Behandling med Infliximab

Information om behandling med Infliximab.

Da du skal have Infliximab, kan du her læse om virkning og evt. bivirkning, samt hvad du skal være opmærksom på under behandlingen.

Morbus Crohn og colitis ulcerosa

Årsagen til sygdommene morbus Crohn og colitis ulcerosa er fortsat ukendt. Ved begge sygdomme dannes der en betændelsesreaktion i tarmslimhinden. Den seneste forskning har vist, at signalstoffet TNF-alfa, (et lille æggehvidestof), er aktiveret ved morbus Crohn og colitis ulcerosa. Infliximab er et antistof mod TNF-alfa, således at virkningen af TNF-alfa ophører.

Hvornår vil du blive tilbudt behandling?

Ved Crohns sygdom

  • Hvis du ikke har fået det bedre på behandling med Prednisolon (binyrebarkhormon), selvom det evt. er givet sammen med Imurel eller Methotrexate.
  • Hvis du ikke tåler Prednisolon.
  • Hvis du har en anden sygdom som gør at du ikke tåler behandling med Prednisolon, Imurel eller Methotrexate.
  • Hvis du har fistler som generer dig, og som ikke reagerer på standardbehandling dvs. kirurgisk behandling, eller behandling med antibiotika og/eller immunhæmmende medicin.

Ved colitis ulcerosa

  • Hvis du ikke har fået det bedre på behandling med Prednisolon (=binyrebarkhormon), selvom det er givet sammen med Imurel.
  • Hvis du ikke tåler Prednisolon.
  • Hvis du har en anden sygdom som gør at du ikke tåler behandling med Prednisolon eller Imurel.

Hvor godt virker Infliximab?

Ca. 2/3 af de patienter der får Infliximab har effekt af behandlingen. Hvis du ikke får det bedre i løbet af de første 2 uger efter infusionen, vil der sjældent være grund til at forsøge yderligere behandling med Infliximab.

Hvor og hvordan gives Infliximab?

Infliximab gives i ambulatoriet af en sygeplejerske. Behandlingen gives oftest til patienter der kommer hjemmefra, men du kan også få det tilbudt, hvis du er indlagt. Infliximab er et pulver, som blandes op i saltvand, og gives i en blodåre gennem en lille plastic nål (venflon). Det kaldes en infusion. Infusionen varer 2 timer ved de første 2 behandlinger - herefter kan infusionstiden evt. nedsættes til ½ time.

Når du møder til behandling med Infliximab, vil du blive modtaget af en sygeplejerske. Hun vil veje dig. Din vægt bestemmer nemlig hvor meget Inflixmab du skal have. Herefter vil du få taget blodprøver, og sygeplejersken vil sørge for, at du får lagt en venflon.

Du vil sidde i en hvilestol under infusionen. Inden infusionen starter, og mens den står på, vil sygeplejersken måle din puls og dit blodtryk. Under hele opholdet vil sygeplejersken holde øje med, at du har det godt.

Under dit ophold i ambulatoriet vil du få tilbudt noget at drikke. Vi har ikke mulighed for at tilbyde dig noget at spise, hvorfor det kan være en god ide at tage en madpakke med.

Inden du går fra ambulatoriet, vil du få udleveret et kort hvorpå der står at du får Infliximab, og hvor du går til behandling. Kortet skal du altid bære på dig, således at andre læger kan se du får medicinen, i fald du ikke selv skulle kunne svare for dig.

Hvor ofte gives Infliximab?

Hvis du har Crohns sygdom uden fistler gives oftest en kur på 3 behandlinger, hvor den første behandling efterfølges af nr. 2 efter 2 uger, og nr. 3 efter 6 uger.

Herefter gives der behandling ca. hver 8. uge. Der kan dog være individuelle forskellige der gør at din læge vurderer at du enten skal have behandling oftere eller sjældnere. Hos nogle vil virkningen af Infliximab over tid blive forringet, og det kan her blive nødvendigt at ophøre med behandlingen. Det kan også være at din læge af anden årsag på et tidspunkt vurderer at du ikke længere behøver behandling med Infliximab.

Hvis du har Crohns sygdom med fistler gives oftest 3 behandlinger som før beskrevet. Hvis der ikke har været nogen effekt på fistlen, vil behandlingen ophøre. Hvis der er effekt vil din læge vurdere, hvor tit du skal have infusion.

Behandling med Infliximab er ikke så godt undersøgt ved colitis ulcerosa, som ved Crohns sygdom. Hyppigst vil der være tale om 1-3 behandlinger med 2 til 4 uger imellem behandlingen. Du vil her ofte samtidig blive sat i behandling med Imurel. Hvis sygdommen vender tilbage efter 1 til 3 behandlinger, vil vi normalt anbefale operation. Enkelte kan også komme i længevarende behandling med Infliximab, og da gives medicinen ca. hver 8. uge.

Hvilke bivirkninger er der ved behandlingen?

Du kan få allergiske reaktioner i forbindelse med infusionen. Det drejer sig hyppigst om udslæt, kløe, høsnue, tåre-flåd og evt. påvirket vejrtrækning. Personalet i afdelingen er vant til at håndtere disse bivirkninger, som meget sjældent bliver farlige.

Overfølsomhedsreaktioner, som opstår mange timer eller dage efter infusionen er givet, ses i sjældne tilfælde. Det kan udover ovennævnte gener dreje sig om en lang række andre meget sjældent beskrevne bivirkninger. Hvis du oplever nogle uventede gener/symptomer efter behandling med Infliximab, bør du snarest muligt tage kontakt til ambulatoriet på tlf. 3862 2818 mellem kl.8.30-13. Aftener og weekender skal du kontakte 1813.

Hvornår må jeg ikke få Infliximab behandling?

Du må ikke få Infliximab hvis du har tegn på infektion i kroppen. Hvis du føler dig sløj, er det en god ide at måle din temperatur.

Har du mistanke om at du er ved at få en byld, må du ikke få behandling med Infliximab før bylden er væk.

Hvis du tidligere har haft tuberkulose, eller har haft kontakt med andre med tuberkulose, må du ikke få Infliximab før du er undersøgt for nuværende tuberkulose, da udbrud af tuberkulose vil forværres. Du vil blive undersøgt for mulig tuberkulose smitte med et røntgenbillede af lungerne og en blodprøve - før behandling med Infliximab kan begynde.

I alle tilfælde skal du straks informere sygeplejersken eller lægen om din tilstand, og lægen vil så vurdere, om du skal have behandling.

Er der langtidsbivirkninger?

Der har været særlig fokus på udvikling af ondartede lidelser. Enkelte undersøgelser tyder på at der muligvis er en let øget risiko for udvikling af kræft i lymfebanerne. Det skal dog understreges, at denne kræftform er særdeles sjælden, og at det fortsat er uafklaret hvorvidt årsagen til den mulige øgning af enkelte kræftformer skyldes Infliximab.

Hvordan med graviditet og amning?

Er du kvinde i den fødedygtige alder skal du - inden du bliver gravid - drøfte med din læge om du skal fortsætte med Infliximab.

Der gælder ingen forholdsregler for mænd.

Mere end 300 kvinder har efter behandling med Infliximab gennemført en graviditet, uden at man har fundet uventede virkninger på forløbet af graviditeten.

Infliximab synes ikke at udskilles i betydelig grad med modermælken. Du kan derfor godt amme, selvom du er i behandling med Infliximab.

Scan koden med din mobil og læs mere om afdelingen. Link: https://www.hvidovrehospital.dk/
Scan koden med din mobil og læs mere om afdelingen.
Redaktør