Analfysiologisk undersøgelse

Information om analfysiologisk undersøgelse.

Du skal udført en analfysiologisk undersøgelse. Du kan her læse om baggrunden for undersøgelsen samt hvordan undersøgelsen foregår, og hvordan du forbereder dig.

Receptionen i Gastroenheden.

Du bedes møde til undersøgelse i ambulatoriet

________ dag den ________ 20 ________ kl. ________

Mødested: Afsnit 331, Gult center 3, ambulatorieetagen.

Baggrund

Funktionen af endetarmen og lukkemusklen vurderes bedst ved en undersøgelse, hvor trykforholdene i endetarmen og lukkemusklen registreres under forskellige omstændigheder - en såkaldt analfysiologisk undersøgelse. Denne suppleres med en undersøgelse af følesansen i endetarmen, og i nogle tilfælde en undersøgelse af evnen til at tilbageholde væske i endetarmen (væskeretentionstest).

Undersøgelsesmetode

Lukkemusklens funktion

Lukkemusklen kan vurderes på flere forskellige måder. Det simpleste er ved at bede dig om at knibe sammen, mens lægen har en finger i endetarmsåbningen.

Denne metode er dog usikker, hvorfor vi ofte vælger at vurdere lukkemusklens funktion ved en metode, hvor der anlægges et tyndt kateter (lille, blød plastikslange) med en ballon, der lægges i endetarmsåbningen. Imens kateteret ligger i tarmen skal du henholdsvis knibe sammen og slappe af. Herved registreres det tryk som lukkemusklen laver.

”Følesans” i endetarmen

Følesansen i endetarmen undersøges ved, at der langsomt fyldes luft i ballonen, hvorefter du skal angive forskellige tidspunkter for, hvornår der føles fyldningsfornemmelse i endetarmen, afføringstrang med mere.

Der vil ved undersøgelsen blive givet grundig instruktion af sygeplejersken, som udfører undersøgelsen.

Væskeretentionstest

Via et kateter indføres væske i endetarmen. Der indføres 50 ml væske ad gangen, max 250 ml, for at undersøge hvor stor mængde der kan tilbageholdes.

Forberedelse før undersøgelsen

Det er vigtigt, at der ikke er afføring i tarmen, når du bliver undersøgt.

Derfor vil vi bede dig om at tage et klyx (120 ml) ca. 2 timer før undersøgelsen. Du kan købe klyx på apoteket eller hente det i ambulatoriet (afsnit 435). Du kan spise og drikke normalt.

Efter undersøgelsen

Efter undersøgelsen kan du umiddelbart tage hjem/arbejde, og der er ingen specielle forholdsregler på baggrund af undersøgelsen. Resultatet af undersøgelsen gives ved næste ambulante kontrol.

Komplikationer

Der er ingen risiko eller komplikationer forbundet med undersøgelsen.

Spørgsmål til undersøgelsen

Har du spørgsmål til undersøgelsen eller bliver du nødt til at aflyse undersøgelsen, er det meget vigtigt, at du kontakter ambulatoriet på
tlf. 38 62 16 00 eller sygeplejersken
tlf. 38 62 35 93, gerne i god tid.

Redaktør