Behandling med Entyvio

Information om behandling med Entyvio.

Hvordan virker Entyvio?

Entyvio indeholder det aktive stof vedolizumab og bruges til behandling af colitis ulcerosa og Crohns sygdom hos patienter med moderat til svær aktiv sygdom.

Behandlingen går ud på at mindske symptomerne og opnå samt fastholde fuld eller delvis frihed for symptomer.

Entyvio (vedolizumab) er et antistof, der binder sig til et protein, der kun findes på overfladen af bestemte hvide blodlegemer.

Når antistoffet binder sig til dette protein, bliver det hvide blodlegeme forhindret i at spille sammen med andre celler i tarmsystemet. Dermed kan det hvide blodlegeme ikke længere skabe den betændelsestilstand i tarmsystemet, som er hovedårsagen til de symptomer, som patienter med colitis ulcerosa og Crohns sygdom oplever.

Hvornår anvendes Entyvio?

Du kan blive behandlet med Entyvio®, hvis du gentagne gange har haft opblussen i tarmsygdommen, og anden medicinsk behandling ikke virker, eller du ikke tåler den.

Hvordan foregår behandlingen?

Behandlingen gives i en blodåre gennem en tynd plastikkanyle. Det kaldes en intravenøs infusion.

Under infusionen sidder du i en hvilestol og bliver overvåget af en sygeplejerske. Du kan gå direkte hjem efter infusionens afslutning.

Behandlingen gives som en kur på 3 behandlinger, hvor 1. behandling efterfølges af nr. 2 efter 2 uger og nr. 3 efter 6 uger. Nogle patienter med Crohns sygdom kan have gavn af en ekstra infusion 10 uger efter første behandling. Herefter gives behandling hver 8. uge for at holde sygdommen under kontrol.

Hos små børn reduceres dosis.

Hvilke bivirkninger er der?

Entyvio (vedolizumab) kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. De fleste bivirkninger er milde til moderate, men nogle patienter kan dog opleve alvorlige bivirkninger, som det kan være nødvendigt at behandle. Det er vigtigt, at du fortæller det til sundhedspersonalet, hvis du tror, at du har fået en bivirkning under eller efter behandlingen.

De mest almindelige bivirkninger (som opstår hos flere end 1 ud af 10 behandlede) omfatter:

 • Forkølelse.
 • Hovedpine.
 • Ledsmerter.

Blandt de mulige alvorlige bivirkninger er reaktioner, som er relateret til infusionen, allergiske reaktioner eller infektioner.

Fortæl straks lægen eller sygeplejersken, hvis du bemærker en eller flere af følgende symptomer:

 • Pibende vejrtrækning eller åndenød.
 • Kvalme.
 • Smerter på infusionsstedet.
 • Nældefeber.
 • Kløende hud.
 • Rødme af huden.
 • Kuldegysninger eller skælven.
 • Hævelse.
 • Hurtig hjerterytme.
 • Høj feber eller udslæt.

Vaccinationer

Levende vacciner må ikke gives samtidig med vedolizumab-behandlingen.

Spørgsmål

Har I spørgsmål, er I velkommen til at ringe til sygeplejerskerne på telefon 3862 0236 mandag til fredag mellem kl. 09.00-10.00 eller sekretærerne i Børne- og Ungeafdelingens dagafsnit på telefon 3862 3586 mandag til fredag mellem kl. 09.00-12.00.

Redaktør