Artroskopisk center: Indeklemning i skulderen

Information om indeklemning i skulderen.

Operation for indeklemning i skulderen

I denne patientinformation får du relevante oplysninger vedrørende din operation.

Kort oversigt

  • Du skal have foretaget en ambulant operation af din skulder.
  • Du skal møde fastende på det planlagte tidspunkt.
  • Du skal hentes igen af en voksen person, der kan være sammen med dig til næste dag.
  • Kirurgen vil tale med dig før operationen.
  • Kirurgen vil tale med dig efter operationen og orientere om operationen og den videre plan.

For mere indgående information skal du læse resten af denne pjece.

Undersøgelse

Når du bliver henvist til undersøgelse, vil en ortopædkirurgisk speciallæge undersøge dig og danne sig et indtryk af, hvad der er i vejen med din skulder. Hvis han finder tegn på indeklemning eller svær irritation i din skulder, som kan behandles ved en artroskopi (kikkertoperation), vil han planlægge dette.

Ved en sådan kikkertoperation kan kirurgen efterse brusk, ledlæbe, sener og slimhinde/ledkapsel i selve skulderleddet. Derefter vil han gennemgå den store slimsæk og foretage oprensning. Såfremt knoglerne fylder for meget, vil han fjerne noget knogle og dermed skabe mere plads til overarmens ledhoved.

Klargøring

Før operationen får du skrevet journal og målt blodtryk. Du skal tilses af en narkoselæge enten ved klargøringen eller på operationsdagen. Hvis du har medicinske sygdomme, skal de måske undersøges og behandles først.

Kirurgen vil finde en operationsdato, og du bliver informeret om det forventede forløb. Du får et brev i din e-boks med oplysning om operationsdato, mødested og mødetidspunkt. Hvis der går mere end 3 mdr. fra opskrivningstidspunkt til operationsdato, skal du først komme til journalskrivning og narkosetilsyn på et senere tidspunkt.

Billedet viser en patient til undersøgelse hos en læge.

Fysioterapi - instruktion

Vores fysioterapeuter har hver uge en ca 1 time lang instruktion i selvtrænings øvelser og korrekt brug af armslynge. Armslyngens størrelse bestemmes. Der bliver gennemgået flg.: skulderens anatomi, operationsforløbet og et øvelsesprogram.

Du skal faste

Du må ikke spise efter kl. 24. Hvis din mødetid er kl. 14 eller derefter, må du ikke spise efter kl. 8 om morgenen. Du må dog drikke vand, saftevand, juice uden frugtkød og kaffe/the uden mælk indtil 2 timer før mødetid. Børn under 18 år må drikke indtil 1 time før mødetid.

Operationsdagen

Operationen bliver lavet ambulant – dvs. at du skal hentes igen senere samme dag. Du skal møde fastende på Dagkirurgisk afsnit 141 på det planlagte tidspunkt. Her vil du blive modtaget af en sygeplejerske og skal klæde om. Kirurgen vil hilse på dig og sikre sig, at der stadig er grund til operation, at du ikke har sår eller tegn på anden infektion, og markere den rigtige skulder.

Operation

På operationsgangen bliver du modtaget af operations- og narkosesygeplejerskerne, der identificerer dig endnu engang. Narkosesygeplejersken og narkoselægen gør dig klar til bedøvelsen, og operationssygeplejerskerne gør deres instrumenter klar. Skulder og overarm bliver smurt ind i gul sprit for at desinficere huden. Når du er bedøvet, vil narkoselægen lægge en nerveblokade på halsen. Denne blokade bedøver og lammer armen i 12-24 timer.

Ved en kikkertoperation af skulderen bliver der normalt lavet 2-3 små huller omkring skulderen. Gennem disse huller bliver kikkerten og forskellige instrumenter ført ind i skulderen. Kirurgen gennemgår hele skulderleddet og undersøger brusk, ledlæbe, sener og slimhinde/ ledkapsel. Derefter gennemgår han den store slimsæk og foretager den planlagte oprensning og pladsgøring.

Ofte skal der også fjernes de yderste 7-9 mm af kravebenet. I tilfælde af skader/sygdom på ledlæbe, brusk eller sener bliver der så vidt muligt gjort noget ved dette.

Hvis der udelukkende foretages oprensning og pladsgøring, skal du gå i gang med bevægetræning og fysioterapi med det samme for at undgå uhensigtsmæssig arvævsdannelse og dermed måske nedsat bevægelighed i skulderen. Der vil ikke være restriktioner, men der vil være smerter og bevægeindskrænkning.

Hvis det har vist sig nødvendigt at foretage mere end planlagt, kan efterbehandlingen indebære en periode med bandagering i armslynge og evt. længerevarende optræning.

Risici

Der er altid en risiko for komplikationer efter en operation, men det sker heldigvis kun sjældent.

Bedøvelse:

Der er en meget lille risiko for komplikationer ved bedøvelsen. Denne risiko forøges ved samtidig sygdom i hjerte eller lunger og ved forhøjet blodtryk og overvægt.

Nedsat bevægelighed:

Der er en lille risiko for, at du aldrig kommer til at opnå fuld bevægelighed i skulderleddet, men bevægeligheden kan forbedres inden for det første år efter operationen.

Infektion:

Der er en lille risiko for infektion i skulderen (under 1 %). Ved overfladisk infektion omkring sårene i huden, kan det klares med vask og antibiotika.

Ved infektion i selve skulderleddet kræves der som regel flere operationer til oprensning i skulderen og langvarig antibiotisk behandling. Der er risiko for, atbrusken ødelægges af bakterierne, og der kan derfor blive forværring af smerterne.

Frossen skulder:

I sjældne tilfælde udvikler nogle patienter, af ukendte årsager, en tilstand med smerter og stivhed i skulderen pga. svær irritation i og skrumpning af ledkapslen.

Denne tilstand forsvinder helt eller delvist i løbet af 1-2 år. Kirurgen vil først forsøge behandling med blokader med binyrebarkhormon. I nogle tilfælde kan man ved en operation i en rolig fase skabe bedre bevægelighed, men der er som regel ikke nogen væsentlig effekt på smerterne.

Refleksdystrofi:

Sjælden lidelse, der opstår uden kendt årsag. Der kommer smerter, der ofte breder sig til hele armen og hånden. Man kan have tendens til hævede fingre og svedtendens i håndfladen. Der kan komme bevægeindskrænkning i hele armen.

Efter operationen

Efter operationen får du noget at spise og drikke. Når du er vågen, vil kirurgen informere dig om operationen og om den efterfølgende plan. Der bliver sendt en recept til apotektet på smertestillende medicin, som du skal hente på vej hjem.

Du skal have en voksen person til at hente dig efter operationen, og du skal være sammen med en voksen person til næste dag. Dette er et sikkerhedskrav fra narkoseafdelingen. Hvis du ikke har sikret dig en person til at hente dig efter operationen, vil den blive aflyst.

Skulderen vil i de følgende dage ofte være spændt og hævet. Hævelsen fortager sig som regel over de første uger. Det anbefales, at du holder dig i ro de første dage. Allerede dagen efter operationen må du gå i gang med at træne din bevægelighed, så vidt det er muligt.

Sygemelding

Der vil ofte gå mellem 3-6 mdr., før man har det godt i skulderen. Efter ukomplicerede operationer er man normalt sygemeldt 2-4 uger, hvis man har kontorlignende arbejde, men du må gå på arbejde, når du føler, at du kan.

Ved fysisk krævende arbejde kan der gå flere måneder, før du er klar. Ved specielle operationer kan der være restriktioner, der medfører længerevarende sygemelding.

Bilkørsel

Du må køre bil igen, når dette er forsvarligt. Der er intet fast tidspunkt for dette og tidspunktet vil variere for forskellige patienter og variere for forskellige operationer. Det siger sig selv, at en slynge vil forhindre forsvarlig bilkørsel, ligeledes skal du både kunne og have tilladelse til at bevæge og belaste armen frit.

Trådfjernelse

Trådene skal fjernes efter ca. 10 dage, enten i sygeplejeambulatoriet, eller hvis du bor langt væk hos din egen læge. Du skal i givet fald selv bestille tid hos din egen læge!

Ambulant kontrol

Der vil blive planlagt en ambulant kontrol efter ca. 4 mdr. Indkaldelsen får du af sygeplejersken ved trådfjernelsen.

Fysioterapi

Alle patienter bliver henvist til fysioterapi træning, som regel i hjemkommunen eller i sjældne tilfælde på hospitalet, alt afhængig af lidelsen og operationen.

Aflysning

Hvis du har sår eller kradsningsmærker på skulderen eller armen, er der forøget risiko for betændelse i skulderen, og din operation vil derfor blive udsat til en anden dag. Dette gælder også ved anden form for sygdom, som f.eks. influenza, halsbetændelse, lungebetændelse og lignende. Hvis du får sår, betændelse eller af anden årsag ikke kan møde til den planlagte operation, bedes du så hurtigt som muligt kontakte afdelingen, så vi kan planlægge en ny operationsdag til dig og prøve at finde en anden patient, der kan opereres i stedet for dig.

Yderligere information

Dagkirurgisk afsnit 141 er placeret i Center 1, se billedet. Fysioterapien ligger i afsnit 234/236.

Billedet viser, at Dagkirurgisk afsnit 141 er placeret i Center 1 og at Fysioterapien ligger i afsnit 234/236.
Redaktør