Behandling med Methotrexat

Methotrexat bruges til behandling af Crohns sygdom.

Her kan du læse om, hvad du skal være opmærksom på, hvis du skal i behandling med Methotrexat. Lægemidlet bruges til at behandle Crohns sygdom og fås både i tabletform (Methotrexat) og som injektion (Metex).

Anvendelse

Methotrexat bruges til at behandle Crohns sygdom hos patienter, som ikke har haft effekt eller har haft bivirkninger af Imurel-behandling.

Virkning

Methotrexat anvendes i relativ lav dosering ved Crohns sygdom. Stoffet hæmmer de mest aktive celler i kroppens forsvarssystem, og derved hæmmes sygdomsaktiviteten. Stoffet bliver også anvendt i meget store doser som kemoterapibehandling af visse kræftsygdomme.

Methotrexat virker ved at hæmme betændelsen i tarmen. Derved får tarmen det generelt bedre. Methotrexat virker som regel først efter 2-3 måneders behandling. Hvis virkningen ikke er indtrådt indenfor et halvt år, standses behandlingen og erstattes med en anden. Hvis behandlingen afbrydes, efter der har været en bedring, kan det medføre øget risiko for, at sygdommen blusser op.

Sådan tager du Methotrexat

Behandlingen gives de første 3 måneder som en injektion (Metex) en gang om ugen. Sygeplejerskeren i ambulatoriet vil oplære dig i at stikke dig selv. Efter 12 uger overgår du til behandling med Methotrexat i tabletform. Methotrexat må kun tages én gang om ugen. Methotrexat hæmmer vitaminet Folinsyre. Derfor skal du oftest have et ekstra tilskud af dette vitamin i tabletform. Du skal tage vitamintilskudet efter lægens anvisning, men ikke samme dag som Methotrexat.

Bivirkninger

De fleste tåler behandlingen i mange år uden bivirkninger. Lettere appetitløshed, kvalme og diarré kan forekomme, især i starten. Du kan ofte undgå kvalme ved at tage tabletterne efter aftensmåltidet, evt. sammen med en kvalmestillende tablet.

Der kan forekomme blærer i mundhulen. Hos enkelte kan der ses en påvirkning af leveren og knoglemarven. Påvirkning af knoglemarven kan medføre feber eller andre tegn på infektion. Du skal i så fald straks kontakte afdelingen eller din egen læge. Det samme gælder ved pludseligt opståede punktformede, røde pletter i huden (blødninger), især på ankler og fodryg. Hvis du pludselig får kortåndethed, eller denne forværres, skal du også kontakte din behandlende læge.

Du må ikke tage anden medicin med indhold af Salicylsyre (f.eks. Kodimagnyl, Albyl, Aspirin, Idotyl og Codyl) sammen med Methotrexat. Hvis du har smerter, kan du tage Panodil. Har du behov for anden smertestillende medicin, skal behandlingen foregå i samråd med din ambulatorielæge. Sulfa og Trimethoprim, som anvendes ved blærebetændelse, må ikke bruges sammen med Methotrexat, fordi det øger bivirkningerne.

Graviditet og amning

Behandling med Methotrexat skal stoppes 6 måneder før planlagt graviditet. Gælder kun kvinden. Vi anbefaler derfor sikker prævention under behandlingen, da man ikke kender risikoen for fosterskader. Bliver du gravid under behandlingen, anbefaler vi abort.

Redaktør