Behandling med Adalimumab

Adalimumab er et antistof mod et af de betændelsesstoffer, som er aktive ved sygdommene Crohns sygdom og colitis uclerosa.

Hvad er Adalimumab, og hvordan virker det?

Adalimumab er et antistof mod et af de betændelsesstoffer (TNF-alfa), som er aktive ved sygdommene Crohns sygdom og colitis ulcerosa.

Hvornår vil du blive tilbudt behandling?

Adalimumab kan anvendes til behandling af Crohns sygdom og colitis ulcerosa:

  • Hvis du ikke har fået det bedre på behandling med Prednisolon i kombination med anden tablet behandling.
  • Hvis du ikke kan tåle Prednisolon.
  • Hvis du har en anden sygdom, som gør at du ikke kan tåle behandling med andre immundæmpende præparater.

Hvor, hvordan og hvor ofte gives Adalimumab?

Adalimumab gives som indsprøjtninger i mave eller lår. Første gang får du 4 indsprøjtninger, anden gang får du 2 indsprøjtninger og herefter får du 1 indsprøjtning hver 14. dag. I nogle tilfælde kan din læge ordinere en anden dosis - typisk hos yngre børn med lavere vægt.

Indsprøjtningerne gives af en sygeplejerske i ambulatoriet.

De første gange får målt blodtryk, puls og temperatur inden indsprøjtningen samt blodtryk og puls ½ time efter indsprøjtningen.

Hvis du er interesseret, kan du blive oplært i selv at tage medicinen derhjemme. Efter endt oplæring skal du møde til kontrol hos lægen og medicinudlevering hos sygeplejersken ca. hver 3. måned.

Ved hver medicinudlevering får du udleveret materiale til en afføringsprøve, som du skal indsende lige inden næstkommende besøg i ambulatoriet. Du kan enten sende prøven med posten eller medbringe den i forbindelse med besøget.

Du skal også have taget blodprøver i forbindelse med hvert besøg i Børneafdelingens dagafsnit. Blodprøverne tages i afsnit 130, og du bestemmer selv, om du vil have taget blodprøver før eller efter din samtale.

Du kommer til samtale med din vanlige læge hver 3. måned. Lægen vurderer effekten af behandlingen og tager stilling til, om den skal fortsætte.

Hvor godt virker Adalimumab?

50-60% af patienter med Crohns sygdom og ca. en tredjedel af patienter med colitis ulcerosa har effekt af behandlingen med Adalimumab. Hvis du ikke får det bedre i løbet af de første 4-6 uger, vil der sjældent være grund til at fortsætte yderligere behandling med Adalimumab.

Hvilke bivirkninger er der?

Der kan komme lidt kløe, svie og rødme omkring indstiksstedet. En sjælden gang er det så slemt, at man må ophøre med behandlingen. Der kan udover ovennævnte gener opstå andre beskrevne bivirkninger, såsom tendens til infektioner, feber og forhøjede levertal samt allergi. Desuden kan der forekomme hududslæt.

Hvis du oplever nogle uventede gener/symptomer efter Adalimumab behandling, bør du snarest muligt kontakte Børne- og Ungeafdelingens dagafsnit på tlf.: 38 62 02 36 mandag-fredag mellem kl. 09.00- 10.00. Aften og weekender skal du kontakte Børne- og Ungemodtagelsen på tlf.: 38 62 31 79.

Hvornår må jeg ikke få Adalimumab behandling?

Du må ikke få Adalimumab, hvis du har tegn på infektion i kroppen. Hvis du føler dig sløj, er det en god idé at måle din temperatur. Har du mistanke om, at du er ved at få en byld, må du ikke få Adalimumab behandling, før bylden er væk.

Hvis du tidligere har haft tuberkulose eller har haft kontakt med andre med tuberkulose, må du ikke få Adalimumab, før der er undersøgt for, om du selv har tuberkulose.

I alle tilfælde skal du straks informere sygeplejersken eller lægen om din tilstand, og lægen vil så vurdere, om du skal have behandling. Hvis du derhjemme bliver i tvivl om, hvorvidt du skal tage din medicin, skal du ikke tøve med at ringe til sygeplejerskerne i dagafsnittet.

Er der langtidsbivirkninger?

Der har været særlig fokus på udvikling af ondartede lidelser. Enkelte undersøgelser tyder på, at der muligvis er en let øget risiko for udvikling af kræft i lymfebanerne. Det skal dog understreges, at denne kræftform er særdeles sjælden, og at det fortsat er uafklaret hvorvidt årsagen til den mulige øgning af enkelte kræftformer skyldes Adalimumab.

Hvordan skal Adalimumab opbevares?

Adalimumab er et relativt dyrt lægemiddel. Samtidig er det vældig følsomt overfor især temperaturudsving. Det er derfor vigtigt, at Adalimumab altid opbevares ved en temperatur mellem 2-8 grader. Du vil få udleveret en køletaske i dagafsnittet med henblik på transport af medicinen mellem dagafsnittet og dit eget køleskab. Elementerne i køletasken må aldrig være frosne, men skal være køleskabskolde. Herved kan Adalimumab opbevares ved korrekt temperatur i max. 2 timer.

Dog kan en Adalimumabpen holde sig 14 dage ved stuetemperatur. Det betyder med andre ord at du kan være bortrejst i 1 måned med 1 Adalimumabpen i håndbagagen.

Vaccinationer

Levende vacciner må ikke gives samtidig med Adalimumab behandlingen.

Spørgsmål

Har I spørgsmål, er I velkommen til at ringe til sygeplejerskerne på telefon 3862 0236 mandag til fredag mellem kl. 09.00-10.00 eller sekretærerne i Børne- og Ungeafdelingens dagafsnit på telefon 3862 3586 mandag til fredag mellem kl. 09.00-12.00.

Redaktør