Artroskopisk Center: Reparation af skuldermanchet

Information om reparation af skuldermanchet.

Reparation af skuldermanchet

I denne patientinformation får du relevante oplysninger vedr. din operation.

Kort oversigt

  • Du skal have foretaget en ambulant operation af din skulder.
  • Du skal møde fastende på det planlagte tidspunkt.
  • Du skal hentes igen af en voksen person, der kan være sammen med dig til næste dag.
  • Kirurgen vil tale med dig før operationen.
  • Kirurgen vil tale med dig efter operationen og orientere om operationen og den videre plan.

For mere indgående information skal du læse resten af denne pjece.

Indledning

Når du bliver henvist til undersøgelse, vil en ortopædkirurgisk speciallæge undersøge dig og danne sig et indtryk af, hvad der er i vejen med din skulder. Hvis han finder tegn på læsion af senerne i skuldermanchetten, som kan behandles ved en operation, vil han planlægge dette. I de fleste tilfælde kan det gøres som en artroskopi (kikkertoperation), men i andre tilfælde vil kirurgen lave et lidt større hul og foretage senereparationen derigennem.
Kirurgen vil altid først foretage en kikkertoperation af skulderleddet. Ved en sådan kikkertoperation kan kirurgen efterse brusk, ledlæbe, sener og slimhinde/ledkapsel i selve skulderleddet.

Klargøring

Når operationen planlægges, får du skrevet journal og målt blodtryk. Du skal tilses af en narkoselæge, enten ved klargøringen eller på operationsdagen. Hvis du har medicinske sygdomme, skal de måske undersøges og behandles først.

Kirurgen vil finde en operationsdato, og du bliver informeret om det forventede forløb. Du får et brev i din e-boks brev med oplysning om operationsdato, mødested og mødetidspunkt. Hvis der går mere end 3 mdr. fra opskrivningstidspunkt til operationsdato, skal du først komme til journalskrivning og narkosetilsyn på et senere tidspunkt.

Fysioterapi - instruktion

Vores fysioterapeuter har hver uge en ca. 1 time lang instruktion i selvtrænings øvelser og korrekt brug af armslynge. Der bliver gennemgået flg.: skulderens anatomi, operationsforløbet og et øvelsesprogram. Armslyngens størrelse bestemmes.

Billedet viser en patient til undersøgelse.

Du skal faste

Du må ikke spise efter kl. 24. Hvis din mødetid er kl. 14 eller derefter, må du ikke spise efter kl. 8 om morgenen. Du må dog drikke vand, saftevand, juice uden frugtkød og kaffe/the uden mælk indtil 2 timer før mødetid. Børn under 18 år må drikke indtil 1 time før mødetid.

Operationsdagen

Operationen bliver lavet ambulant. Det vil sige, at du skal hentes igen senere samme dag. Du skal møde fastende i Dagkirurgi 141 på det planlagte tidspunkt. Her vil du blive modtaget af en sygeplejerske og skal klæde om.

Kirurgen vil hilse på dig og sikre sig, at der stadig er grund til operation og samtidig markere den rigtige skulder. Kirurgen vil også sikre sig, at du ikke har sår eller andet tegn på infektion.

Operationen

På operationsgangen bliver du modtaget af operations- og narkosesygeplejerskerne, der identificerer dig endnu engang.

Narkosesygeplejersken og narkoselægen gør dig klar til bedøvelsen, og operationssygeplejerskerne gør deres instrumenter klar. Skulder og overarm bliver smurt ind i gul sprit for at desinficere huden.

Når du er bedøvet, vil narkoselægen lægge en nerveblokade på halsen. Denne blokade bedøver og lammer armen i 12-24 timer.

Ved en kikkertoperation af skulderen bliver der ofte lavet flere huller omkring skulderen. Gennem disse huller bliver kikkerten og forskellige instrumenter ført ind i skulderen. Kirurgen gennemgår hele skulderleddet og undersøger brusk, ledlæbe, sener og slimhinde/ledkapsel.

Hvis der er en skade på senerne i skuldermanchetten, kan skaden som regel repareres igen. Kirurgen vil fæstne senerne til knoglen igen, enten som kikkertoperation, eller gennem et lidt større hul.

I visse tilfælde er seneskaden så stor og så gammel, at senerne er skrumpet for meget til at kunne repareres. I dette tilfælde må man lade læsionen være. Efter operationen bliver der anlagt en slynge, der skal holde armen i ro og forhindre forkert belastning af den reparerede skade.

Risici

Der er altid en risiko for komplikationer efter en operation, men det sker heldigvis kun sjældent.

Bedøvelse:

Der er en meget lille risiko for komplikationer ved bedøvelsen. Denne risiko forøges ved samtidig sygdom i hjerte eller lunger og ved forhøjet blodtryk og overvægt.

Nedsat bevægelighed:

Der er en lille risiko for, at sammensyningen og fastgørelsen af seneskaden bliver lidt for stram. Dette kan som regel klares vha. fysioterapi.

Infektion:

Der er en lille risiko for infektion i skulderen (under 1 %). Ved overfladisk infektion omkring sårene i huden, kan det klares med vask og antibiotika. Ved infektion i selve skulderleddet kræves der som regel flere operationer til oprensning i skulderen og langvarig antibiotisk behandling. Der er risiko for, at brusken ødelægges af bakterierne, og der kan derfor blive forværring af smerterne.

Frossen skulder:

I sjældne tilfælde udvikler nogle patienter, af ukendte årsager, en tilstand med smerter og stivhed i skulderen pga. svær irritation i og skrumpning af ledkapslen. Denne tilstand forsvinder helt eller delvist i løbet af 1-2 år. Kirurgen vil eventuelt forsøge behandling med blokader med binyrebarkhormon. I nogle tilfælde kan man ved en operation i en rolig fase skabe bedre bevægelighed, men der er som regel ikke nogen væsentlig effekt på smerterne.

Refleksdystrofi:

Sjælden lidelse der opstår uden kendt årsag. Der kommer smerter, der ofte breder sig til hele armen og hånden. Man kan have tendens til hævede fingre og svedtendens i håndfladen. Der kan komme bevægeindskrænkning i hele armen.

Efter operationen

Efter operationen får du noget at spise og drikke. Når du er vågen vil kirurgen informere dig om operationen og om den efterfølgende plan. Der bliver sendt en recept til apoteket på smertestillende medicin, som du skal hente på vejen hjem.
Du skal have en voksen person til, at hente dig efter operationen, og du skal være sammen med en voksen person til næste dag. Dette er et sikkerhedskrav fra narkoselægerne. Hvis du ikke har sikret dig en til at hente dig efter operationen, vil den blive aflyst.
Skulderen vil i de følgende dage ofte være spændt og hævet. Hævelsen fortager sig som regel over de første uger. Det anbefales, at du holder dig i ro de første dage.

Sygemelding

Da du vil få lagt armen i en slynge, vil du ikke kunne bruge armen til noget arbejdsrelateret i ca. 6 uger. Der vil gå ca. 3 mdr., før du får lov til at bruge armen til alm. tung belastning. Ved fysisk krævende arbejde kan der gå endnu flere måneder, før du er klar. Ved specielle operationer kan der være restriktioner, der medfører længerevarende sygemelding. Kontaktsport kan tidligst genoptages efter 6 mdr.

Bilkørsel

Du må køre bil igen, når dette er forsvarligt. Der er intet fast tidspunkt for dette og det vil variere for forskellige patienter. Det siger sig selv, at en slynge vil forhindre forsvarlig bilkørsel, ligeledes skal du både kunne og have tilladelse til at bevæge og belaste armen frit.

Trådfjernelse

Trådene skal fjernes efter ca. 10 dage enten i sygeplejeambulatoriet, hvis du bor i nærheden, eller hos din egen læge, hvis du bor for langt væk fra hospitalet.
Du skal i givet fald selv bestille tid hos din egen læge!

Ambulant kontrol

Der vil blive planlagt en ambulant kontrol efter ca. 4 mdr. Indkaldelsen får du af sygeplejersken ved trådfjernelsen, eller den bliver sendt til din e-boks.

Fysioterapi

Alle patienter bliver henvist til fysioterapi træning, som regel på Hvidovre Hospital eller, hvis du bor langt væk, i din hjemkommune.

Aflysning

Hvis du har sår eller kradsningsmærker på skulderen eller armen, er der forøget risiko for betændelse i skulderen, og din operation vil derfor blive aflyst. Dette gælder også ved anden form for sygdom, som f.eks. influenza, halsbetændelse, lungebetændelse og lignende. Hvis du får sår, betændelse eller af anden årsag ikke kan møde til den planlagte operation, bedes du så hurtigt som muligt kontakte afdelingen, så vi kan planlægge en ny operationsdag til dig og prøve at finde en anden patient, der kan opereres i stedet for dig

Yderligere information

Dagkirurgisk afsnit 141 er placeret i Center 1, se billedet. Fysioterapi afsnittet ligger i afsnit 234/236.

Dagkirurgisk afsnit 141 er placeret i Center 1, se billedet. Fysioterapi afsnittet ligger i afsnit 234/236.
Redaktør