Alkoholoverforbrug og afhængighed

Patientvejledning om helbredsproblemerne ved et for stort alkoholindtag, hvordan abstinenser behandles samt om muligheder for hjælp til at stoppe alkoholmisbruget.

Du kan i denne her pjece læse om hvad et for stort alkoholindtag kan betyde for dit helbred, hvordan abstinenser behandles, samt om hvordan du kan få hjælp til at komme ud af dit misbrug/afhængighed.

Hvornår er der tale om et for stort alkoholforbrug (alkoholstorforbrug)?

Et alkoholforbrug bliver et problem, når det er så stort, at der er risiko for at det går ud over dit fysiske eller psykiske helbred, men også hvis det går ud over arbejde, familien, venner eller økonomi.

Det er meget forskelligt, hvornår alkoholforbruget er så stort, at det bliver et problem, men et alkoholforbrug der overstiger Sundhedsstyrelsen genstandsgrænser (14 genstande per uge for kvinder og 21 genstande per uge for mænd) er et problem. Disse grænser er fastlagt netop på baggrund af risikoen for skadelige virkninger.

Hvad er et skadeligt forbrug af alkohol?

Et alkoholforbrug er skadeligt hvis det i en kortere eller længere periode har været så stort, at det har medført helbredsskader, uden at der er tale om egentlig afhængighed af alkohol (se nedenfor).

Et stort alkoholforbrug kan skade stort set alle organer. Nogen er mere følsomme for alkohol end andre, men det er umuligt at sige på forhånd, hvilken gruppe du hører til. Et særligt problem udgør operationer, idet risikoen for komplikationer til operationer øges, hvis du har et stort alkoholforbrug. Derfor er det bedste råd at holde sig helt fra alkohol 4 uger før en operation.

Hvornår er der tale om afhængighed af alkohol?

Der er en glidende overgang fra det vanebetingede lidt for store forbrug til afhængighed af alkohol. Afhængighed har ikke noget med størrelsen af forbruget at gøre. Man er afhængig, hvis tre af følgende kriterier er opfyldt indenfor det sidste år:

 • Sygelig trang til alkohol.
 • Kontroltab, det vil sige at du mister evnen til at styre forbruget.
 • Udvikling af abstinenser ved nedsættelse eller ophør.
 • Tolerance, det vil sige at du kan tåle mere og mere alkohol.
 • Nedsat interesse for din omverden for eksempel ægtefælle, børn, venner og arbejde.
 • Fortsat alkoholindtagelse selvom du ved, at du bør lade være.

Disse seks kriterier er faresignaler og er tegn på et alkoholforbrug, der kræver behandling. Du skal også være på vagt hvis du - ofte drikker mere end 5 genstande om dagen, - drikker hurtigt, - springer maden over, - næsten kun har venner der drikker meget, - kun deltager i fritidsaktiviteter hvor der drikkes alkohol, - ikke kan huske hvad du har foretaget dig på grund af beruselse, - ofte drikker for at dæmpe problemer, stress, angst eller depression.

Hvorfor udvikler man et storforbrug eller afhængighed?

Langt de fleste alkoholproblemer starter som en dårlig vane, men mere end 50% af forklaringen på at man udvikler afhængighed har noget med arvelighed at gøre, selvom der ikke eksisterer et enkelt ”alkohol-gén” . Risikoen ved et stort og langvarigt alkoholforbrug er, at du bliver afhængig af alkohol, ligesom man kan blive afhængig af narko. Når det sker, er det meget vanskeligere at holde op.

Hvad er abstinenser?

Abstinenssymptomer opstår kort tid efter alkoholafholdenhed eller nedsættelse af alkoholforbruget. Man kan altså godt føle sig skidt tilpas af abstinenssymptomer, selvom der stadig er alkohol i blodet.
Symptomerne består af svedtendens, rysten på hænderne eller hvis det er slemt over hele kroppen, hurtig puls, feber, rastløshed og uro. Hvis disse symptomer får lov til at fortsætte uden behandling, kan der udvikles såkaldt delirium tremens, hvor man ser syner og hører stemmer. Der kan også udvikles kramper, og tilstanden kan blive livstruende. Det er derfor vigtigt at behandle abstinenser.

Hvordan behandles abstinenser?

Abstinenser behandles med beroligende medikamenter. Vi anvender som regel et sovemiddel, der hedder Risolid, og det kan ofte gøres ambulant, så du får udleveret medicin til det næste døgn eller de følgende døgn, med besked om hvordan medicinen skal tages.

I svære tilfælde er det nødvendigt at starte afrusning og abstinensbehandling under en kortvarig indlæggelse. Det sker som hovedregel i Hvidovre Hospitals medicinske modtagelse, afsnit 534. I sjældne tilfælde er det nødvendigt med mere end to dages behandling, og du vil så blive flyttet til et andet sengeafsnit. Udover beroligende medicin suppleres behandlingen typisk med vitaminer og rigelig væske. Før udskrivelsen skal du have en aftale i et alkoholambulatorium, hvor den fortsatte behandling foregår.

Hvordan behandles selve alkoholproblemet?

Der er ikke nogen mirakelkur for et alkoholproblem. Det er ofte en langvarig proces og gælder om, at du selv beslutter, hvad du vil opnå. Det tager lang tid at ændre nogle indgroede drikkevaner. Hvis du skulle ”falde i vandet” og begynder at drikke igen, er det ikke nogen fiasko, men vigtigt hurtigt at henvende sig for at komme på sporet igen.

Behandlingen indebærer samtaler af kortere eller længere varighed med en af alkoholambulatoriets medarbejdere, eventuelt i form af gruppe-behandling, hvor flere med samme problem deltager. Til alkoholambulatoriet er knyttet læger (herunder psykiatere), sygeplejersker, socialrådgivere og psykologer.

Der er heller ikke nogen mirakelmedicin, der kan ændre dine alkoholvaner fra den ene dag til den anden. Antabus bliver brugt meget i Danmark. Antabus påvirker omsætningen af alkohol i kroppen således, at der ophobes et giftstof, hvis man drikker. Antabus tages som tabletter - typisk to dage om ugen.

Hvis man drikker bliver man utilpas med:

 • Rødmen.
 • Kvalme.
 • Åndenød.
 • Hovedpine.
 • hjertebanken.

Det er ubehageligt og kan være livstruende.

Reaktionen på alkoholindtagelse under Antabus behandling kræver tit lægebehandling. Antabus reducerer risikoen for tilbagefald især i de første 3 måneder.
Herudover findes der medicin, som kan tage drikketrangen, reducere alkoholforbruget og risiko for tilbagefald. Det kan du få mere at vide om på alkoholambulatoriet.

Kan jeg få hjælp til at løse økonomiske og boligmæssige problemer?

Til de fleste alkoholambulatorier er der knyttet socialrådgivere, som kan vejlede dig om, hvor du skal henvende dig. Det vil i de fleste tilfælde være Socialforvaltningen og din sagsbehandler i hjemkommunen, som skal hjælpe dig.

Hvor henvender jeg mig?

Alkoholbehandling foregår i din hjemkommune, som typisk har et tilbud om ambulant alkoholbehandling. Du kan se på din kommunes hjemmeside, hvilke tilbud man har i dit område. Inden udskrivelsen kan afdelingens personale hjælpe dig med at finde kontaktoplysninger til din kommunes behandlingstilbud.

Ambulant alkoholbehandling er gratis, og du kan søge et hvilket som helst tilbud også i en anden kommune end den du bor i, men det er din egen kommune, der beslutter om du kan få betalt alkoholbehandling under indlæggelse (døgnbehandling) eller som dagbehandling.

Scan koden med din mobil og læs mere om afdelingen.
Scan koden med din mobil og læs mere om afdelingen.
Redaktør