Bliv sygeplejerske på Amager og Hvidovre Hospital

​Vil du være sygeplejerske på Amager og Hvidovre Hospital? Mød fire kollegaer, som fortæller om arbejdet som sygeplejerske. 

 Vi har brug for dig


 Ny på hospitalet Udvikling betyder altVil du gerne tage dig godt af patienterne og samtidig udvikle dig og blive klogere? Så er du lige den sygeplejerske, vi mangler. Amager og Hvidovre Hospital er et akuthospital på tre adresser.

Vi står klar med behandling og pleje hver dag, hele døgnet. Hos os har vi mange forskellige specialer, bl.a. fødeafdeling, børn og unge, ortopædkirurgi, mave-tarm-afdeling, endokrinologi, infektioner, hjerte- og lungesygdomme m.fl.

På Amager og Hvidovre Hospital handler det om hele livet, helt fra fertilitetsbehandling til livets sidste dage.

Når du bliver ansat som sygeplejerske hos os, kan du få en karrieresamtale. Du kan videreuddanne dig, søge en uddannelsesstilling og forske.

Sygeplejersken Frida fra Ortopædkirurgisk Afdeling fortæller: "Det betyder meget for mig, at jeg kan udvikle mig. Det betyder, at jeg kan vokse fagligt."

Når du lige er ansat, er det hele måske lidt overvældende, men i vores afdelinger kan du få en mentor, der sikrer, at du lander godt.

Hverdagen kan være travl og krævende, men der er hjælp at hente.

Sygeplejerske Rasmus fra Gastroenheden fortæller: "Kollegaerne betyder rigtig meget, både i forhold til fællesskabet og den faglige professionalisme."

Vi samarbejder tit med de praktiserende læger og kommunerne. Vi arbejder også godt sammen på tværs af hospitalet.

Læge Anders fra Børneafdelingen fortæller: "Jeg har ansvaret for at sørge for, at den rigtige udredning og behandling bliver givet, men hvis jeg skal ind at snakke med en patient, vil jeg rigtig gerne have en sygeplejerske med. Det giver en helt anden tryghed for patienten at føle, at vi er et hold."

Vil du være vores nye kollega? Læs om hospitalets 15 afdelinger, og se flere interviews på amagerhospital.dk/sygeplejerske og hvidovrehospital.dk/sygeplejerske.


Frida har været ansat på Amager og Hvidovre Hospital i 9 måneder:

"Da jeg startede, havde jeg 1 til 2 måneders oplæring. På min afdeling har vi en funktion, hvor der er en sygeplejerske, der går stuegang hos alle patienterne. Jeg startede med at være på gulvet med vask og personlig hygiejne, og lige så stille blev jeg ført ind i stuegangsrollen. Jeg startede med to patienter, og så blev det flere og flere. 

Jeg synes, jeg har fået en god oplæring i forhold til mine veninder. Det har været en tryg overgang. Jeg spørger de erfarne konstant. De har jo oplevet mere og ved, hvad man plejer at gøre i visse situationer. Man skal virkelig udnytte dem, der har noget erfaring. På min afdeling er vi rigtig gode til at hjælpe hinanden."


I videoen fortæller sygeplejerske Rasmus om, hvad der er vigtigt for ham. Han har været ansat på Amager og Hvidovre Hospital i halvandet år.

"Mine kollegaer betyder rigtig meget. Det betyder også meget for kvaliteten af mit arbejde, at jeg har nogle, jeg kan spørge til råds, drøfte vanskeligheder med og spørge om hjælp. En situation kan jo hurtigt ændre sig til at blive akut, og der er det super vigtigt, at man kan omstille sig og handle hurtigt. Det, synes jeg, vi er rigtig gode til. For mig er udvikling alfa og omega. Efter jul var det som om, min læringskurve var stagneret, så jeg gik til min ledelse og fortalte, at nu ville jeg gerne videre og lære noget mere. Det betyder, at jeg har tre kurser, jeg skal på i de næste fire-fem måneder. Det betyder rigtig meget for mig."


 En travl hverdag Vi er ét hold


 Kommunesamarbejde


Isabella har arbejdet som sygeplejerske på Amager og Hvidovre Hospital i 10 år.

"Det er vigtigt for mig, at jeg giver patienten tryghed, så forståelse, et smil, et open mind i forhold til, hvordan jeg vil gøre det bedste for patienten. 

Vi har en meget travl hverdag, så det er ikke meget tid, vi har til det, men nogle gange kan 2-3 minutter gøre en forskel for patienten, og det skal man huske på. 

Vores arbejdsplads er meget krævende. Vi har med syge patienter at gøre. For at vi kan gå på arbejde hver dag uden at brænde ud, griner vi meget sammen, når tiden tillader det, og selv i de mest pressede situationer kan man få opmuntring fra en kollega. Så den sociale del er en meget, meget stor del af arbejdsglæden."


Anders har arbejdet som læge på Amager og Hvidovre Hospital i 1,5 år.

"Samarbejdet mellem sygeplejerskerne og lægerne er rigtig vigtigt i mange situationer. Sygeplejerskerne ved også godt, hvad der skal ske, så de kan lige minde mig om: "Hov, skal vi ikke også lige gøre det her?". De er ekstra øjne og ører for mig som læge og kan se nogle ting, som jeg måske ville have overset. 

På Amager og Hvidovre Hospital er strukturen og hierarkiet ligesom selve hospitalet – fladt. Der er ikke så langt op til dem, der bestemmer. Man er tæt på hinanden. Det, synes jeg, er en stor styrke her på stedet. Vi lytter til hinanden. Læger er ikke nødvendigvis bedre end sygeplejersker, og sygeplejersker er ikke bedre end læger. Der er ikke den konkurrence, man nogle gange kan se andre steder, hvor man skal huske at hævde sig, fordi man ellers bliver tromlet. Det er sådan set bare et samarbejde, hvor vi hver især er rigtig glade for, at de andre har nogle kompetencer, vi ikke selv har. Og så snart man bliver klar over det, kan alle vinde noget på det – ikke mindst patienterne."


Hver dag udskriver Amager og Hvidovre Hospital ca. 250 patienter. For mange af patienterne fortsætter behandlingen, når de kommer hjem. Samarbejdet med de praktiserende læger og kommunerne starter allerede på hospitalet.

Sygeplejerske Isabella Frøslev fortæller: "Det er meget vigtigt, at man etablerer god kontakt med kommunerne, fordi mange af patienterne er svækkede, så de har brug for opfølgning og praktisk hjælp fra kommunens side. Vi inddrager pårørende og arrangerer visitationskonferencer. På den måde kan vi i fællesskab snakke om, hvordan vi etablerer den bedste hjælp for patienten."

I Tårnby Kommune arbejdes der med fremskudt visitation, hvor kommunens visitator, Rikke Kristensen, to dage om ugen arbejder på Amager Hospital. Hun fortæller:

"Vi starter med tværfaglige konferencer om morgenen, hvor lægen, sygeplejersken, fysioterapeuten og ergoterapeuten taler om, hvordan de oplever patienten, om patienten er lægeligt færdigbehandlet og hvordan det går med træningen, i forhold til at patienten skal hjem i egen bolig. Det hjælper til at gøre det til en god, tryg og forsvarlig udskrivelse for patienten, hvilket er i alles interesse."