Artroskopisk center: Hofteartroskopi - Kikkertoperation af hofteleddet

Information om kikkertoperation af hofteled.

Du skal have foretaget en kikkertoperation af dit hofteled. Operationen kaldes en hofteartroskopi. Her kan du læse om, hvordan den foregår, og hvordan du forbereder dig.

Kort oversigt

  • Du skal have foretaget en ambulant operation af din hofte.
  • Du skal møde fastende på det planlagte tidspunkt.
  • Du skal hentes igen af en voksen person, der kan være sammen med dig til næste dag.
  • Kirurgen vil tale med dig før operationen.
  • Kirurgen vil tale med dig efter operationen og orientere om operationen og den videre plan.

For mere indgående information skal du læse resten af denne pjece.

Indledning

Hofteartroskopi er en kikkertoperation af hofteleddet. Operationen udføres for at behandle allerede erkendte lidelser i hofteleddet som f.eks. læsion af ledlæben, misdannelser af hofteskålen eller ledhovedet, ledmus og lignende.

Hofteartroskopi er en forholdsvis ny og teknisk besværlig operation pga. de trange forhold i leddet. Ved operationen indføres kikkert og instrumenter gennem 2-3 stk. 1 cm lange huller på forsiden og ydersiden af hoften/låret.

Operationen varer, afhængig af indgrebets art, oftest ca. 2-3 timer. Hertil skal lægges tid til klargøring, bedøvelse og opvågning.

Udredning

Når du er blevet henvist, bliver du indkaldt til undersøgelse i ambulatoriet. Her vil en speciallæge i ortopædkirurgi undersøge dig og planlægge det videre forløb. Der vil som regel være behov for flere fremmøder i ambulatoriet, før der er klarhed over problemerne.

I mange tilfælde er der ikke tegn på lidelse i selve hofteleddet, men i stedet smerter/gener fra muskler, sener, ledbånd og lignende omkring hoften og lysken. Som regel vil du blive henvist til træning hos en fysioterapeut for at få behandlet disse tilstande.

Hvis lægen får mistanke om, at problemet sidder i selve hofteleddet, vil det medføre røntgenoptagelse og eventuelt en MR-skanning, i visse tilfælde med indsprøjtning af kontrast i hofteleddet. Der kan også ved behov udføres en ultralydsskanning med indsprøjtning af lokalbedøvelse og binyrebarkhormon.

Når det er klarlagt, hvad der er årsagen til smerterne i hofteleddet, planlægger man en kikkertoperation. Hvis der viser sig at være tegn på for meget slidgigt i leddet, kan man ikke opnå noget ved en kikkertoperation, og vi har derefter ikke noget artroskopisk behandlingstilbud til dig. Indsættelse af et kunstigt hofteled kan eventuelt blive aktuelt på et senere tidspunkt.

Klargøring

Når operationen planlægges, skal du have skrevet journal og målt blodtryk. Du skal tilses af en narkoselæge, enten ved klargøringen eller på operationsdagen. Hvis du har medicinske sygdomme, skal de måske undersøges og behandles først.

Kirurgen vil finde en operationsdato, og du bliver informeret om det forventede forløb.

Du bliver instrueret i gang med krykkestokke af en fysioterapeut, som også viser dig nogle øvelser, du selv skal udføre de første uger efter operationen.

Du modtager et brev i e-Boks med oplysning om operationsdato, mødested og mødetidspunkt. Hvis der er mere end 3 mdr. til operationen, skal du først komme til klargøring på et senere tidspunkt.

Før operation

Alle patienter skal før operationen anskaffe sig (købe/låne) en motionscykel. Det skal blot være en simpel model, der skal kunne køre rundt uden belastning. Cyklen skal være klar til brug allerede dagen efter operationen. Derhjemme skal du træne gang med krykkestokke, og du må kun støtte let på det syge ben.

Du skal faste

Du må ikke spise efter kl. 24. Hvis din mødetid er kl. 14 eller derefter, må du ikke spise efter kl. 8 om morgenen. Du må dog drikke vand, saftevand, juice uden frugtkød og kaffe/the uden mælk indtil 2 timer før mødetid. Børn under 18 år må drikke indtil 1 time før mødetid.

Operationsdagen

Operationen bliver lavet ambulant. Det vil sige, at du skal hentes igen senere samme dag. Du skal møde fastende i Dagkirurgi 141, hvor du bliver modtaget af en sygeplejerske og skal klæde om. Kirurgen tilser dig og sikrer sig, at der stadig er grund til at operere, og at den rigtige hofte bliver markeret. Kirurgen vil også sikre sig, at du ikke har sår eller andre tegn på infektion.

Efter operationen

Du bliver observeret af personalet, som sørger for, at du er smertestillet, og at du får lidt at spise og drikke, når du er tilstrækkelig vågen. Når du er vågen og klar, vil kirurgen informere dig om operationens forløb og den videre plan.

Hjemsendelse

Du skal afhentes af en voksen person, der kan være sammen med dig til næste dag. Der bliver sendt en recept til apoteket på smertestillende medicin, som du skal hente på vejen hjem. Som regeI skal der tages gigtpiller i 2 uger, uanset smerter, for at forebygge forkalkninger omkring hofteleddet.

Mange patienter får kun tilladelse til begrænset støtte i en periode bagefter. Der kan i sjældne tilfælde også være bevægerestriktioner.

Mobilisering

Efter operationen får du enten tilladelse til fuld støtte på benet, eller også må du kun støtte med 20 kg i 3 uger. Får at undgå at udvide hullet i ledkapslen må du ikke overstrække i hoften udover almindelig gang, og du må ikke overdrive udaddrejningen i hoften ligeledes i 3 uger.

Ambulant kontrol

Du får tilsendt en tid til ambulant kontrol hos kirurgen efter ca. 3 mdr. Derudover vil der ofte være yderligere kontrol efter 6 og 12 mdr.

Fysioterapi

Der vil være behov for fysioterapi i en længere periode bagefter. Kirurgen sender en henvisning til fysioterapien på Hvidovre Hospital eller, hvis du bor langt væk, til din hjemkommune, der vil indkalde dig til træning. I visse tilfælde bliver der i stedet (efter din egen anmodning og for delvis selvbetaling) sendt en henvisning til en praktiserende fysioterapeut. Ved hjemsendelsen får du udleveret vejledning til selvtræning, indtil du starter træning hos fysioterapeuterne. Fysioterapien bør startes senest 14 dage efter operationen.

Sygemelding

Normalt vil der være behov for sygemelding i 3-6 uger afhængig af arbejdsbelastningen, og meget belastede erhverv som f.eks. tømrer kræver måske sygemelding i 3-5 mdr.

Trådfjernelse

Trådene skal fjernes efter 12-14 dage, enten i sygeplejeambulatoriet eller, hvis du bor langt væk, hos din egen læge. Du skal selv bestille tid hos din egen læge.

Bilkørsel

Du kan genoptage bilkørsel, når du har fuld førlighed i benet og tilladelse til fuld støtte. Det siger sig selv, at bilkørslen skal kunne gennemføres fuldt forsvarligt.

Sport

Løb kan genoptages efter ca. 2-3 mdr., men der bør gå ca. 4-6 mdr., før kontaktsport som f.eks. fodbold og håndbold kan genoptages (pga. drejebevægelser og vrid). Selvfølgelig under forudsætning af et velfungerende og relativt symptomfrit led.

Risici

Føleforstyrrelser

Pga. det kraftige stræk på benet under operationen er der risiko for forbigående føleforstyrrelser i skridtet og på fodryggen i op til 6 uger.

Der kan komme nedsat følesans på for- og ydersiden af låret pga. læsion af en følenerve under huden. I de fleste tilfælde er det forbigående, men hos nogle vil der være et område med permanent nedsat følesans.

Rejsningsproblemer

Forbigående rejsningsproblemer hos mænd er beskrevet i sjældne tilfælde, men er endnu ikke registreret på vores patienter.

Blødning

I de første døgn kan der forekomme let sivning af blod, sårsekret og vand fra sårene. Dette ophører af sig selv, men man kan i disse tilfælde med fordel lægge en ”isbandage” på forbindingen og evt. lægge sig på den opererede side.

Knogledød

Manglende blodforsyning til en del af ledhovedet kan føre til, at en del af ledhovedet dør, og der vil herefter sandsynligvis skulle indsættes et kunstigt hofteled.

Slidgigt

I nogle tilfælde vil udviklingen af slidgigt i hofteleddet blive accelereret efter operationen. Som regel skyldes det, at slidgigten allerede var i gang, og at forandringerne viste sig at være mere udtalte end forventet.

Hertil kommer de sædvanlige risici, som der er ved alle operationer:

Bedøvelse

Lille risiko ved bedøvelsen som forøges, hvis du i forvejen har medicinske sygdomme som f.eks. hjerte- og lungeproblemer, blodtryksforhøjelse, overvægt, sukkersyge og lignende.

Infektion

Lille risiko for infektion (mindre end 1 %), som kan medføre yderligere operationer og evt. flere bruskproblemer.

”Blodprop”

Aflukning af de fraførende blodkar fra benet (”blodprop”) med hævelse og smerter, som evt. kan medføre blodfortyndende behandling i 3-6 mdr.

I meget sjældne tilfælde kan en sådan prop rive sig løs og sætte sig i lungen, hvilket kan være livstruende.

Forventninger

Hofteartroskopien udføres i forventning om at kunne fjerne smerterne fra hofteleddet. Man håber samtidig at kunne reducere risikoen for slidgigt i hofteleddet på længere sigt og evt. at kunne udsætte tidspunktet for indsættelse af et kunstigt hofteled. Man har endnu ingen beviser for, at man kan forhindre udviklingen af slidgigt.

Ikke alle patienter kan gøres smertefri, og nogle må acceptere gener fra hofteleddet, der som regel er mindre end generne før operationen. Enkelte patienter føler forværring, men det er oftest dem med de værste slidforandringer i leddet.

3 måneder efter operationen vil der ofte være en hel del muskelsmerter fra hofteregionen, hvilket ikke må medføre, at du stopper med træningen. Du skal forvente, at der går 3-6 mdr., før du føler dig ”rask” efter operationen. Er du over 40 år, vil der ofte gå længere tid og hos enkelte helt op til et år. Svære forandringer i leddet medfører selvfølgelig et længere genoptræningsforløb, flere gener (uanset alder) og dermed længere sygemelding.

Aflysning

Hvis du har sår eller kradsningsmærker på benene eller andre steder, er der forøget risiko for betændelse i hofteleddet, og din operation vil derfor eventuelt blive aflyst. Dette gælder også ved anden form for sygdom som f.eks. influenza, halsbetændelse, lungebetændelse og lignende.

Hvis du har fået sår, betændelse eller af anden årsag ikke kan møde til den planlagte operation, bedes du så hurtigt som muligt kontakte afdelingen, så vi kan planlægge en ny operationsdato til dig og prøve at finde en anden patient, der kan blive opereret i stedet for dig.

Yderligere Information

Dagkirurgisk afsnit 141 er placeret i Center 1, se billedet. Fysioterapiafsnittet ligger i afsnit 234/236.

Dagkirurgisk afsnit 141 er placeret i Center 1, se billedet. Fysioterapiafsnittet ligger i afsnit 234/236 i Center 2.
Redaktør