Skriv til Tandlægevagten Oslo Plads

Bemærk, du har ikke mulighed for at bestille tid via mail.

Tandlægevagten har ikke mulighed for at svare på tandfaglige spørgsmål via mail.


Drejer henvendelse sig om den  behandling du har fået i tandlægevagten, så kan du sende mail til os via nedenstående link.

Bemærk skriv kun dit navn, behandlingsdato og evt. regningsnummer, ikke personfølsomme oplysninger fx. dit CPR-nummer:

Du har som patient mulighed for at skrive til (klik på link):

Tandlægevagten Oslo Pads, København

Kommunale tandplejeklinikker og praktiserende tandlæger kan sikkert rekvirere journal og RTG hos os via EDI-portalen til:

Tandlægevagten København.

Oslo Plads 14, 2100 København Ø


Redaktør