Behandling med Entyvio®

Information om behandling med Entyvio®.

Lægemidlet Entyvio® bruges til at behandle tarmsygdommene colitis ulcerosa og Crohns sygdom. Her kan du læse om virkningen, og hvad du skal være opmærksom på under behandlingen.

Hvordan virker Entyvio®?

Entyvio® indeholder det aktive stof vedolizumab og bruges til behandling af colitis ulcerosa og Crohns sygdom hos voksne patienter med moderat til svær aktiv sygdom.

Behandlingen går ud på at mindske symptomerne og opnå samt fastholde fuld eller delvis frihed for symptomer.

Entyvio® (vedolizumab) er et antistof, der binder sig til et protein, der kun findes på overfladen af bestemte hvide blodlegemer.

Når antistoffet binder sig til dette protein, bliver det hvide blodlegeme forhindret i at spille sammen med andre celler i tarmsystemet. Dermed kan det hvide blodlegeme ikke længere skabe den betændelsestilstand i tarmsystemet, som er hovedårsagen til de symptomer, som patienter med colitis ulcerosa og Crohns sygdom oplever.

Hvornår anvendes Entyvio®?

Du kan blive behandlet med Entyvio®, hvis du gentagne gange har haft opblussen i tarmsygdommen, og anden medicinsk behandling ikke virker, eller du ikke tåler den.

Før behandlingen

Inden du kan sættes i behandling, skal du have taget blodprøver, der udelukker forskellige infektionssygsomme. Du skal desuden have taget et røntgenbillede af lungerne for at udelukke tuberkulose.

Du må ikke få Entyvio®, hvis du har alvorlige infektioner med feber.

Graviditet og amning

Du bør ikke blive gravid i behandlingsperioden, da erfaringer med graviditet og behandling med Entyvio® er sparsomme. Du bør også undgå at amme.

Hvordan foregår behandlingen?

Entyvio® gives i en fast dosis uafhængig af vægt på 300 mg. Behandlingen gives i en blodåre gennem en tynd plastikkanyle over en periode på 30 minutter. Det kaldes en intravenøs infusion.

Under infusionen sidder du i en hvilestol og bliver overvåget af en sygeplejerske. Ved de første to infusioner vil du også blive overvåget i ca. 1 time efter infusionen. Ved alle efterfølgende infusioner kan du gå direkte hjem efter infusionens afslutning.

Behandlingen gives som en kur på 3 behandlinger, hvor 1. behandling efterfølges af nr. 2 efter 2 uger og nr. 3 efter 6 uger. Nogle patienter med Crohns sygdom kan have gavn af en ekstra infusion 10 uger efter første behandling. Herefter gives behandling hver 8. uge for at holde sygdommen under kontrol.

Hvilke bivirkninger er der ved behandlingen?

Entyvio® (vedolizumab) kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. De fleste bivirkninger er milde til moderate, men nogle patienter kan dog opleve alvorlige bivirkninger, som det kan være nødvendigt at behandle. Det er vigtigt, at du fortæller det til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, at du har fået en bivirkning under eller efter behandlingen.

De mest almindelige bivirkninger (som opstår hos flere end 1 ud af 10 behandlede) omfatter:

 • Forkølelse.
 • Hovedpine.
 • Ledsmerter.

Blandt de mulige alvorlige bivirkninger er reaktioner, som er relateret til infusionen, allergiske reaktioner eller infektioner.

Fortæl straks lægen eller sygeplejersken, hvis du bemærker en eller flere af følgende symptomer:

 • Pibende vejrtrækning eller åndenød.
 • Kvalme.
 • Smerter på infusionsstedet.
 • Nældefeber.
 • Kløende hud.
 • Rødme af huden.
 • Kuldegysninger eller skælven.
 • Hævelse.
 • Hurtig hjerterytme.
 • Høj feber eller udslæt.
Redaktør