Behandling af knogleskørhed med Terrosa

Behandling med Terrosa bruges i svære tilfælde af knogleskørhed. Terrosa stimulerer de knogleopbyggende celler til at gendanne en del af knoglemassen. Terrosa tages hver dag i 24 måneder som en daglig indsprøjtning i maven.

Hvad er Terrosa?

Terrosa bruges til at behandle svære tilfælde af knogleskørhed. Terrosa genopbygger knoglerne og mindsker dermed risikoen for knoglebrud.

Terrosa er et syntetisk biskjoldbruskkirtelhormon, og det aktive stof i Terrosa hedder teriparatid. Terrosa indeholder den aktive del af det hormon, vi selv danner i vores biskjoldbruskkirtel, og som styrer vores knoglestofskifte.

Hvordan virker Terrosa?

Terrosa virker ved at stimulere de knogleopbyggende celler til at gendanne en del af knoglemassen og dermed at opnå en knogleopbyggende effekt.

Knogler er et aktivt væv. Det vil sige, at det gamle knoglevæv løbende bliver brudt ned, og nyt bliver bygget op. Når du bliver ældre, er det naturligt, at nedbrydningen foregår hurtigere end opbygningen, hvilket kan medføre knogleskørhed.

Hvor længe skal jeg være i behandling med Terrosa?

Du skal tage Terrosa hver dag i 24 måneder.

Hvordan tager du Terrosa?

Terrosa skal tages som daglig indsprøjtning i maven med en særlig pen (subcutan injektion). Du bliver lært op i selv at tage indsprøjtningen.

Hvordan opbevares Terrosa?

Terrosa skal hele tiden opbevares i køleskab (2-8 grader celsius). Ampullen i Terrosa-pennen kan anvendes i 28 dage efter 1. indsprøjtning, så længe den opbevares i køleskab.

Ampullen i Terrosa-pennen indeholder en klar og farveløs væske. Er væsken uklar, farvet eller indeholder partikler, skal ampullen kasseres. Ligeledes skal Terrosa-ampullen kasseres, hvis ampullen har været nedfrosset eller ligget for tæt på en eventuel frostboks i køleskabet.

Bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger ved Terrosa er smerter i arme og ben. Andre almindelige bivirkninger er kvalme, opkastninger samt rødme, hævelse og kløe på indsprøjtningsstedet. Dette vil aftage i løbet af nogle dage eller uger. I modsat fald skal du kontakte Osteoporoseenheden hurtigst muligt.

En samlet liste over bivirkninger ses på indlægssedlen i æsken med Terrosa.

Din plan for Terrosa-behandlingen

3-4 uger efter du er startet på Terrosa, skal du have taget en blodprøve, så kalkindholdet i blodet kan følges. Der skal gå mindst 16 timer fra du har taget Terrosa, til du får taget blodprøven, da Terrosa ellers kan give en falsk forhøjet kalkværdi. På dagen for blodprøven skal du derfor først tage Terrosa efter blodprøvetagningen.

Opfølgende får du tid i Endokrinologisk Ambulatorium både 12 måneder og 24 måneder, efter du er startet på Terrosa. Her får du foretaget DXA-skanning, får taget nye blodprøver og kommer til lægesamtale.

 

Redaktør