Artroskopisk Center: Rekonstruktion af skuldermanchetten (Suprakapsulær rekonstruktion - SCR)

Information om rekonstruktion af skuldermanchetten (Suprakapsulær rekonstruktion - SCR).

Du skal have foretaget en operation af din skulder, hvor loftet i dit skulderled genskabes med stykke væv, som kaldes en graft. Operationen kaldes en suprakapsulær rekonstruktion. Her kan du læse om, hvordan den foregår, og hvordan du forbereder dig.

Mødedato

Se det indkaldelsesbrev, du modtager i e-Boks.

Forberedelse

Inden operationen er der en række vigtige forberedelser.

Klargøring

Før operationen får du skrevet journal, lyttet på hjerte og lunger og målt dit blodtryk. Du bliver informeret af en sygeplejerske og bliver tilset af en narkoselæge, enten ved klargøringen eller på operationsdagen. Hvis du har medicinske sygdomme, skal de måske undersøges og behandles først. Kirurgen finder en operationsdato, og du bliver informeret om det forventede forløb.

Stop rygning 6 uger før operationen

Rygning hæmmer graftens mulighed for at vokse fast. Du skal derfor være røgfri i minimum 6 uger før operationen, og du må ikke ryge i 3 måneder efter operationen.

Skulderseminar

Vores fysioterapeuter har hver tirsdag en ca. 1 time lang instruktion i selvtræningsøvelser, som vi vil bede dig gå til.

Aftal, hvem der henter dig

Du skal have foretaget en ambulant operation af din skulder. Det betyder, at du skal hjem igen samme dag. Du skal have en voksen bekendt til at hente dig efter operationen, og du skal være sammen med en voksen person til næste dag. Dette er et sikkerhedskrav fra narkoselægerne. Hvis du ikke har en person til at hente dig efter operationen, bliver den aflyst.

Meld afbud, hvis du er forhindret

Hvis du får sår, betændelse eller af anden årsag ikke kan møde til den planlagte operation, skal du så hurtigt som muligt kontakte afdelingen, så vi kan planlægge en ny operationsdag til dig og give din tid til en anden patient.

Billedet viser en suprakapsulær rekonstruktion (SCR).

Din operation kan blive aflyst

Hvis du har sår eller kradsemærker er der forøget risiko for betændelse i skulderen, og din operation vil derfor blive aflyst. Dette gælder også ved anden form for sygdom, som f.eks. influenza, halsbetændelse, lungebetændelse og lignende.

Du skal faste

Du må ikke spise efter kl. 24. Hvis din mødetid er kl. 14 eller derefter, må du ikke spise efter kl. 8 om morgenen. Du må dog drikke vand, saftevand, juice uden frugtkød og kaffe/the uden mælk indtil 2 timer før mødetid. Børn under 18 år må drikke indtil 1 time før mødetid.

Operationsdagen

Du skal møde fastende i Dagkirurgi 141 på det planlagte tidspunkt. Her bliver du modtaget af en sygeplejerske, og du skal klæde om. Kirurgen markerer den rigtige skulder og sikrer sig, at der ikke er sår eller tegn på infektion på skulderen. Hvis du ikke talte med en narkoselæge ved klargøringen, skal du tale med narkoselægen her.

På operationsgangen bliver du modtaget af kirurgen og operations- og narkosesygeplejerskerne. Narkosesygeplejersken og narkoselægen gør dig klar til bedøvelsen. Når du er bedøvet, får du lagt en blokade, der tager smerten i skulderen i 8-16 timer efter operationen. Din skulder bliver smurt ind i gul sprit for at desinficere huden.

Kikkertoperation

Kirurgen starter med en kikkertoperation af skulderen gennem 2 små huller. Gennem disse huller gennemgår kirurgen leddet, og evt. andre skader bliver behandlet. Det er her, kirurgen tager endelig stilling til, om operationen kan gennemføres som planlagt.

Suprakapsulær rekonstruktion

Operationen kaldes en suprakapsulær rekonstruktion, fordi den øverste skulderkapsel (loftet i skulderleddet) rekonstrueres. Hullet i skulderledet er opstået, fordi en sene er gået i stykker. Det er ikke muligt at genskabe denne sene, så i stedet indsætter man en graft, som består af et stykke væv fra en vævsbank. Vævet fra vævsbanken er behandlet, så der ikke er nogen levende celler tilbage i det. Graften sys fast til kanten af ledskålen, til de omkringliggende sener og til overarmsknoglen.

Bandage

Ved afslutning af operationen får du anlagt en fikseret armslynge, som du skal bære de efterfølgende 6 uger.

Risici

Der er altid en risiko for komplikationer efter en operation, men det sker heldigvis kun sjældent.

Bedøvelse

Der er en meget lille risiko for komplikationer ved bedøvelsen. Denne risiko forøges, hvis du har en sygdom i hjerte eller lunger, hvis du har forhøjet blodtryk eller er overvægtig.

Infektion

Der er en lille risiko for infektion i skulderen (under 1 %). Ved overfladisk infektion omkring sårene i huden kan det klares med vask og antibiotika. Hvis der går infektion i selve skulderleddet, kræver det som regel flere operationer for at rense skulderen og en langvarig behandling med antibiotika. Der er risiko for, at bakterierne ødelægger brusken, og smerterne kan derfor blive forværret.

Efter operationen

Efter operationen får du noget at spise og drikke. Når du er vågen, informerer kirurgen dig om operationen og om den efterfølgende plan.

Smertestillende medicin

Der bliver sendt en recept til apoteket med smertestillende medicin, som du skal hente på vejen hjem. Der ligger et apotek på Hvidovre Hospital mellem opgang 2 og 3 på 1. sal. Dette har åbent til kl 17 på hverdage (kl. 18 torsdag).

Hævelse

Skulderen og armen vil i de følgende uger ofte være spændt og hævet med blodudtrædninger. Hævelsen fortager sig som regel over de første 2-3 uger.

Bevægeøvelser

Allerede dagen efter operationen skal du i gang med at træne små passive bevægeøvelser med armen, som de er anvist i det træningsprogram, du har fået udleveret.

Sygemelding

Hvis du har et arbejde, som kræver brug af armen, skal du forvente 3 måneders sygemelding, før du er klar. Ved let arbejde/studium, hvor du ikke bruger armen, er man normalt sygemeldt ca. 2-3 uger, men du må gå på arbejde, når du føler, at du kan. Genoptræningen kommer til at strække sig over 3-6 måneder.

Bilkørsel

Du må køre bil igen, når det er forsvarligt. Tidspunktet varierer fra patient til patient. Det er dog usandsynligt, at du kan køre bil de første 3 måneder efter operationen.

Trådfjernelse og fysioterapi

10-14 dage efter operationen får du en tid til at få fjernet tråde i sygeplejeambulatoriet. Sygeplejersken sender dig videre til fysioterapi på Hvidovre Hospital. Her foregår den første del af genoptræningen. Når vi vurderer, at du er klar til det, overgår din træning til fysioterapeuterne i din hjemkommune.

Få besked på sms

Husk at tilmelde dig sms/e-mail fra det offentlige på www.borger.dk. Så vil du blive husket på dine aftaler på hospitalet ca. 3 døgn før, du skal være der.

Find vej

Dagkirurgisk Afsnit 141 er placeret i Center 1 i ambulatorieetagen. Fysioterapiafsnittet ligger i afsnit 234/236 i Center 2 i ambulatorieetagen.

Dagkirurgisk Afsnit 141 er placeret i Center 1 i ambulatorieetagen. Fysioterapiafsnittet ligger i afsnit 234/236 i Center 2 i ambulatorieetagen.
Redaktør