Behandling med Adalimumab

Behandlingen anvendes mod betændelsesstoffer.

Da du skal have Adalimumab, kan du her læse om virkning og evt. bivirkning, samt hvad du skal være opmærksom på under behandlingen.

Hvad er Adalimumab og hvordan virker det?

Adalimumab er et antistof mod et af de betændelsesstoffer (TNF-alfa), som er aktive ved sygdommene morbus Crohn og colitis ulcerosa.

Hvornår vil du blive tilbudt behandling?

Adalimumab kan anvendes til behandling af morbus Crohn og colitis ulcerosa:

  • Hvis du ikke har fået det bedre på behandling med Prednisolon i kombination med anden tablet behandling.
  • Hvis du ikke kan tåle Prednisolon.
  • Hvis du har en anden sygdom, som gør at du ikke kan tåle behandling med andre immundæmpende præparater.
  • Hvis du har fistler, som generer dig, og som ikke reagerer på kirurgisk behandling, behandling med antibiotika eller anden immunhæmmende medicin.

Hvor, hvordan og hvor ofte gives Adalimumab?

Adalimumab gives som indsprøjtninger i mave eller lår. Første gang får du 4 indsprøjtninger, anden gang får du 2 indsprøjtninger og herefter får du 1 indsprøjtning hver 14. dag. I nogle tilfælde kan din læge ordinere en anden dosis.

Indsprøjtningerne gives af en sygeplejerske i ambulatoriet.

De første gange vil du få målt blodtryk, puls og temperatur inden indsprøjtningen samt blodtryk og puls ½ time efter indsprøjtningen.

Inden du går fra ambulatoriet, vil du få udleveret et kort, hvorpå der står, at du får Adalimumab, og hvor du går til behandling. Kortet skal du altid bære på dig, således at andre læger kan se, at du får Adalimumab, i fald du ikke selv skulle kunne svare for dig.

Hvis du er interesseret, kan du blive oplært i selv at tage medicinen derhjemme. Efter endt oplæring skal du møde til kontrol og medicinudlevering hos sygeplejersken ca. hver 6. uge.

Du vil ved hver medicinudlevering også få udleveret materiale til en afføringsprøve, som du skal indsende lige inden næstkommende besøg i ambulatoriet. Du kan enten sende prøven med posten eller medbringe den i forbindelse med besøget. Du skal også have taget blodprøver i forbindelse med hvert besøg i sygeplejeambulatoriet. – Blodprøverne tages i afd. 130, og du bestemmer selv, om du vil have taget blodprøver før eller efter din samtale med sygeplejersken.

Når du kommer i sygeplejeambulatoriet, kan du tale med sygeplejersken og stille spørgsmål til alt, hvad der vedrører dit liv med en kronisk tarmsygdom.

Du vil komme til samtale med din vanlige læge hver 3.-6. måned. Din læge vil vurdere effekten af behandlingen, og tage stilling til om den skal fortsætte.

Hvor godt virker Adalimumab?

50-60% af patienter med Crohns sygdom og ca. en trediedel af patienter med colitis ulcerosa har effekt af behandlingen med Adalimumab. Hvis du ikke får det bedre i løbet af de første 4-6 uger, vil der sjældent være grund til at fortsætte yderligere behandling med Adalimumab.

Hvilke bivirkninger er der ved behandlingen?

Der kan komme lidt kløe, svie og rødme omkring indstiksstedet. En sjælden gang er det så slemt, at man må ophøre med behandlingen. Der kan udover ovennævnte gener opstå andre beskrevne bivirkninger, såsom tendens til infektioner, feber og forhøjede levertal samt allergi. Endvidere kan der forekomme hududslæt. Hvis du oplever nogle uventede gener/symptomer efter Adalimumab behandling, bør du snarest muligt kontakte ambulatoriet på tlf.:3862 1600 mellem kl. 8:30- 15:00. Aften og weekender skal du kontakte akuttelefonen på tlf.: 1813.

Hvornår må jeg ikke få Adalimumab behandling?

Du må ikke få Adalimumab, hvis du har tegn på infektion i kroppen. Hvis du føler dig sløj er det en god idé at måle din temperatur. Har du mistanke om, at du er ved at få en byld, må du ikke få Adalimumab behandling, før bylden er væk.

Hvis du tidligere har haft tuberkulose eller har haft kontakt med andre med tuberkulose, må du ikke få Adalimumab, før der er undersøgt for, om du selv har tuberkulose.

I alle tilfælde skal du straks informere sygeplejersken eller lægen om din tilstand, og lægen vil så vurdere, om du skal have behandling. Hvis du derhjemme bliver i tvivl om, hvorvidt du skal tage din medicin, skal du ikke tøve med at ringe til sygeplejerskerne i ambulatoriet.

Er der langtids-bivirkninger?

Der har været særlig fokus på udvikling af ondartede lidelser. Enkelte undersøgelser tyder på at der muligvis er en let øget risiko for udvikling af kræft i lymfebanerne. Det skal dog understreges, at denne kræftform er særdeles sjælden, og at det fortsat er uafklaret hvorvidt årsagen til den mulige øgning af enkelte kræftformer skyldes Adalimumab.

Hvordan med graviditet og amning?

Adalimumab kan gives under graviditet og amning. Er du i den fødedygtige alder skal du gerne, inden du bliver gravid, drøfte med din læge, hvordan behandlingen skal fortsætte.

Adalimumab udskilles ikke med modermælken og kan anvendes under amning.

Hvordan skal Adalimumab opbevares?

Adalimumab er et relativt dyrt lægemiddel. Samtidig er det vældig følsomt overfor især temperaturudsving. Det er derfor vigtigt, at Adalimumab altid opbevares ved en temperatur mellem 2-8 grader. Du vil få udleveret en køletaske i ambulatoriet med henblik på transport af medicinen mellem ambulatoriet og dit eget køleskab. Elementerne i køletasken må aldrig være frosne, men skal være køleskabskolde. Herved kan Adalimumab opbevares ved korrekt temperatur i max. 2 timer.

Dog kan en Adalimumab-pen holde sig 14 dage ved stuetemperatur. Det betyder med andre ord at du kan være bortrejst i 1 måned med 1 Adalimumab-pen i håndbagagen.

https://www.hvidovrehospital.dk/
Scan koden med din mobil og læs mere om afdelingen.
Redaktør