Artroskopisk center: Rekonstruktion af forreste korsbånd

Information om rekonstruktion af forreste korsbånd.

Kort oversigt

  • Du skal have foretaget en ambulant korsbånds operation.
  • Du skal møde fastende på det planlagte tidspunkt.
  • Du skal hentes igen af en voksen person, der kan være sammen med dig til næste dag.
  • Kirurgen vil tale med dig før operationen.
  • Kirurgen vil tale med dig efter operationen og orientere om operationen og den videre plan.

For mere indgående information skal du læse resten af denne pjece.

Indledning

Når du bliver henvist til undersøgelse, vil en ortopædkirurgisk speciallæge undersøge dig og danne sig et indtryk af, hvad der er i vejen med dit knæ. Hvis han finder tegn på et instabilt knæ, pga. overrevet forreste korsbånd, og som kan bedres med en operation, vil han planlægge dette.

Ved en sådan kikkertoperation vil kirurgen samtidig efterse menisker, brusk og slimhinde/ ledkapsel i selve knæleddet.

Knæundersøgelse
En ortopædkirurgisk speciallæge undersøger dig

Klargøring

Når operationen planlægges, får du skrevet journal og målt blodtryk. Du skal tilses af en narkoselæge, enten ved klargøringen eller på operationsdagen.
Hvis du har medicinske sygdomme, skal de måske undersøges og behandles først.

Kirurgen vil finde en operationsdato, og du bliver informeret om det forventede forløb. Du får et brev i din e-boks med oplysning om operationsdato, mødested og mødetidspunkt.

Hvis der går mere end 3 mdr. fra opskrivningstidspunkt til operationsdato, skal du først komme til journalskrivning og narkosetilsyn på et senere tidspunkt.

Fysioterapi instruktion

Vores fysioterapeuter har hver uge en ca 1 time lang instruktion i brug af krykkestokke og et træningsprogram til anvendelse efter operationen. Der bliver gennemgået flg.: Knæets anatomi, operationsforløbet og et øvelsesprogram. Du får udleveret krykkestokke, som er tilpasset dig, og som du skal medbringe til operationen.

Korsbåndstyper

Der findes flere forskellige sener, der kan anvendes til det nye korsbånd. Vi anvender:

  • Sener fra indersiden af knæhasen og baglåret eller.
  • En del af knæskals senen eller.
  • En sene fra lårets forside.

Metoderne er principielt lige gode og det er arbejdsmæssige forhold og sportslige forhold, der er med til at bestemme valget.

Du skal faste

Du må ikke spise efter kl. 24. Hvis din mødetid er kl. 14 eller derefter, må du ikke spise efter kl. 8 om morgenen. Du må dog drikke vand, saftevand, juice uden frugtkød og kaffe/the uden mælk indtil 2 timer før mødetid. Børn under 18 år må drikke indtil 1 time før mødetid.

Operationsdagen

Operationen bliver lavet ambulant – dvs. at du skal hentes igen senere samme dag. Du skal møde fastende på Dagkirurgi 141 på det planlagte tidspunkt. Her vil du blive modtaget af en sygeplejerske, og skal klæde om. Kirurgen vil hilse på dig og sikre sig, at der stadig er grund til operation og samtidig markere det rigtige knæ. Samtidigt vil kirurgen sikre sig, at du ikke har sår eller andet tegn på infektion.

Operationen

På operationsgangen bliver du modtaget af operations- og narkosesygeplejerskerne, der identificerer dig endnu engang. Narkosesygeplejersken og narkoselægen gør dig klar til bedøvelsen, og operationssygeplejerskerne gør deres instrumenter klar. Når du sover bliver benet smurt ind i gul sprit for at desinficere huden. Når du er bedøvet, vil narkoselægen i sjældne tilfæde lægge en nerveblokade på benet. Denne blokade bedøver benet i 12-24 timer, og du må i så fald ikke støtte på benet.

Ved operationen udtager man først senerne til det nye korsbånd. Derefter vil man ved en kikkertoperation gennemgå knæet for eventuelle andre skader og behandle disse. Det nye korsbånd indføres og sættes fast på forskellig vis, afhængig af bl.a. korsbåndstype og lokale forhold i knæet. Der vil blive anlagt en kølebandage og i sjældne tilfælde som regelen stabiliserende skinne efter operationen.

Meniskskade:

Den beskadigede del af menisken kan enten fjernes eller syes fast igen. Hvis den kan syes fast igen, med en rimelig chance for heling, bliver dette gjort. Dette betyder imidlertid, at der bliver anlagt en skinne med begrænsninger i den tilladte bevægemulighed, som evt. vil blive mere begrænset end selve korsbåndsoperationen kræver. Skinnen skal bruges i ca. 6 uger – også om natten.

Bruskskader:

Store bruskskader, der ikke skyldes slidgigt, kan medføre at kirurgen vil lave huller i knoglen, for at forsøge at stimulere stamceller fra knoglemarven til at fylde skaden op med et brusklignende arvæv. Dette ”bruskvæv” er svagere end almindelig brusk og tåler ikke så hård belastning som almindelig brusk, men er bedre end ingenting. Efter denne operation vil det som regel ikke være tilladt at støtte på benet i mindst 6 uger, og du skal i denne periode gennemføre et træningsprogram med mindst 500 ubelastede bøjninger af knæet hver dag.

Risici

Der er altid en risiko for komplikationer efter en operation, men det sker heldigvis kun sjældent.

Bedøvelse:

Der er en meget lille risiko for komplikationer ved bedøvelsen. Denne risiko forøges ved samtidig sygdom i hjerte eller lunger og ved forhøjet blodtryk og overvægt.

Knæsmerter:

Efter en korsbåndsrekonstruktion kan man risikere, at få smerter fortil i knæet og under knæskallen. Dette skyldes arvæv efter operationen og vil i de fleste tilfælde forsvinde inden for det første år. Nogle patienter vil dog udvikle varige smerter. Disse smerter er som regel lette og giver ikke voldsomme gener i dagligdagen, men enkelte vil have så mange gener at løb kan være problematisk.

Infektion:

Der er en lille risiko for infektion i knæet (under 1 %). Ved overfladisk infektion omkring sårene i huden, kan det klares med vask og antibiotika.

Ved infektion i selve knæleddet kræves der som regel flere operationer til oprensning i knæet og langvarig antibiotisk behandling. Der er risiko for, at brusken ødelægges af bakterierne, og der kan derfor opstå smerter og bevægeindskrænkning.

”Blodprop”

En ”blodprop” er i virkeligheden en aflukning af de blodårer, der fører blodet væk fra benet. En ”blodprop” vil medføre behandling med blodfortyndende medicin i 3-6 mdr. I meget sjældne tilfælde kan disse blodpropper føres til lungerne og være livstruende.

Efter operationen

Efter operationen får du noget at spise og drikke. Når du er vågen vil kirurgen informere dig om operationen og om den efterfølgende plan.

Der bliver sendt en recept til apoteket på smertestillende medicin, som du skal hente på vejen hjem eller næste dag.

Du skal have en voksen person til at hente dig efter operationen, og du skal være sammen med en voksen person til næste dag. Dette er et sikkerhedskrav fra narkoselægerne. Hvis du ikke har sikret dig en til, at hente dig efter operationen, vil den blive aflyst.

Knæet vil i de følgende dage ofte være spændt og hævet. Hævelsen fortager sig som regel over de første uger. Du må normalt støtte på benet, men det anbefales, at du holder dig i ro de første dage. Allerede dagen efter operationen skal du i gang med at træne dine lårmuskler og lave venepumpeøvelser = bøje anklen og spænde lægmusklerne.

Der bliver anlagt en kølebandage på knæet, der lindrer og begrænser hævelse og irritation efter operationen. Enkelte får anlagt en DonJoy bandage for, at begrænse knæets bøjemulighed.

Sygemelding

Efter ukomplicerede operationer er man normalt sygemeldt ca. 2 uger, men du må gå på arbejde, når du føler, at du kan. En evt. skinne vil forhindre mange i deres arbejde. Ved tungt knæbelastende arbejde går der længere tid, før du er klar. Ved specielle operationer kan der være restriktioner, der medfører længerevarende sygemelding. Kontaktsport kan tidligst genoptages efter 9-12 måneder.

Bilkørsel

Du må køre bil igen, når dette er forsvarligt. Der er intet fast tidspunkt for dette og tidspunktet vil variere for forskellige patienter og variere for forskellige operationer. Det siger sig selv, at en skinne vil forhindre forsvarlig bilkørsel, ligeledes skal du både kunne og have tilladelse til at bevæge og belaste benet frit.

Trådfjernelse

Trådene skal fjernes efter ca. 10 dage, enten i sygeplejeambulatoriet, hvis du bor i nærheden, eller hos din egen læge hvis du bor langt væk . Du skal i givet fald selv bestille tid hos din egen læge!

Ambulant kontrol

Man indkaldes til ambulant kontrol efter 6 og 12 mdr. Evt. tidligere hvis menisken er blevet syet. Indkaldelsen får du tilsendt.

Fysioterapi

Alle patienter bliver henvist til fysioterapi træning i hjemkommunen. Ved en om-operation vil træningen i starten foregå på Hvidovre hospital.

Aflysning

Hvis du har sår eller kradsningsmærker på benene, er der forøget risiko for betændelse i knæet, og din operation vil derfor blive udsat til en anden dag. Dette gælder også ved anden form for sygdom, som f.eks. influenza, halsbetændelse, lungebetændelse og lignende.
Hvis du får sår, betændelse eller af anden årsag ikke kan møde til den planlagte operation, bedes du så hurtigt som muligt kontakte afdelingen, så vi kan planlægge en ny operationsdag til dig og prøve at finde en anden patient, der kan opereres i stedet for dig.

Yderligere Information

Dagkirurgisk afsnit 141 er placeret i Center 1, se billedet. Fysioterapi afsnittet ligger i afsnit 234/236.

Kortet viser Dagkirurgisk Afsnit 141 i Center 1 og Afsnit 234 og 236 i Center 2.
Redaktør