10 gode råd om patientsikkerhed til forældre med indlagte børn

Gode råd til forældre med indlagte børn.

1. Spørg hellere for meget end for lidt

Det er vigtigt, at I forstår, hvad jeres barn skal undersøges for, hvad lægerne har fundet ud af indtil nu, og hvilken behandling barnet skal have. Spørg til svar, I ikke forstår.

2. Fortæl os om barnets medicin og kostvaner

Det er godt at informere personalet om, hvad barnet får af medicin, også alternativ behandling, kosttilskud, naturprodukter, samt om I følger særlige kostråd. I skal også sige til, hvis barnet er overfølsomt over for medicin, mad eller andet.

3. Skriv ned undervejs

Før om muligt en dagbog over det, I oplever, mens barnet er sygt. Dagbogen kan hjælpe jer med at huske det, I oplever, og de spørgsmål I vil stille til personalet. Dagbogen kan være en hjælp til at bearbejde oplevelsen efterfølgende.

4. Flere ører hører bedre

Vær gerne to voksne, når I skal til samtaler om undersøgelser og resultater. Det er en fordel, at flere har hørt, hvad lægen siger, så alle nuancer kommer med, og I er flere til at huske og forstå, hvad der blev fortalt.

5. Lav aftaler

Lav aftaler med personalet om jeres samarbejde. Hvordan barnet skal informeres og forberedes til undersøgelser og behandling, og om I eller personalet giver barnet den ordinerede medicin.

6. Godkend dit barn

Tjek barnets navn og personnummer sammen med personalet, hver gang barnet skal undersøges, behandles eller have medicin.

7. Hør om operationen

Hvis barnet skal opereres, er det en god idé at tale om det, der skal ske, igennem med lægen. Nogle gange vil lægen lige inden operationen markere med en spritpen det sted på barnets krop, der skal opereres.

8. Sig til, hvis det gør ondt

Det er vigtigt, at personalet kender barnets symptomer på smerter. Også hvis de opstår andre steder end netop dér, hvor barnet er sygt.

9. Når I skal hjem

Når I skal hjem, er det en god idé at spørge, hvordan behandlingen skal fortsætte, hvad I skal være opmærksomme på derhjemme, og hvad I kan gøre, hvis I bliver i tvivl.

10. Kend barnets medicin

I skal vide, hvad barnets medicin hedder, hvordan den virker, samt hvordan og hvor længe barnet skal tage den, og om der er bivirkninger. Få en liste over al den medicin, barnet får. Spørg, om der er særlige typer mad eller drikkevarer, som kan påvirke behandlingen. Skriv evt. svarene ned.

Redaktør