Begreber og definitioner om graviditetstab

Information om begreber angående graviditetstab.

Her giver vi dig en introduktion til de vigtigste begreber og definitioner, som vi bruger i Enheden for Gentagne Graviditetst.

I Enheden for Gentagne Graviditetstab skelner vi mellem:

Primær abortus habitualis:
Kvinden har aborteret ufrivilligt mindst tre gange og har ikke født tidligere.

Sekundær abortus habitualis:
Kvinden har født og efterfølgende aborteret mindst tre på hinanden følgende gange.

Gentagne senaborter:
Kvinden har aborteret to eller flere gange efter 22. uge.

Hvad betyder abortus habitualis?

Abortus habitualis er den latinske betegnelse for gentagne ufrivillige aborter. Navnet bruges lægefagligt om den tilstand, hvor en kvinde har oplevet at abortere ufrivilligt gentagne gange. Det er ca. 1-3 % af alle kvinder, der ønsker at få børn, som oplever at abortere ufrivilligt gentagne gange.

Hvad er en spontan abort?

I gynækologien tales om forskellige former for aborter. I Enheden for Gentagne Graviditetstab er vi meget interesserede i, hvordan dine tidligere graviditetstab og graviditeter har været. Her er nogle begreber, der benyttes i forbindelse med graviditetstab:

Spontan abort:
Kvinden har frisk blødning fra skeden, og ved ultralydsskanning ses rester af et foster, der er gået til grunde eller moderkagevæv i livmoderen.

Missed abortion:
Kvinden har ingen/svag blødning og ved ultralydsskanning ses et foster, der er gået til grunde i livmoderen.

Blighted ovum:
Kvinden har ingen/svag blødning, og ved ultralydsskanning ses en tom graviditetssæk uden fosteranlæg.

I Enheden for Gentagne Graviditeter omtaler vi disse begreber som spontan abort.

Du kan også støde på ord som:

Biokemisk graviditet:
En hormonelt påvist graviditet (graviditetshormon målt i urin eller blod), der afsluttes inden mulighed for påvisning af graviditet ved ultralydskanning.

Ekstrauterin graviditet:
En graviditet uden for livmoderen, som regel i æggelederen. Der vil være en positiv graviditetstest, hvor værdien ofte ikke stiger som forventet.

Graviditetstest og måling af hCG

En graviditetstet er måling af hCG, som kan måles i urinen og i blodet.

HCG står for Humant Chorion Gonadotropin. Det er et proteinstof, der dannes i moderkagen i forbindelse med opbygning af en graviditet.

I Enheden for Gentagne Graviditetstab måler vi hCG i blodet flere gange frem til 7. graviditetsuge.
Faldende eller stagnerende hCG-værdi i blodet er tegn på, at graviditeten ikke udvikler sig som forventet. Vi følger med blodprøver til hCG-værdien er negativ.

Hvad sker der, hvis jeg bløder under graviditeten?

Op til 25% af alle gravide oplever at bløde lidt i den tidlige graviditet. Hos kvinder med gentagne graviditetstab ses blødning endnu hyppigere. Det er en af de klassiske graviditetskomplikationer, der som oftest er ganske harmløs.

Hvis du oplever at bløde, er du velkommen til at kontakte Enheden for Gentagne Graviditetstab med henblik på en eventuel ekstra kontrol, der måske kan give dig vished om, hvad der sker. I den tidlige graviditet frem til 6. graviditetsuge, vil der blive taget en ekstra blodprøve med henblik på hCG. Efter 6. graviditetsuge vil kontrollen være en ultralydsskanning.

Hvad er en ultralydsskanning?

En ultralydsskanning er en undersøgelsesteknik, som består af lydbølger, der ikke kan høres med det menneskelige øre, som sendes ind i kroppen og reflekteres af kroppens væv. Via lydbølgerne kan en computer så optegne et billede af fx livmoderen, fosteret og moderkage.

Ultralydsskanning kan foregå gennem skeden (vaginalt) eller på maven (abdominalt). Begge metoder er ufarlige.

Ultralyd er en effektiv metode til at se:

  • Gestationssækken (graviditetssækken): Mørkt område med en lys ring omkring. Kan cirka ses fra graviditetsuge 5+.
  • Blommesækken: En cirkelformet udposning på navlesnoren. Det første synlige indhold i gestationssækken.
  • Et fosterekko: Fosteret beliggende i relation til blommesækken. Kan ses fra graviditetsuge 6+
  • Fosterets hjerteaktivitet: Kan forventes at ses efter graviditetsuge 6+2
  • Hæmatom: Blodansamling

Når du bliver ultralydsskannet, vil vi samtidig frem til 14. graviditetsuge måle fosterets længde CRL (crown rump length). Efter 14. graviditetsuge vil CRL ikke længere blive målt, men vi måler diameteren af kraniet BPD (biparietal diameter).

Redaktør