Astroskopisk Center: Reparation af senen til ballemusklen på hoftens yderside

Information om reparation af senen til ballemusklen på hoftens yderside.

Du skal opereres og have sat senen fra ballemusklen fast på hoftens yderside igen. Her kan du læse om forberedelserne til operationen, hvordan operationen foregår, og hvordan du genoptræner.

Operationsdato

Du modtager et brev i e-Boks med oplysninger om operationsdato, mødested og mødetidspunkt.

Forberedelser

Klargøring

Når operationen planlægges, skal du have skrevet journal og målt blodtryk. Du skal ses af en narkoselæge, enten ved klargøringen eller på operationsdagen. Hvis du har medicinske sygdomme, skal de måske undersøges og behandles først. Kirurgen vil finde en operationsdag, og du bliver informeret om det forventede forløb.

Du bliver instrueret i, hvordan du går med krykkestokke af en fysioterapeut, som også viser dig nogle øvelser, du selv skal udføre i de første uger efter operationen. Du får også udleveret et program med de øvelser, som du skal lave derhjemme.

Du skal faste

Du må ikke spise efter kl. 24. Hvis din mødetid er kl. 14 eller derefter, må du ikke spise efter kl. 8 om morgenen. Du må dog drikke vand, saftevand, juice uden frugtkød og kaffe/the uden mælk indtil 2 timer før mødetid. Børn under 18 år må drikke indtil 1 time før mødetid.

Operationsdagen

Operationen bliver lavet ambulant. Det vil sige, at du skal hentes igen af en bekendt senere samme dag. Du skal møde fastende i Dagkirurgi 141, hvor du bliver modtaget af en sygeplejerske og skal klæde om. Kirurgen tilser dig og sikrer sig, at der stadig er grund til at operere. Kirurgen sikrer sig også, at du ikke har sår eller andre tegn på infektion.

Sådan foregår operationen

Fastsyning af senen på siden af hofteknoen foretages som en åben operation gennem et ca. 15 cm langt snit. Ved operationen bliver senen sat fast i knoglen igen ved hjælp af flere ankre, der bores ind i knoglen, og som senen herefter syes fast til.

Efter operationen

Du bliver observeret af personalet, som sørger for, at du er smertestillet, og at du får lidt at spise og drikke, når du er tilstrækkelig vågen. Når du er vågen og klar, informerer kirurgen dig om operationens forløb og den videre plan.

Du skal hentes af en voksen

Du skal afhentes af en voksen pårørende, og du skal være sammen med en voksen person til næste dag.

Medicin

Der bliver sendt recepter på smertestillende medicin (og evt. blodfortyndende medicin) til apotekernes server. Medicinen kan hentes på alle apoteker, også hospitalets, der ligger på 1. sengeetage mellem Center 2 og 3. Hospitalets apotek har åbent hverdage til kl. 17 og om torsdagen til kl. 18.

Mobilisering

Efter operationen vil der i en periode på 6-8 uger være restriktioner for, hvor meget og hvordan du må bevæge og belaste benet. Formålet er at give senen fred til at vokse fast på knoglen igen.

Du skal bruge krykker i mindst 6 uger, og i hele den periode må du ikke aktivt sprede benene. Benet må heller ikke føres ind over midterlinjen mod den anden side, og derfor skal du have en pude mellem knæene om natten. Når du går, skal det være med let udaddrejet fod.

Trådfjernelse

Trådene skal fjernes efter 12-14 dage, enten i vores sygeplejeambulatorium eller, hvis du bor langt væk, hos din egen læge. Du skal i givet fald selv bestille tid hos din egen læge.

Ambulant kontrol

Du får en tid til ambulant kontrol hos kirurgen i din e-Boks efter 6 eller 12 uger. Derudover vil der som regel være en kontrol efter 1 år.

Fysioterapi

Du vil have behov for fysioterapi i en længere periode bagefter. Kirurgen sender en henvisning til fysioterapien på Hvidovre Hospital eller, hvis du bor langt væk, til din hjemkommune, der så vil indkalde dig til træning. I visse tilfælde bliver der i stedet (efter din egen anmodning og for hel eller delvis selvbetaling) sendt en henvisning til en praktiserende fysioterapeut.

Fysioterapien bør startes senest 2 uger efter operationen. Ved klargøringen til operationen er du blevet instrueret i, hvordan du går med krykker, og hvordan du laver træningsøvelserne i den første periode. Du får også udleveret krykker og et øvelsessprogram. Umiddelbart efter du har fået fjernet tråde, skal du begynde på næste fase af træningen på Hvidovre Hospitals fysioterapiafdeling.

Sygemelding

Normalt vil der være behov for, at du er sygemeldt i 6-12 uger afhængig af arbejdsbelastningen. Erhverv som er meget fysisk belastende, f.eks. tømrer, kræver måske sygemelding i 4-5 måneder.

Bilkørsel

Du kan genoptage bilkørsel, når du har fuld førlighed i benet. Bilkørsel skal kunne gennemføres fuldt forsvarligt.

Sport

Løb må afhængig af generne først genoptages efter ca. 6 mdr. og kontaktsport efter 6-9 mdr.

Risici

Der kommer som regel skader på nogle af de små hudnerver, og derfor vil du have nedsat følesans omkring arret. I mange tilfælde aftager problemet med tiden.
Hvis senen ikke kan vokse fast til knoglen igen, vil der fortsat kunne være smerter som før operationen.

Der kan i de første dage være let blødning/sivning fra såret. Dette ophører af sig selv, men du kan i dette tilfælde med fordel lægge en isbandage på forbindingen og evt. lægge dig på den opererede side.

Hertil kommer de sædvanlige risici, som der er ved alle operationer:

Bedøvelse

Der er en lille risiko ved bedøvelsen, som forøges, hvis du i forvejen har medicinske sygdomme som f.eks. hjerte- og lungeproblemer, blodtryksforhøjelse, overvægt, sukkersyge eller lignende.

Infektion

Der er en lille risiko for infektion (mindre end 1%), som kan medføre yderligere operationer.

Blodprop

Der er en lille risiko for, at de blodkar, som fører fra benet, lukkes af. Det kan give hævelse og smerter og evt. medføre blodfortyndende behandling i 3-6 mdr. I meget sjældne tilfælde kan en sådan prop rive sig løs og sætte sig i lungen, hvilket kan være livstruende.

Forventninger

Operationen udføres i forventning om at kunne fjerne smerter fra siden af hoften eller ballen. Ikke alle patienter kan gøres smertefri, og nogle må acceptere fortsatte smerter fra hoften/ballen, der som regel vil være mindre end før operationen.

De første 3 mdr. vil der ofte være en del muskelsmerter, hvilket ikke må betyde, at du stopper med træningen. Du skal forvente, at der går 3-6 mdr., før du føler dig rask igen efter operationen. Er du over 40 år, vil der ofte gå længere tid, og hos flertallet op til et år.

Meld afbud, hvis du bliver forhindret

Hvis du har sår eller kradsningsmærker på benene eller andre steder, er der forøget risiko for betændelse i såret, og din operation vil i givet fald måske blive aflyst. Dette gælder også ved anden form for sygdom, som f.eks. influenza, halsbetændelse, lungebetændelse og lignende. Hvis du har fået sår, betændelse eller af anden årsag ikke kan møde til den planlagte operation, bedes du så hurtigt som muligt kontakte afdelingen.

Få påmindelser på sms eller mail

Husk at tilmelde dig sms/e-mail besked fra det offentlige på www.borger.dk Så vil du blive husket på dine aftaler på hospitalet ca. 3 døgn før, du skal være der. Du vil også blive orienteret om, at der er besked til dig i din e-Boks.

Find vej

Dagkirurgisk Afsnit 141 er placeret i Center 1 i ambulatorieetagen, se billedet. Fysioterapiafsnittet ligger i afsnit 234/236 i Center 2 i ambulatorieetagen.

Dagkirurgisk Afsnit 141 er placeret i Center 1 i ambulatorieetagen, se billedet. Fysioterapiafsnittet ligger i afsnit 234/236 i Center 2 i ambulatorieetagen.
Redaktør