Ambulatoriet: Blokade med binyrebarkhormon

Information om Ambulatoriet: Blokade med binyrebarkhormon.

Du har i dag fået anlagt en blokade. En blokade er en indsprøjtning, der består af en blanding af lokalbedøvelse og binyrebarkhormon. Her kan du læse om, hvad du skal være særligt opmærksom på, og hvordan du finder yderligere oplysninger om din medicin.

Formål

Formålet med en blokade er at dæmpe en irritationstilstand - såkaldt inflammation - i et bestemt område af kroppen.

Forløb

Umiddelbart efter blokaden er anlagt, kan du opleve en bedring grundet lokalbedøvelsen.

Når lokalbedøvelsen ophører med at virke efter 2-6 timer, kan du få en del smerter på grund af en lokal reaktion forårsaget af binyrebarkhormonet. Smerterne kan vare nogle døgn og kan kan behandles med lokal afkøling af området suppleret med smertestillende håndkøbsmedicin.

Virkning

Blokadens virkningsvarighed kan være væsentlig længere og kan også være helbredende.

Der opnås desværre ikke altid effekt af blokadebehandling, og ofte vil en eventuel positiv effekt af binyrebarkhormonet først indtræde efter en uges tid. Det binyrebarkhormon, der anvendes, er et såkaldt depot-middel, som udskilles langsomt i kroppen over 6-8 uger.

Fysioterapi

Ofte vil blokadebehandlingen blive suppleret med andre behandlingstiltag fx fysioterapi.

Bivirkninger

Rødme og varme af ansigt og bryst kan opstå som bivirkning efter en blokade med binyrebarkhormon. Det er harmløst og vil typisk svinde af sig selv i løbet af nogle dage. Samtidig kan ses forbigående anspændthed og indre uro, eventuelt med søvnproblemer.

Binyrebarkhormonet kan medføre en forhøjelse af blodsukkeret hos sukkersygepatienter. Vi anbefaler derfor, at du kontrollerer dit blodsukker ekstra hyppigt i en uge.

Vi har anvendt følgende medicin til din blokade:

____ Ropivacain: _______ ml á 5 mg/ml

____ Depo Medrol: _______ ml á 40 mg/ml

_________________________________________

Du kan søge og læse mere om din medicin på www.min.medicin.dk

Redaktør