Behandling med Infliximab

Information om behandling med Infliximab.

Crohns sygdom og colitis ulcerosa

Årsagen til sygdommene Crohns sygdom og colitis ulcerosa er fortsat ukendt. Ved begge sygdomme dannes der en betændelsesreaktion i tarmslimhinden. Den seneste forskning har vist, at signalstoffet TNF-alfa, (et lille æggehvidestof), er aktiveret ved Crohns sygdom og colitis ulcerosa. Infliximab er et antistof mod TNF-alfa, så virkningen af TNF-alfa ophører.

Hvornår vil du blive tilbudt behandling?

Ved Crohns sygdom:

  • Hvis du ikke har fået det bedre på behandling med Prednisolon (binyrebarkhormon) eller ernæringsbehandling, selvom det evt. er givet sammen med Imurel eller Methotrexate.
  • Hvis du ikke tåler Prednisolon.
  • Hvis du har en anden sygdom, som gør, at du ikke tåler behandling med Prednisolon, Imurel eller Methotrexate.
  • Hvis du har fistler, som generer dig, og som ikke reagerer på standardbehandling dvs. kirurgisk behandling eller behandling med antibiotika og/eller immunhæmmende medicin.

Ved colitis ulcerosa:

  • Hvis du ikke har fået det bedre på behandling med Prednisolon (=binyrebarkhormon), selvom det er givet sammen med Imurel.
  • Hvis du ikke tåler Prednisolon.
  • Hvis du har en anden sygdom, som gør, at du ikke tåler behandling med Prednisolon eller Imurel.

Hvor godt virker Infliximab?

Ca. 2/3 af de patienter der får Infliximab har effekt af behandlingen. Hvor og hvordan gives Infliximab? Infliximab gives i Børne- og Ungeafdelingens dagafsnit, typisk i forbindelse med en kontroltid hos lægen.

Behandlingen gives oftest til patienter, der kommer hjemmefra, men du kan også få det tilbudt, hvis du er indlagt.

Infliximab er et pulver, som blandes op i saltvand og gives i en blodåre gennem en lille plasticnål (venflon). Det kaldes en infusion. Infusionen varer 2 timer ved de første 3 behandlinger. Herefter kan infusionstiden nedsættes.

Når du møder til behandling med Infliximab, bliver du modtaget af en sygeplejerske og læge. Her vil der blive lagt et venflon.

Du sidder i en hvilestol under infusionen. Inden infusionen starter og til sidst, vil sygeplejersken måle din puls og dit blodtryk.

Under hele opholdet holder sygeplejersken holde øje med, at du har det godt.

Under dit ophold i dagafsnittet får du tilbudt noget at drikke og spise.

Hvor ofte gives Infliximab?

Hvis du har Crohns sygdom uden fistler gives oftest en kur på 3 behandlinger, hvor den første behandling efterfølges af nr. 2 efter 2 uger, og nr. 3 efter 6 uger.

Herefter gives der behandling ca. hver 8. uge. Der kan dog være individuelle forskelle, der gør, at din læge vurderer, at du enten skal have behandling oftere eller sjældnere. Hos nogle vil virkningen af Infliximab over tid blive forringet, og det kan her blive nødvendigt at ophøre med behandlingen. Det kan også være, at din læge af anden årsag på et tidspunkt vurderer, at du ikke længere behøver behandling med Infliximab.

Hvilke bivirkninger er der?

Du kan få allergiske reaktioner i forbindelse med infusionen. Det drejer sig hyppigst om udslæt, kløe, høsnue, tåreflåd og evt. påvirket vejrtrækning.

Personalet i afdelingen er vant til at håndtere disse bivirkninger, som meget sjældent bliver farlige.

Overfølsomhedsreaktioner, som opstår mange timer eller dage efter infusionen er givet, ses i sjældne tilfælde. Det kan udover ovennævnte gener dreje sig om en lang række andre meget sjældent beskrevne bivirkninger. Hvis du oplever nogle uventede gener/symptomer efter behandling med Infliximab, bør du snarest muligt kontakte Børne- og Ungeafdelingen.

Hvornår må jeg ikke få Infliximab behandling?

Du må ikke få Infliximab, hvis du har tegn på infektion i kroppen. Hvis du føler dig sløj, er det en god ide at måle din temperatur.

Har du mistanke om at du er ved at få en byld, må du ikke få behandling med Infliximab, før bylden er væk.

Hvis du tidligere har haft tuberkulose, eller har haft kontakt med andre med tuberkulose, må du ikke få Infliximab, før du er undersøgt for nuværende tuberkulose, da udbrud af tuberkulose vil forværres. Alle bliver ved en blodprøve testet for tuberkulose.

I alle tilfælde skal du straks informere sygeplejersken eller lægen om din tilstand, og lægen vurderer så, om du skal have behandling.

Er der langtidsbivirkninger?

Der har været særlig fokus på udvikling af ondartede lidelser. Enkelte undersøgelser tyder på, at der muligvis er en let øget risiko for udvikling af kræft i lymfebanerne. Det skal dog understreges, at denne kræftform er særdeles sjælden, og at det fortsat er uafklaret, hvorvidt årsagen til den mulige øgning af enkelte kræftformer skyldes Infliximab.

Vaccinationer

Levende vacciner må ikke gives samtidig med Infliximab behandlingen.

Spørgsmål

Har I spørgsmål, er I velkommen til at ringe til sygeplejerskerne på telefon 3862 0236 mandag til fredag mellem kl. 09.00-10.00 eller sekretærerne i Børne- og Ungeafdelingens dagafsnit på telefon 3862 3586 mandag til fredag mellem kl. 09.00-12.00.

Redaktør