Behandling med Stelara

Information om behandling med Stelara.

Hvad er Stelara?

Stelara er et biologisk lægemiddel, som anvendes til behandling af patienter med moderat til svær Crohns sygdom. Behandlingen kan bruges, når anden immundæmpende medicin ikke virker eller ikke tåles.

Hvordan virker Stelara?

Stelara er et antistof, som indeholder det aktive stof ustekinumab. Stelara blokerer og hindrer virkningen af cytokinerne (proteiner i kroppen) IL-12 og IL-23, som er vigtige i udviklingen af Crohns sygdom. Ved at blokere virkningen af IL-12 og IL-23 svækkes den del af immunsystemet, som er aktivt ved Crohns sygdom og derved svækkes betændelsesreaktionen i tarmen.

Hvordan gives behandlingen?

Stelara gives som 4-6 årlige doser.

  1. Dosis gives i en blodåre gennem en tynd plastikkanyle over en periode på 1 time. Det kaldes en intravenøs infusion. Under infusionen sidder du i en hvilestol og bliver overvåget af en sygeplejerske. Dosis er afhængig af din vægt.
  2. Dosis gives efter 8 uger i en fast dosering som indsprøjtning under huden i låret eller i maven.
  3. Dosis gives 20 uger efter behandlingsstart. Afhængigt af effekten på behandlingen, kan det være nødvendigt at give en ekstra indsprøjtning i uge 16.

Efterfølgende doser gives hver 12. uge.

Hver gang du kommer til behandling, skal du have taget blodprøver og aflevere en afføringsprøve.

Hvilke bivirkninger er der?

Du kan få bivirkninger, når du er i behandling med Stelara. De fleste bivirkninger er milde til moderate, nogle patienter kan få alvorlige bivirkninger, som skal behandles. Du skal fortælle det til sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger.

Bivirkningerne kan vise sig ved:

Tegn på allergiske reaktioner: Besvær med at trække vejret eller synke, lavt blodtryk, som kan give svimmelhed, hævelser i ansigt, på læber, mund eller i svælg, hududslæt eller nældefeber.

Tegn på infektioner: feber, influenzalignende symptomer, nattesved, træthedsfølelse eller vedvarende hoste.

Vaccinationer

Levende vacciner må ikke gives samtidig med Stelara-behandlingen.

Spørgsmål

Har I spørgsmål, er I velkommen til at ringe til sygeplejerskerne på telefon 3862 0236 mandag til fredag mellem kl. 09.00-10.00 eller sekretærerne i Børne- og Ungeafdelingens dagafsnit på telefon 3862 3586 mandag til fredag mellem kl. 09.00-12.00.

Redaktør