Artroskopisk Center: Aksekorrektion i knæet

Information om aksekorrektion i knæet.

Du skal have foretaget en knæoperation, hvor belastningen flyttes væk fra den side af knæet, som er slidt og giver smerter. Operationen kaldes en aksekorrektion, en tibiaosteotomi eller en kileoperation. Her kan du læse om, hvordan den foregår, og hvordan du forbereder dig.

Mødedato

Se det indkaldelsesbrev, du modtager i e-Boks.

Forberedelse

Inden operationen er der en række vigtige forberedelser.

Klargøring

Før operationen får du skrevet journal, lyttet på hjerte og lunger og målt dit blodtryk. Du bliver informeret af en sygeplejerske og bliver tilset af en narkoselæge, enten ved klargøringen eller på operationsdagen. Hvis du har medicinske sygdomme, skal de måske undersøges og behandles først. Kirurgen finder en operationsdato, og du bliver informeret om det forventede forløb.

Stop rygning 6 uger før operationen

Rygning hæmmer knoglens mulighed for at vokse sammen igen. Du skal derfor være røgfri i minimum 6 uger før operationen, og du må ikke ryge i 3 måneder efter operationen.

Knæseminar

Vores fysioterapeuter har hver onsdag en ca. 1 time lang instruktion i selvtræningsøvelser og brug af krykkestokke. Du får udleveret krykkestokke, som er tilpasset dig, som du skal medbringe til operationen.

Aftal, hvem der henter dig

Du skal have foretaget en ambulant operation af dit knæ. Det betyder, at du skal hjem igen samme dag. Du skal have en voksen bekendt til at hente dig efter operationen, og du skal være sammen med en voksen person til næste dag. Dette er et sikkerhedskrav fra narkoselægerne. Hvis du ikke har en person til at hente dig efter operationen, bliver den aflyst.

Meld afbud, hvis du er forhindret

Hvis du får sår, betændelse eller af anden årsag ikke kan møde til den planlagte operation, skal du så hurtigt som muligt kontakte afdelingen, så vi kan planlægge en ny operationsdag til dig og give din tid til en anden patient.

Billedet viser en aksekorrektion af knæet.

Din operation kan blive aflyst

Hvis du har sår eller kradsemærker på benene, er der forøget risiko for betændelse i knæet, og din operation vil derfor blive aflyst. Dette gælder også ved anden form for sygdom som f.eks. influenza, halsbetændelse, lungebetændelse og lignende.

Du skal faste

Du må ikke spise efter kl. 24. Hvis din mødetid er kl. 14 eller derefter, må du ikke spise efter kl. 8 om morgenen. Du må dog drikke vand, saftevand, juice uden frugtkød og kaffe/the uden mælk indtil 2 timer før mødetid. Børn under 18 år må drikke indtil 1 time før mødetid.

Operationsdagen

Du skal møde fastende i Dagkirurgi 141 på det planlagte tidspunkt. Her bliver du modtaget af en sygeplejerske, og du skal klæde om. Kirurgen markerer samtidig det rigtige knæ og sikrer sig, at der ikke er sår eller tegn på infektion på benene. Hvis du ikke talte med en narkoselæge ved klargøringen, skal du tale med narkoselægen her.

På operationsgangen bliver du modtaget af kirurgen og operations- og narkosesygeplejerskerne. Narkosesygeplejersken og narkoselægen gør dig klar til bedøvelsen. Dit ben bliver smurt ind i gul sprit for at desinficere huden.

Kikkertoperation

Kirurgen starter med en kikkertoperation af knæet gennem 2 små huller. Gennem disse huller gennemgår kirurgen leddet, og evt. andre skader bliver behandlet. Det er her, kirurgen tager endelig stilling til, om operationen kan gennemføres som planlagt.

Kileoperation (tibiaosteotomi)

Den teknik, vi anvender til at oprette benet, kaldes en høj tibiaosteotomi. Der lægges et snit i huden fortil på indersiden af benet, og det indre sideledbånd løsnes. Skinnebenet saves 90% igennem, således at den resterende knoglebro kan fungere som et hængsel, som benet kontrolleret kan rettes op omkring. Hvis benet rettes mere end 10 grader, brydes denne knoglebro typisk. Når benet har den ønskede stilling, fikseres knoglen med en skinne af kirurgisk stål.

Knogletransplantation

Hvis du skal korrigeres 10 grader eller mere, vil spalten i knoglen typisk fyldes med et stykke knogle fra Region Hovedstadens knoglebank.

Bandage

Ved afslutning af operationen vurderer kirurgen, om du skal have en bandage på benet til stabilisering af knæet. Bandagen skal du typisk anvende i 2-6 uger.

Risici

Der er altid en risiko for komplikationer efter en operation, men det sker heldigvis kun sjældent.

Bedøvelse

Der er en meget lille risiko for komplikationer ved bedøvelsen. Denne risiko forøges, hvis du har en sygdom i hjerte eller lunger, hvis du har forhøjet blodtryk eller er overvægtig.

Infektion

Der er en lille risiko for infektion i knæet (under 1%).
Ved overfladisk infektion omkring sårene i huden, kan det klares med vask og antibiotika. Hvis der går infektion i selve knæleddet, kræver det som regel flere operationer for at rense knæet og en langvarig behandling med antibiotika. Der er risiko for, at bakterierne ødelægger brusken, og smerterne kan derfor blive forværret.

Nerveskade

I ca. 1/3 af tilfældene overskæres en mindre hudnerve, hvilket giver nedsat følesans på et område på underbenet.

Blodprop

En blodprop er i virkeligheden en aflukning af de blodårer, der fører blodet væk fra benet. En blodprop vil medføre behandling med blodfortyndende medicin i 3-6 måneder. For at forebygge blodpropper er det vigtigt, at du bevæger ankelledet og støtter på benet allerede samme dag, som du bliver opereret. I meget sjældne tilfælde kan disse blodpropper føres til lungerne og være livstruende.

Efter operationen

Efter operationen får du noget at spise og drikke. Når du er vågen, informerer kirurgen dig om operationen og om den efterfølgende plan.

Smertestillende medicin

Der bliver sendt en recept til apoteket med smertestillende medicin, som du skal hente på vejen hjem. Der ligger et apotek på Hvidovre Hospital mellem opgang 2 og 3 på 1. sal. Dette har åbent til kl 17 på hverdage (kl. 18 torsdag).

Hævelse

Knæet og underbenet vil i de følgende uger ofte være spændt og hævet med blodudtrædninger. Hævelsen fortager sig som regel over de første 4-6 uger.

Bevægeøvelser

Du må støtte på benet, men vi anbefaler, at du holder dig i ro de første dage. Allerede dagen efter operationen skal du i gang med at træne dine lårmuskler og lave venepumpeøvelser = bøje anklen og spænde lægmusklerne.

Sygemelding

Efter ukomplicerede operationer er man normalt sygemeldt ca. 2-3 uger fra let arbejde/ studie, men du må gå på arbejde, når du føler, du kan.

Hvis du har et tungt knæbelastende arbejde, kan der gå op til 12 uger eller mere, før du er klar. Afhængig af dine musklers tilstand og styrke kan der være behov for længerevarende sygemelding. Genoptræningen kommer til at strække sig over mindst 10-12 uger.

Bilkørsel

Du må køre bil igen, når det er forsvarligt. Tidspunktet varierer fra patient til patient. Det er dog usandsynligt, at du kan køre bil de første 6 uger efter operationen.

Trådfjernelse og fysioterapi

10-14 dage efter operationen får du en tid til at få fjernet tråde i sygeplejeambulatoriet. Sygeplejersken sender dig videre til fysioterapi på Hvidovre Hospital. Her foregår den første del af genoptræningen. Når vi vurderer, at du er klar til det, overgår din træning til fysioterapeuterne i din hjemkommune.

Få besked på sms

Husk at tilmelde dig sms/e-mail fra det offentlige på www.borger.dk. Så vil du blive husket på dine aftaler på hospitalet ca. 3 døgn før, du skal være der.

Find vej

Dagkirurgisk Afsnit 141 er placeret i Center 1 i ambulatorieetagen. Fysioterapiafsnittet ligger i afsnit 234/236 i Center 2 i ambulatorieetagen.

Kortet viser Dagkirurgisk Afsnit 141 i Center 1 og Afsnit 234 og 236 i Center 2.
Redaktør