Behandling med Stelara

Stelara er et biologisk lægemiddel, som kan bruges til behandling af Crohns sygdom.

Du skal i behandling med Stelara®. Her kan du læse om virkningen og evt. bivirkninger, og om hvad du skal være opmærksom på under behandlingen.

Hvad er Stelara®?

Stelara® er et biologisk lægemiddel, som anvendes til behandling af voksne patienter med moderat til svær Crohns sygdom. Behandlingen kan bruges, når anden immundæmpende medicin ikke virker eller ikke tåles.

Hvordan virker Stelara®?

Stelara® er et antistof, som indeholder det aktive stof ustekinumab. Stelara® blokerer og hindrer virkningen af cytokinerne (proteiner i kroppen) IL-12 og IL-23, som er vigtige i udviklingen af Crohns sygdom.

Ved at blokere virkningen af IL-12 og IL-23 svækkes den del af immunsystemet, som er aktivt ved Crohns sygdom og derved svækkes betændelsesreaktionen i tarmen.

Før behandlingen

Inden du kan blivebehandlet med Stelara® skal du have taget blodprøver og et røntgenbillede af lungerne.

Hvordan gives behandlingen?

Stelara® gives som 4-6 årlige doser.

  • 1. dosis gives i en blodåre gennem en tynd plastikkanyle over en periode på 1 time. Det kaldes en intravenøs infusion. Under infusionen sidder du i en hvilestol og bliver overvåget af en sygeplejerske. Dosis er afhængig af din vægt.
  • 2. dosis gives efter 8 uger i en fast dosering som indsprøjtning under huden i låret eller i maven.
  • 3. dosis gives efter 20 uger. Afhængigt af effekten på behandlingen, kan det være nødvendigt at give en ekstra indsprøjtning i uge 16.
  • Efterfølgende doser gives hver 12. uge. Det er ikke nødvendigt at blive observeret efter endt behandling.
  • Hver gang du kommer til behandling, skal du have taget blodprøver og aflevere en afføringsprøve.

Hvilke bivirkninger er der ved behandlingen?

Du kan få bivirkninger, når du er i behandling med Stelara®. De fleste bivirkninger er milde til moderate, men nogle patienter kan dog opleve alvorlige bivirkninger, som det kan være nødvendigt at behandle.

Det er vigtigt, at du fortæller det til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, at du har fået bivirkninger under eller efter behandlingen med Stelara®. 

Bivirkningerne kan vise sig ved:

Tegn på allergiske reaktioner: Besvær med at trække vejret eller synke, lavt blodtryk, som kan give svimmelhed, hævelser i ansigt, på læber, mund eller i svælg, hududslæt eller nældefeber.

Tegn på infektioner: feber, influenzalignende symptomer, nattesved, træthedsfølelse eller vedvarende hoste.

Graviditet og amning

Du bør ikke blive gravid i behandlingsperioden, da erfaringer med graviditet og behandling med Stelara® er sparsomme. Du bør også undgå amning.

Vaccinationer

Levende vacciner må ikke gives samtidig med Stelara® behandlingen.

Redaktør