Behandling af knogleskørhed med Forsteo

Behandling med Forsteo bruges i svære tilfælde af knogleskørhed. Forsteo stimulerer de knogleopbyggende celler til at gendanne en del af knoglemassen. Forsteo tages hver dag i 24 måneder som en daglig indsprøjtning i maven.

Hvad er Forsteo?

Forsteo bruges til at behandle svære tilfælde af knogleskørhed. Forsteo genopbygger knoglerne og mindsker dermed risikoen for knoglebrud.

Forsteo er et syntetisk biskjoldbruskkirtelhormon og det aktive stof i Forsteo hedder teriparatid. Forsteo indeholder den aktive del af det hormon, vi selv danner i vores biskjoldbruskkirtel, og som styrer vores knoglestofskifte.

Hvordan virker Forsteo?

Forsteo virker ved at stimulere de knogleopbyggende celler til at gendanne en del af knoglemassen og dermed at opnå en knogleopbyggende effekt.

Knogler er et aktivt væv. Det vil sige, at det gamle knoglevæv løbende bliver brudt ned, og nyt bliver bygget op. Når du bliver ældre, er det naturligt, at nedbrydningen foregår hurtigere end opbygningen, hvilket kan medføre knogleskørhed.

Hvor længe skal jeg være i behandling med Forsteo?

Du skal tages Forsteo hver dag i 24 måneder.

Hvordan tager du Forsteo?

Forsteo skal tages som daglig indsprøjtning i maven med en særlig pen (subcutan injektion). Du bliver lært op i selv at tage indsprøjtningen.

Hvordan opbevares Forsteo?

Forsteo skal hele tiden opbevares i køleskab (2-8 grader celsius). Forsteo-pennen kan anvendes i 28 dage efter 1. indsprøjtning, så længe den opbevares i køleskab.

Forsteo-pennen indeholder en klar og farveløs væske. Er væsken uklar, farvet eller indeholder partikler, skal pennen kasseres. Ligeledes skal Forsteo-pennen kasseres, hvis pennen har været nedfrosset eller ligget for tæt på en eventuel frostboks i køleskabet.

Bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger ved Forsteo er smerter i arme og ben. Andre almindelige bivirkninger er kvalme, opkastninger samt rødme, hævelse og kløe på indsprøjtningsstedet. Dette vil aftage i løbet af nogle dage eller uger. I modsat fald skal du kontakte Osteoporoseenheden hurtigst muligt.

En samlet liste over bivirkninger ses på indlægssedlen i æsken med Forsteo.

Din plan for Forsteo-behandlingen

3-4 uger efter du er startet på Forsteo, skal du have taget en blodprøve, så kalkindholdet i blodet kan følges. Der skal gå mindst 16 timer, fra du har taget Forsteo, til du får taget blodprøven, da Forsteo ellers kan give en falsk forhøjet kalkværdi. På dagen for blodprøven skal du derfor først tage Forsteo efter blodprøvetagningen.

Opfølgende får du tid i Endokrinologisk Ambulatorium både 12 måneder og 24 måneder, efter du er startet på Forsteo. Her får du foretaget DXA-skanning, får taget nye blodprøver og kommer til lægesamtale.

Redaktør