Behandling med Azathioprin (imurel) og 6-MP (Purinethol)

Læs mere om behandling med Azathioprin (imurel) og 6-MP (Purinethol).

Hvad er Azathioprin og 6-MP?

Azathioprin og 6-MP er medicin med immundæmpende effekt og virker ved at hæmme delingen af betændelsesceller. Azathioprin/6- MP har siden 60’erne været anvendt i forbindelse med organtransplantation og til behandling af autoimmune sygdomme, herunder autoimmun leverbetændelse og de kronisk inflammatoriske tarmsygdomme Crohns sygdom og colitis ulcerosa.

Azathioprin omdannes efter indtagelse til 6-MP, derfor er virkningen af de to stoffer ens.

Hvilke bivirkninger er der?

De fleste tåler behandlingen, men ca. 20-30% oplever bivirkninger.
I begyndelsen kan nogle opleve at få let kvalme efter indtagelse af medicinen. Derfor anbefales det, at medicinen tages til natten. Kvalmen forsvinder ofte efter dages tilvænning.
De fleste bivirkninger ses efter 4-6 ugers behandling. De hyppigste bivirkninger er kvalme, opkastninger, mavesmerter, træthed, feber og muskel- og ledsmerter. Ved mistanke om bivirkninger til medicinen, er det vigtigt at kontakte afdelingen, så der kan tages akutte blodprøver. Blodprøvesvarene kan være afgørende for den videre behandling. Bivirkningerne forsvinder ofte 1-2 dage efter ophør med medicinen.
Nogle bivirkninger kan undertiden undgås ved at skifte fra azathioprin til 6-MP eller kombinere en lille dosis af medicinen med Allopurinol, som ændrer den måde azathioprin bliver omdannet på.
Sjældent ses andre bivirkninger såsom hæmning af knoglemarven, infektioner, hudkræft og celleforandringer i livmoderhalsen. I store undersøgelser er der påvist en meget lille øget risiko for lymfekræft.

Vigtigt at vide om behandlingen

Medicinen tages på én gang, gerne til natten. Maksimal effekt ses først efter 2-4 måneders behandling. Efter start eller dosisøgning af medicinen skal der tages blodprøver efter 14 dage, 1 måned og 2 måneder. Herefter er det vigtigt, at blodprøverne kontrolleres hver 3. måned, da der vedvarende er en lille risiko for påvirkning af knoglemarven. Det kan anbefales at anvende solbeskyttende creme.

Vaccinationer

Da medicinen hæmmer immunforsvaret, kan årlig influenzavaccination anbefales, ligesom vaccination mod pneumokokker (bakterie, der kan give lungebetændelse) kan overvejes.
Unge kvinder bør HPV-vaccineres.
Levende vacciner må ikke gives samtidig med Azathioprin behandlingen.

Spørgsmål

Har I spørgsmål, er I velkommen til at ringe til sygeplejerskerne på telefon 3862 0236 mandag til fredag mellem kl. 09.00-10.00 eller sekretærerne i Børne- og Ungeafdelingens dagafsnit på telefon 3862 3586 mandag til fredag mellem kl. 09.00-12.00.

Redaktør