Behandling med Prednisolon

Information om behandling med Prednisolon.

Hvad er Prednisolon?

Prednisolon er et syntetisk binyrebarkhormon, som virker langt kraftigere end det, organismen selv producerer. Prednisolon benyttes som lægemiddel ved en lang række sygdomme, heriblandt visse gigt- og leversygdomme samt kroniske tarmsygdomme, specielt colitis ulcerosa og Crohns sygdom.

Hvordan virker Prednisolon?

Prednisolon hæmmer betændelsesreaktioner i kroppen.

Hvilke bivirkninger er der?

Behandling med Prednisolon kan være forbundet med bivirkninger. Nogen bivirkninger er dosis- afhængige, mens andre først opstår først efter længere tids behandling. Nogle børn og unge oplever søvnbesvær, uro, opstemthed og/eller depressionstendens.

Tillige kan ses øget appetit, tendens til vand i kroppen, vægtøgning, ændret kropsfedtfordeling, sart hud, øget behåring, ”uren” hud, øget infektionstendens, udvikling af ikke-erkendt eller forværring af bestående sukkersyge. Efter længere tidsbehandling er der desuden øget risiko for udvikling af knogleskørhed.

Prednisolon har som ovenfor nævnt en række bivirkninger, og skal derfor kun anvendes, når anden behandling ikke er mulig. Til gengæld har det hjulpet mange patienter med svær sygdom til en bedre tilværelse.

Hvad bør jeg være opmærksom på under behandling med Prednisolon?

Under Prednisolon-behandling hæmmes kroppens egen produktion af binyrebarkhormon. Pludseligt ophør med behandling uden forudgående aftrapning kan derfor medføre akut mangel på binyrebarkhormon, der er en livstruende tilstand. Det er derfor meget vigtigt, at du tager medicinen korrekt.

I tilfælde, hvor Prednisolon-behandlingen forventes at strække sig over længere tid, anbefaler lægen dig at supplere din daglige kost med tilskud med kalk + vitamin D for at reducere risikoen for udvikling af knogleskørhed.

Vaccinationer

Levende vacciner må ikke gives samtidig med Prednisolon behandlingen.

Spørgsmål

Har I spørgsmål, er I velkommen til at ringe til sygeplejerskerne på telefon 3862 0236 mandag til fredag mellem kl. 09.00-10.00 eller sekretærerne i Børne- og Ungeafdelingens dagafsnit på telefon 3862 3586 mandag til fredag mellem kl. 09.00-12.00.

Redaktør