Azathioprin og 6-Mercaptopurin

Information om behandling Azathioprin (imurel) og 6-MP (purinethol).

Du skal i behandling med Azathioprin eller 6-MP. Her kan du læse om virkningen, om eventuelle bivirkninger og om hvad du skal være opmærksom på under behandlingen.

Hvad er Azathioprin og 6-MP?

Azathioprin og 6-MP er medicin med immundæmpende effekt. Begge virker ved at hæmme delingen af betændelsesceller. Azathioprin/6-MP er siden 60’erne blevet anvendt i forbindelse med organtransplantation og til behandling af autoimmune sygdomme, herunder autoimmun leverbetændelse og de kronisk inflammatoriske tarmsygdomme – morbus Crohn og colitis ulcerosa.
Azathioprin omdannes efter indtagelse til 6-MP. Således er virkningen af de to stoffer ens.

Hvilke bivirkninger er der?

De fleste tåler behandlingen. Cirka 20-30 % oplever bivirkninger. I begyndelsen kan nogle opleve at få let kvalme efter indtagelse af medicinen. Derfor anbefales det, at medicinen tages til natten. Kvalmen forsvinder ofte efter nogle dages tilvænning.

De fleste bivirkninger ses efter 4-6 ugers behandling. De hyppigste bivirkninger er kvalme, opkastninger, mavesmerter, træthed, feber og muskel- og ledsmerter. Ved mistanke om bivirkninger af medicinen, er det vigtigt at kontakte afdelingen, så der kan tages akutte blodprøver. Blodprøvesvarene kan være afgørende for den videre behandling. Bivirkningerne forsvinder ofte 1-2 dage efter ophør med medicinen.

Nogle bivirkninger kan undgås ved at skifte fra azathioprin til 6-MP eller kombinere en lille dosis af medicinen med Allopurinol, som ændrer den måde azathioprin bliver omdannet på.

I sjældne tilfælde ses andre bivirkninger som hæmning af knoglemarven, infektioner, hudkræft og celleforandringer i livmoderhalsen. I store undersøgelser er der påvist en meget lille øget risiko for lymfekræft.

Vigtigt at vide om behandlingen?

Medicinen tages på én gang, gerne til natten. Den maksimale effekt ses efter 2-4 måneders behandling. Efter start eller dosisøgning af medicinen skal der tages blodprøver hver 2. uge i 8 uger. Herefter er det vigtigt at blodprøverne kontrolleres hver 3. måned, da der vedvarende er en lille risiko for påvirkning af knoglemarven.

Det anbefales at anvende solbeskyttende creme, og at kvinder deltager i screening for livmoderhalskræft.
Ved feber uden oplagt forklaring bør afdelingen kontaktes.

Da medicinen hæmmer immunforsvaret, anbefales årlig influenzavaccination, ligesom vaccination mod pneumokker (bakterie, der kan give lungebetændelse) bør overvejes. Unge anbefales HPV-vaccination.

https://www.hvidovrehospital.dk/
Scan koden med din mobil og læs mere om afdelingen.
Redaktør