Behandling med Methotrexat

Information om behandling med Methotrexat

Anvendelse

Methotrexat bruges til at behandle Crohns sygdom hos patienter, som ikke har haft effekt eller har haft bivirkninger af Imurelbehandling.

Virkning

Methotrexat anvendes i relativ lav dosering ved Crohns sygdom. Stoffet hæmmer de mest aktive celler i kroppens forsvarssystem, og derved hæmmes sygdomsaktiviteten. Stoffet bliver også anvendt i meget store doser som kemoterapibehandling af visse kræftsygdomme.

Methotrexat virker ved at hæmme betændelsen i tarmen. Derved får tarmen det generelt bedre.

Methotrexat virker som regel først efter 2-3 måneders behandling. Hvis virkningen ikke er indtrådt indenfor et halvt år, standses behandlingen og erstattes med en anden. Hvis behandlingen afbrydes, efter der har været en bedring, kan det medføre øget risiko for, at sygdommen blusser op.

Sådan tager du Methotrexat

Behandlingen gives de første tre måneder som en injektion (Metex) eller eventuelt som tabletter en gang om ugen. Sygeplejersken i dagafsnittet vil oplære dig i at stikke dig selv, hvis det gives som injektion.

Efter 12 uger overgår du til behandling med Methotrexat i tabletform. Methotrexat må kun tages én gang om ugen.

Methotrexat hæmmer vitaminet Folinsyre. Derfor skal du oftest have et ekstra tilskud af dette vitamin i tabletform. Du skal tage vitamintilskuddet efter lægens anvisning, men ikke samme dag som Methotrexat.

Hvilke bivirkninger er der?

De fleste tåler behandlingen i mange år uden bivirkninger. Lettere appetitløshed, kvalme og diarré kan forekomme, især i starten. Du kan ofte undgå kvalme ved at tage tabletterne efter aftensmåltidet, evt. sammen med en kvalmestillende tablet.

Der kan forekomme blærer i mundhulen. Hos enkelte kan der ses en påvirkning af leveren og knoglemarven. Påvirkning af knoglemarven kan medføre feber eller andre tegn på infektion. Du skal i så fald straks kontakte dagafsnittet eller din egen læge. Det samme gælder ved pludseligt opståede punktformede, røde pletter i huden (blødninger), især på ankler og fodryg. Hvis du pludselig får kortåndethed, eller denne forværres, skal du også kontakte din behandlende læge.

Du må ikke tage anden medicin med indhold af Salicylsyre (f.eks. Kodimagnyl, Albyl, Aspirin, Idotyl og Codyl) sammen med Methotrexat.

Hvis du har smerter, kan du tage Panodil. Har du behov for anden smertestillende medicin, skal behandlingen foregå i samråd med din ambulatorielæge.

Sulfa og Trimethoprim, som anvendes ved blærebetændelse, må ikke bruges sammen med Methotrexat, fordi det øger bivirkningerne.

Vaccinationer

Levende vacciner må ikke gives samtidig med Methotrexat-behandlingen.

Spørgsmål

Har I spørgsmål, er I velkommen til at ringe til sygeplejerskerne på telefon 3862 0236 mandag til fredag mellem kl. 09.00-10.00 eller sekretærerne i Børne- og Ungeafdelingens dagafsnit på telefon 3862 3586 mandag til fredag mellem kl. 09.00-12.00.

Redaktør