tarmen, men anvendes også til behandling af ledsygdomme.

Sulfasalazin består af en sulfa-gruppe og mesalazin. Mesalazin er det aktive stof, som også findes i 5-ASA-gruppen (Asacol, Pentasa, Salofalk, Mezasal o.l. medicin).

Hvilke bivirkninger er der?

De fleste tåler behandlingen godt, men nogle oplever bivirkninger.

I starten kan nogle opleve at få let kvalme og hovedpine. Disse bivirkninger svinder ofte, hvis dosis trappes langsomt op.

De fleste andre bivirkninger ses ofte i de første uger efter start. De hyppigste bivirkninger er hud-udslæt, hudkløe og almen utilpashed med influenzalignende symptomer. Meget sjældent ses påvirkning af lever, nyrer eller knoglemarv.

Hvis der er mistanke om bivirkninger stoppes behandlingen efter aftale med den behandlende læge.

Personer der er allergisk overfor sulfonamider og salicylater, har porfyri eller G6PD-mangel må ikke anvende Sulfasalazin.

Mænds fertilitet er nedsat under behandling med Sulfasalazin, da der under behandlingen dannes færre sædceller end normalt, men sædcellerne er i øvrigt normale. Denne effekt forsvinder 2-3 måneder efter ophør med behandlingen.

Salazopyrin kan farve urin og bløde kontaktlinser gule.

Vigtigt at vide om behandlingen

Sulfasalazin findes som tabletter og enterotabletter. Begge former kan anvendes ved tarmsygdomme. Sulfasalazin tages ofte 2 gange dagligt i forbindelse med et måltid. Den hyppigste dosering er 3 tabletter morgen og aften. For at mindske risikoen for ubehag (kvalme og hovedpine) ved start af behandlingen, kan det anbefales at trappe dosis op gradvist. Hvor hurtig man trapper op på fuld dosis er afhængig af evt. bivirkninger, nogle kan optrappe til fuld dosis i løbet af en uge, hos andre kan det tage flere uger.

Graviditet og amning

Sulfasalazin kan anvendes under graviditet og amning. Da optagelsen af folinsyre kan hæmmes, er det vigtig at tage folinsyretilskud i forbindelse med graviditeten. Såfremt et ammende barn får gulsot, kan det være nødvendigt at holde pause med Sulfasalazin efter aftale med børnelægen.

Scan koden med din mobil  og læs mere om afdelingen https://www.hvidovrehospital.dk/
Scan koden med din mobil
og læs mere om afdelingen.
Redaktør