​​​​​​​​​​​​​​​​

Min Sundhedsplatform - følg med i din behandling

Min Sundhedsplatform er en elektronisk patientjournal for dig, der er patient på et af Region Hovedstadens hospitaler. Du kan for eksempel skrive til din afdeling, læse dele af din journal og se prøvesvar.
Du har mulighed for at bruge Min Sundhedsplatform, hvis du er eller har været patient på et hospital i Region Hovedstaden. Min Sundhedsplatform er en fælles elektronisk patientjournal for hospitaler i både Region Hovedstaden og Region Sjælland., så patienter påi Region Sjællands sygehuse kan også bruge Min Sundhedsplatform.

Gå direkte til Min Sundhedsplatform
Log ind på minsundhedsplatform.dk med MitID
Min Sundhedsplatform kan ses både på pc, tablet og smartphone.

Dialog med personalet på Min Sundhedsplatform
Med Min Sundhedsplatform kan du komme i kontakt med sundhedspersonalet, også hjemmefra, hvis du har spørgsmål eller behov for mere information. Vi bestræber os på at besvare din henvendelse inden for tre dage. Du skal ringe til afdelingen, din læge eller lægevagten, hvis du har brug for akut hjælp. Ring 112 ved akut livstruende sygdom eller tilskadekomst.

Du kan efter aftale med hospitalet selv booke tid til visse undersøgelser og behandlinger, og du kan aflyse, hvis du bliver forhindret. Du får besked om, hvorvidt det er muligt at booke en ny aftale, eller om det er uhensigtsmæssigt at aflyse. ​


​Som udgangspunkt modtager du påmindelser via e-mail, når der fx er nye prøvesvar. Hvis du ikke ønsker at modtage påmindelser, kan du fravælge det. ​


Du kan se nogle af dine aftaler i Min Sundhedsplatform, men aftaler om fx indlæggelse og operation fremgår ikke. Det er derfor vigtigt, at du fortsat tjekker borger.dk eller eboks.dk. Her kan også være information, som du bør være opmærksom på, inden du møder op til undersøgelse eller behandling.​

Hvis adressen ikke fremgår af din aftale i Min Sundhedsplatform, vil du otte dage før din aftale få besked om mødested under ’Meddelelser’. Hvis du i forbindelse med din aftale har modtaget en indkaldelse på borger.dk eller e-boks.dk, kan du også se mødestedet her.Du kan se journalnotater, når de er journalført og godkendt, og prøvesvar, når de er klar. Der kan være op til to døgns forsinkelse. Det giver dig overblik over din behandling og gør det nemt for dig at følge med. Det betyder også, at du kan se svar, som lægen endnu ikke har haft mulighed for at gennemgå eller kontakte dig om. Hvis et prøvesvar giver anledning til videre undersøgelser eller behandling, vil du blive kontaktet.

Har du spørgsmål til dine sundhedsoplysninger eller prøvesvar, er du altid velkommen til at kontakte din læge eller hospitalsafdeling.

Der vil være registreret sundhedsoplysninger om dig i Min Sundhedsplatform, hvis du er eller har været i behandling på et af regionens hospitaler:

  • Herlev Hospital og Gentofte Hospital – efter 21. maj 2016
  • Rigshospitalet – efter 5. november 2016
  • Hvidovre Hospital, Amager Hospital, Nordsjællands Hospital og Bornholms Hospital – efter 18. marts 2017
  • Bispebjerg Hospital, Frederiksberg Hospital, Region Hovedstaden Psykiatri og Steno Diabetes Center Copenhagen – efter 20. maj 2017.​

Hvis du er over 18 år, kan du give fuldmagt til, at en pårørende over 18 år kan få adgang til dine oplysninger på Min Sundhedsplatform. Du kan give fuldmagt digitalt eller ved at I begge udfylder en fuldmagtserklæring og aflevere den på hospitalet. 

Du kan også få adgang til dit barns profil, hvis barnet er under 15 år, og du har forældremyndigheden. Det kræver, at du udfylder en aftaleerklæring. 

Hvis barnet er ml. 15-17 år , skal barnet benytte eget MitID, og du kan ikke få fuldmagt til barnets  profil. Du kan søge aktindsigt gennem hospitalet. Tal med afdelingen, hvor dit barn er i et forløb.

Hvordan får jeg fat i erklæringerne?
På hjemmesiden MinSundhedsplatform.dk finder du erklæringerne, og du kan læse hvordan du giver fuldmagt. 


Min Sundhedsplatform og appen MinSP gør det muligt for dig at dele udvalgte værdier (resultater) af egne målinger af fx blodtryk eller blodsukker med hospitalet. Du foretager selv målingerne derhjemme, og i i appen MinSP eller på Min Sundhedsplatform kan du enten manuelt indtaste værdier eller bruge apps og bluetooth og sende værdierne direkte til MinSP. Med Min Sundhedsplatform og appen MinSP kan sundhedspersonalet følge med i, hvordan det går, uden at du behøver at møde op på hospitalet for at få foretaget målinger. ​
Læs mere om målinger med MinSP​​Hvis afdelingen og du vurderer, at din aftale med hospitalet kan gennemføres som et videomøde, vil du blive indkaldt til videomøde og skal ikke møde fysisk op på hospitalet. Videomødet kan gennemføres på din smartphone, iPad eller på din computer. Der er desuden en række forudsætninger omkring udstyr og browser, der skal opfyldes, for at videomødet kan gennemføres. 

Du kan også invitere en pårørende med, selvom personen ikke sidder sammen med dig​

Læs mere om videomøder på Min Sundhedsplatform


Du kan se, hvilket sundhedspersonale, der har tilgået din journal. Der vil typisk være navne på fx læger og sygeplejersker, som du har talt med. Der kan også være navne på personer, som du ikke har haft personlig kontakt med. Det er helt almindeligt og afspejler, at der ofte er mange forskellige fagpersoner involveret i dit forløb. Lægesekretærer kan tilgå din journal af mange forskellige årsager. Det kan være til booking af tider og andet, der relaterer sig direkte til et besøg på hospitalet. Det kan også være bestilling af og indhentning af prøvesvar, eksempelvis blodprøver og skanninger. Nogle gange skal der også indhentes oplysninger fra en speciallæge eller lignende. Herudover er det ofte lægesekretæren, der registrerer dine patientrettigheder, hvis dit forløb på hospitalet er omfattet af eksempelvis ret til udredning eller behandling inden for 30 dage. Nogle gange vil lægesekretæren også tilgå din journal længe efter dit forløb er afsluttet. Det kan skylde,s at lægesekretæren skal sikre at alt bliver indberettet korrekt til eksempelvis Landspatientregistreret eller andre dataregistre. ​​


I Region Hovedstaden anvender flere af regionens afdelinger spørgeskemaer, fordi det er vigtigt at tage udgangspunkt i din situation. Spørgeskemaerne indeholder spørgsmål om fx dit fysiske og mentale helbred, symptomer og bivirkninger. Dine svar ses af enten sygeplejersken eller lægen.

Læs mere om spørgeskema om dit helbred


​​​Film: Se, hvad patienterne Christian og Kirsten  synes om Min Sundhedsplatform

(03:40 min)

Christian og Birgitte er begge patienter i Region H. I forbindelse med deres undersøgelses- og behandlingsforløb har de brugt Min Sundhedsplatform/MinSP til at følge med.

Her har de bl.a. kunne se prøvesvar og skrive med deres behandler. De er begge meget glade for denne nye mulighed, og for at få et mere fleksibelt værktøj ifm. deres kontakt med hospitalet.


​​


Redaktør