Astmatisk bronkitis - Information til forældre

Læs mere om astmatisk bronkitis (vejledning til forældre).

Astmatisk bronkitis ses hyppigt hos småbørn (0-3 år), som i forbindelse med forkølelse får hoste og besværet vejrtrækning.

Forkølelse skyldes en virusinfektion, som påvirker slimhinderne i luftvejene. Det fører til hævelse af slimhinden og øget slimdannelse. Tilstanden ligner astma. Man vil ofte forsøge at behandle med astmamedicin, men i mange tilfælde har det ikke væsentlig effekt. I den situation kan der forsøges med saltvandsinhalation.

Til børn, som har udtalt vejrtrækningsbesvær, kan der være behov for behandling med ekstra ilt. Hos langt de fleste børn ophører tendensen til astmatisk bronkitis, efterhånden som deres luftrør bliver større i 3-4-års alderen.

Hos enkelte børn er symptomerne starten på astma. Børneeksem, allergi hos barn eller forældre samt perioder med vejrtrækningsbesvær uden samtidig forkølelse, øger risikoen for, at der kan være tale om astma.

Vi prøver at finde de børn, der har glæde af behandling med astmamedicin.

Medicin

Behandling med Airomir/Ventoline gives med spacer til børn, som ikke er meget påvirkede af vejrtrækningsbesvær. Hvis der er god effekt af behandlingen, gives den efterfølgende regelmæssigt og hyppigheden afhænger af, hvordan det går med barnets vejrtrækning.

Hvis tilstanden ikke bedres af inhalationsbehandlingen, kan man prøve med saltvandsinhalation. Hvis barnet har meget vejrtrækningsbesvær, gives der inhalationsbehandling og ilt.

Bivirkninger ved Ventoline/Airomir er:

 • Hurtig puls (hjertebanken).
 • Hovedpine, rysten (indre uro), ”speedet.”
 • Bivirkningerne er forbigående og ufarlige.

Hvis Ventoline/Airomir havde god effekt, skal dit barn have Ventoline/Airomir på spacer ved fornyet anfald.

Sådan samles og bruges spaceren:

 • Inhalatoren rystes før hvert brug og beskyttelseshætten fjernes. Spaceren samles, inhalatoren sættes i spaceren.
 • Masken sættes på mundstykket og holdes tæt over næse og mund. Større børn (4-6 år) kan bruge spaceren uden maske.
 • Der gives et pust af medicinen ind i spaceren og dit barn skal herefter trække vejret 10 gange i spaceren.
 • Ventilen i kammeret bevæger sig under vejrtrækningerne.
 • Plejepersonalet kan demonstrere gode måder at holde barnet på under inhalationen.
Billede af spacer.

Sæt kryds for hvert pust af medicinen:

(ca. 200 pust i en inhalator Ventoline/Airomir)

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

Hvis dit barn ved udskrivelsen har fået Ventoline eller Airomir med hjem, kan du ved hvæsende/ pibende vejrtrækningsbesvær give 2-4 pust og vurdere effekten. Er der effekt, kan behandlingen gentages med 2-3 timers mellemrum, hvis der stadig er vejrtrækningsbesvær. Hvis barnet er meget påvirket og bruger mange kræfter på vejrtrækningen, kan der gives 2 pust med 20 minutters mellemrum, så der gives 12 pust indenfor en time.

Har barnet fortsat meget vejrtrækningsbesvær, bør I kontakte jeres egen læge eller 1813.

Ved ny kontakt til sygehuset bedes I medbringe barnets medicin, inkl. spacer.

Nyttige observationer inden du kontakter lægen

 • Hvor mange gange trækker dit barn vejret i minuttet?
 • Hvad er dit barns temperatur?
 • Er der indtrækninger mellem ribbenene?
 • Får barnet anden astmamedicin (hvad og hvor meget?).

Faresignaler = hurtig forværring (over få timer), hvor barnet ikke har luft til at spise eller tale. Eller hvis barnet bliver sløvt eller forvirret, samtidig med kraftigt vejrtrækningsbesvær.

Redaktør